20-02-2014 Haalbaarheid fusie onderzoeken Graag willen wij u

20-02-2014
Haalbaarheid fusie onderzoeken
Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het
haalbaarheidsonderzoek van een fusie tussen HCO en Hv Merefeldia. Op 9 en 10 oktober
hebben de leden van beide verenigingen unaniem toestemming gegeven om de
haalbaarheid van een fusie te onderzoeken. Sindsdien zijn een stuurgroep en diverse
werkgroepen geformeerd. Zij zijn, onder begeleiding van Sport Nederweert en het Huis
v.d. Sport, hard aan het werk!
De actieve werkgroepen zijn:
- Werkgroep vrijwilligers
- Werkgroep sponsoring/fondsenwerving
- Werkgroep PR/communicatie
- Werkgroep financiën
- Werkgroep activiteiten
- Werkgroep sporttechnisch
De werkgroepen brengen de huidige situatie van beide verenigingen in kaart als
startpunt. Daarvan maken zij een SWOT analyse, waarbij ze de sterke en zwakke punten
beschrijven en nadenken over kansen en bedreigingen. Vanuit deze gegevens
beschrijven zij doelen. De doelen van alle werkgroepen worden gebundeld in een
toekomstvisie. Het gehele proces verloopt voortvarend. De stuurgroep zal de
toekomstvisie tijdens een ledenvergadering presenteren aan alle betrokkenen van beide
verenigingen. Schrijf de volgende datum vast in uw agenda:
HCO:
Hv Merefeldia:
Woensdag 4 juni 2014 om 20.00u bij de Prins in Ospel.
Donderdag 5 juni 2014 om 20.00u in de sporthal Nederweert.
Wij blijven u op de hoogte houden van de stand van zaken. Voor vragen over het
onderzoeksproces, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de vereniging:
HCO
Noortje Lenders
[email protected]
HV Merefeldia
Albert Pustjens
[email protected]