presentatie

Op weg naar inbedding in het
zorgstelsel
Mr. Ron de Graaff
25 oktober 2014
• Raad van Europa: EVRM 1949
• VN: universele verklaring van de rechten van de mens
• WHO: IVESCR
• EU: 1961, Maastricht 1993, Lissabon 2009
• ILO: werknemersverzekeringen
grondwet
Zorgverzekeringswet
AWBZ
AWBZ
ZVW
SW&P
ZIN
Zorgverzekeraars
NZa
DBC-O
Zorgaanbieders
Patiënten
WMO
SW&P?
ZIN?
Gemeenten
NZa?
EOA
Zorgaanbieders
Burgers
NZa
• Wet marktwerking gezondheidszorg WMG
• Het is verboden
• Prestatiebeschrijving
• Op dienst gerelateerd aan beroepsbeoefenaar
• Op product voor zover op een lijst
SW&P = vergoeding mogelijk, tenzij
Bewijs SW&P=
• A1 systematische review A2-niveau
• A2 RCT
• B vergelijkend onderzoek
• C niet vergelijkend onderzoek
• D mening van deskundigen
Geen SW&P = doorgaan met zoeken naar EBM
Of Voorwaardelijke Toelating
• Duiding
• Advies bottom-up(1x) Top down(4x)
• Overeenkomst
• Voorstel
• Beoordeling
• Besluit (budgetruimte)
• Studie
• Conclusies
• Past AAA/AAI/AAT binnen de ZVW?
• NZA: prestatiebeschrijving:
Voor wie? Voor wat?
• ZVW & ZIN:
welke wetenschappelijke vereniging ondersteunt
aanvraag?
welke patiëntenvereniging ondersteunt aanvraag?
• Past AAA/AAI/AAT binnen de WMO?
• Is er EOA mogelijk op wie en wat?
• Een begin?
• EN ISO/IEC 17024
• Certificering van personen
Eisen onder meer:
• Minimaal 2 jaar praktijkervaring
(2 uur per week per dier, 40 weken effectief)
• Deelname seminars, workshops etc. minimaal 24 uur
per jaar
• Het hebben van een kwaliteitssysteem met:
• Training en opleiding dieren
• Planning inzet dieren conform geldende criteria
• Geprotocolleerde handelingen
• Hoe om te gaan met incidenten/verwondingen
• Maatregelen op het gebied van hygiëne
• Continuïteitsafspraken