Fons Vitae in jaartallen

Fons Vitae in jaartallen
1914
Stichting van de driejarige HBS door de zusters Franciscanessen van Heythuysen
huisvesting in Vondelstraat 35, een particulier huis
3 september inwijding en 10 september start van de lessen aan 26 meisjes
1917
De cursusduur van de HBS wordt vijf jaar
1919
Eerste eindexamens HBS-B
1920
8 december, viering van het blikken jubileum (6¼ jaar) met tableaux vivants
1921
De eerste schoolkrant Knoppen verschijnt
1921
Aankoop van een stuk grond aan de Reijnier Vinkeleskade
1923
Vergunning voor de bouw van een nieuwe school
1925
21 september, ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw, start HBS-A
Leerlingen en oud-leerlingen schenken gebrandschilderde ramen
1928
Begin van de afdeling gymnasium
1937
Opheffing van het internaat
1940-45 De school is bezet door de Duitsers
1947
Plaatsing van de gevelsteen van Sint-Franciscus boven de ingang aan de cour
1948
Begin van de MMS-afdeling
1951
Na een verkiezing wordt de naam van de school Fons Vitae
1955
Opening van ‘Finland’, een houten noodgebouw (in gebruik tot 1993)
1958
Pelgrimage met 200 deelnemers naar Lourdes
1958
Plaatsing van het orgel in de kapel (verkocht in 1998)
1960
Opening tweede gymnastiekzaal, overblijflokaal en fietsenstalling (in gebruik tot 2011)
1966
Ook in de pers: ontslag van godsdienstleraar Jos Vrijburg vanwege conflict over
de invulling van de godsdienstlessen.
Uit solidariteit vertrekt ook een docente klassieke talen.
1968
De Mammoetwet regelt de overgang naar havo, atheneum en gymnasium
1970
Komst van de eerste (42) jongens
1972
Door demografische ontwikkelingen staat de toekomst onder druk;
binnen tien jaar zal de school onder de opheffingsnorm van 600 leerlingen uitkomen
1980
De (laatste drie) zusters nemen afscheid van de school
1989
Scheiding Reijnier Vinkeleskade 52 (klooster) en 53 (school)
1993
Verkoop van het klooster dat bestemd wordt voor koopappartementen
1995
Oprichting van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ),
het gezamenlijk bestuur van het Sint-Ignatiusgymnasium, het Sint-Nicolaaslyceum
en het Fons Vitae
1998
De kapel krijgt een tussenvloer; de bovenverdieping wordt mediatheek
2001
Toelating van nieuwe leerlingen na loting
2002
Afronding renovatie; de huiskleuren worden geel en blauw
2007
Opening van het Molenaar-gebouw voor de bèta-vakken
2011
Aspirant Begaafdheidsprofielschool
2014
Voltooiing van de jongste nieuwbouw met o.a. drie gymnastiekzalen
2014
Verbouwingsplan kantine, aanvraag bouw galerij zijvleugel