Klik hier voor informatie over het oriënterende gesprek.

ORIENTEREND GESPREK
Voor het oriënterend gesprek maak je een Curriculum Vitae (CV) en je motivatie of indien aanwezig een portfolio
met in ieder geval daarin je CV en je motivatie.
1. Curriculum Vitae

Naam, adres telefoonnummer

Opleiding(en)

Werkgever (indien van toepassing)

Stage- en werkervaring
2. Motivatie voor deze opleiding

Waarom wil je deze opleiding gaan doen?

Waarin vind je dat de HBO-V van de MBO-V verschilt?

Wat maakt jou geschikt voor het vak van HBO-verpleegkundige?
Mail je CV en je motivatie of indien aanwezig een porfolio met daarin in ieder geval je CV en je motivatie 3
werkdagen voor het adviesgesprek naar de docent met wie je het gesprek zult hebben.
Na afloop van het oriënterend gesprek en wanneer je hebt deelgenomen aan de 3 testen stelt de docent een
advies op voor de examencommissie op grond van de volgende punten:

Motivatie voor de opleiding (inzicht in verschil MBO en HBO);

Niveau medische kennis (naar aanleiding van de resultaten van de medische kennis test);

Niveau van medisch rekenen (naar aanleiding van het resultaat van de test medisch rekenen);

Beheersing van de Nederlandse taal en het probleemoplossend vermogen (mate van logisch redeneren
en onderbouwen van standpunten naar aanleiding van de resultaten van de test klinisch redeneren);

Communicatief vermogen (niveau schrijfvaardigheid, begrijpend lezen, naar aanleiding van de resultaten
van de test klinisch redeneren);