Perceel grond gelegen aan de Wapserveense Aa/Heerendijk te

Perceel grond gelegen aan de
Wapserveense Aa/Heerendijk
te Nijensleek
Omschrijving
: Perceel grond gelegen aan de Wapserveense Aa/ Heerendijk te
Nijensleek
Oppervlakte
: 02.17.40 hectare;
Kadastrale aanduiding
: Gemeente Vledder, sectie K, nummer 458, groot 02 ha 17 are 40 ca;
Ruilverkavelingsrente
: Niet van toepassing;
Toeslagrechten
: Niet van toepassing.
Prijs op aanvraag
Algemeen
Bezichtigingen Uitsluitend via verkopend makelaar Slot-Poortman & Co. B.V.
Vestiging Staphorst
Bergerslag 2
7951 DS Staphorst
Telefoon: 0522-464040
Fax: 0522-464020
E-mail: [email protected]
Vestiging De Wijk
Dorpsstraat 37
7957 AS De Wijk
Telefoon: 0522-442810
Fax: 0522-442876
E-mail: [email protected]
Uitnodiging Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een
uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het doen van een financieel
voorstel.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt
dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over
de details (zoals oplevering, roerende zaken enz.) overeenstemming is
bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet
automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is
gekomen.
Voorbehouden / Onderzoeksplicht Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de
onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een
overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij
verkoper met dergelijke toevoegingen alsnog instemt.
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die
voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker ook
terzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordening,
provinciale omgevingsplannen e.d.
Waarborgsom/bankgarantie:
Standaard wordt er in de koopovereenkomst een bepaling opgenomen over
het storten van een waarborgsom of het stellen van een bankgarantie door de koper. Deze bedraagt 10% van de overeengekomen koopsom.
Verkoper behoudt zich het recht voor om de fiscale onderverdeling te
bepalen, die koper accepteert.
De in deze brochure vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld.
Worden er echter toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten of
aanspraken worden ontleend.