F140.22 - OFP - Pensioenfonds Federale Non

F140.22
Organisme voor de financiering van pensioenen/Organisme pour le financement des pensions
Handelskaai/Quai de Commerce 48 - B-1000 Brussel/Bruxelles - www.f2p330.org
Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening/Institution de Retraite Professionnelle
toegelaten op/agrée le 15/05/2012, onder het nr./sous le n° 50604
078 15 87 95 – [email protected]
Aangeven van uw taalvoorkeur
Elke werknemer in de Federale sociale sector is aangesloten bij het aanvullend pensioenplan van de sector. Het
pensioenplan werkt als een pensioenspaarrekening waarop bijdragen worden gestort.
Om de pensioenspaarrekeningen te beheren, heeft de sector het Pensioenfonds van de Federale Non-Profit / socialprofitsector opgericht. Het fonds wordt paritair beheerd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van
de sector en staat onder toezicht van de Federale overheid en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA).
Wat moet u doen?
Als u werkt bij een organisatie met zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een faciliteitengemeente, kan u alle
documenten van het Pensioenfonds van de Federale Non-Profit / social-profitsector in een andere taal ontvangen.
Het volstaat om het bijgaand formulier in te vullen en ons toe te sturen.
Door u in te vullen (in hoofdletters aub)
Uw gegevens:
Voornaam en familienaam: ____________________________________________
Rijksregisternummer: _ _ _ _ _ _
_ _ _
Geboortedatum: _ _ / _ _ / _ _ _ _
_ _
(terug te vinden op de SIS-kaart)
(dag/maand/jaar)
Uw taalkeuze:
□ Nederlands
□ Frans
Handtekening: _____________________________
Datum: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Formulier terugsturen naar:
Pensioenfonds van de Federale Non-Profit / social-profitsector
Postbus 33 - 2980 Zoersel