technisch 2014

technisch 2014
02
v a k b l a d v o o r r I o o lt e c h n o l o g I e • a P r / M e I / J U n I 2 0 1 3 • J a a r g a n g 1
RIORAMA: VAKTIJDSCHRIFT VOOR
RIOOLTECHNOLOGIE
OPLAGE
3.000 exemplaren (enkel nederlandstalig)
Gratis verspreid in Vlaanderen naar:
aannemers rioolwerken & waterwerken,
burgerlijke bouwkunde, technische diensten
steden en gemeenten, intercommunales en
studiebureaus.
VERSCHIJNING
4 edities per jaar
REDACTIE
Teksten aanleveren in Word + foto’s (300ppi)
Toesturen via e-mail: [email protected]
1 pagina: 3500 tekens*
INSIDE NEWS: 1000 tekens*
PRODUCT NEWS: 600 tekens*
Periodiciteit: driemaandelijks I Afgiftekantoor: Brussel X I P915318 I Verantwoordelijke uitgever: Filip Cossement I Boulevard des Canadiens 118 B-7711 Dottignies
*inclusief spaties
PUBLICITEIT
1/1 pagina
B230 x H297 mm (aflopend = + 3mm)
1/2 pagina
B195 x H134 mm
B93 x H277 mm
1/4 pagina
B93 x H134 mm
Certified pdf volgens medibelplus
standaarden (magazines).
Toesturen via e-mail (max 10 Mb):
[email protected]
of www.wetransfer.com
DEADLINE AANLEVEREN MATERIAAL
NR 05 - Editie maart (week 12)
Redactie: 10/02
Publiciteit: 17/02
nr 06 - Editie juni (week 25)
Redactie: 12/05
Publiciteit: 19/05
nr 07 - Editie SEPTEMBER (week 40)
Redactie: 25/08
Publiciteit: 01/09
nr 08 - Editie december (week 51)
Redactie: 07/11
Publiciteit: 17/11
WWW.RIORAMA.BE
PARTNERSHIP-BANNER
130x80px - jpg of animated gif
max 10 partners, rechterplaatsing,
zichtbaar op elke pagina
AQUARAMA VAKBEURS: 23 OKTOBER 2014
FCOMEDIA
Contact: Katja Wijffels
Boulevard des Canadiens 118 • B - 7711 Dottignies
GSM +32 (0)473 86 59 70 • F +32 (0)56 77 13 11
E [email protected]