p2 Gazette 105i - GS/GSA Vereniging Nederland

pagina 2
Colofon
Correspondentie adres
Redactie Gazette Spéciale
p/a Antwerpenstraat 10
7559 NH Hengelo
074-2424610
[email protected]
Redactie
Hans Picard
Druk
Editoo - Arnhem
Voorzitter
Wim Boogholt
Skrinserdyk 14
8835 XE Easterlittens
0517-342988
Secretaris
Paul Meijer
Rigoletto 71
2907 JG Capelle aan de Ijssel
Tel: 06-44838521
[email protected]
Penningmeester / Leden administratie
Simon Witteman
Nobelstraat 83
3512 EM Utrecht
06-24595334
Bestuurslid
Frank Zandstra
Mattijs Kemmink
Thierry le Grand
Technische Commissie
Vacant
Evenementen Commissie
Peter Hocks
Homepage
http://www.gs-gsavereniging.nl
Magazijn
Wim Boogholt (zie voorzitter)
Frank Zandstra (Postorder.)
[email protected]
Lidmaatschap: “Citroën GS/GSA
Vereniging Nederland”
Donateurs € 30,- per jaar
Leden jonger dan 26 jaar € 35,- per jaar
Leden € 45,- per jaar (inclusief magazijnbon
t.w.v. € 10,-)
inschrijfgeld eenmalig € 11,Betalingen en contributies;
Postbank 27 19 444
t.n.v. Citroën GS/GSA Vereniging
Nobelstraat 83
3512 EM Utrecht
Gazette Spéciale nr. 105
Avant-Propos
Van de Redactie
Wij hopen dat u allemaal een prettige zomer hebt gehad. Het najaar
heeft de klassiekerliefhebber nog van alles te bieden. Bladert u snel
door naar de agenda op pagina 7, en vergeet vooral niet om een paar
leuke evenementen in uw agenda te noteren. Na een aangename
vakantie werd de redactie blij verrast met een aantal leuke bijdragen
die in de mailbox lagen te wachten voor deze Gazette. Allereerst een
kort restauratieverslag over een GS in een bijzondere kleur.
Vervolgens een prachtig artikel over een Citroen avontuur in
Afghanistan dat met veel enthousiasme vertaald is vanuit het Frans.
Wie vorig jaar met de vereniging mee was naar het Conservatoire
heeft de betreffende GS break daar kunnen bewonderen. Het artikel
was nogal lang, maar te leuk om het in te korten. Vandaar dat we bij
wijze van uitzondering besloten hebben om het verhaal in twee delen
te publiceren. Tot slot hadden we nog nieuws van de moderne
communicatiekanalen. Kortom voor u ligt weer een blad dat is
gemaakt “door de leden voor de leden”. Laat u zich inspireren door
deze leuke artikelen en maak ons deelgenoot van uw GSAvonturen.
[email protected] De redactie wenst u veel
leesplezier.
Inhoud
In deze editie o.a. :
GS Club 1972, Vert Charmille
3
OMWISSELACTIE MAGAZIJNBONNEN
7
Dwars door Afghanistan
8
Bakwissel
15
www.gs-gsavereniging.nl
22
FOTO’S OMSLAG:
Voorzijde:
oude cover Citroën Informa - Spanje
Achterzijde: Arjen Zwamborn- Friesland
Citroën GS/GSA vereniging Nederland