Bayushki bayu (1) - Vrijeschoolliederen

Bayushki bayu (1)
Bajoesjki bajoe - Slaap, mijn kindje
Баюшки-баю
° # 4 E‹
& 4œ
t. Michail Lermontov (1814-1841)
m. Alexander Gretchaninov (1864-1956)
vertaling: R. Krijger
zetting: W. Gohl
œ
B
E‹
œ œ
œ œ
1. Spi, mla - dje - njets
1. Slaap, mijn kind - je,
#4
¢& 4 œ
B
œ œ
moj prè - kras - níe,
wie - ge - kind - je,
œ œ œ w
E‹
D
œ œ
ba - joesj - ki
ba
doe je
oog - jes
G
-
B7
joe.
toe.
œ œ œ # œ #œ œ nœ n œ œ # œ #œ œ #œ œ œ œ œ ˙
˙
oeh/ng - ng ...
° #œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
&
œ
5
E‹
B
E‹
B
Tie - cho smo - triet
mjè - sjats
jas - níe
Aan de he - mel vol ster - re - ge - flon - ker
#
&
¢
œ œ œ
oeh/ng -ng ...
œ
œ
œ
œ œ
E‹
œ œ œ ˙™
Œ
˙™
Œ
B
œ œ œ œ
E‹
v_ko - líe
- bjel’ twa - joe.
lacht de zil - v’ren maan je
toe.
œ œ œ
œ œ
2. Slaap mijn kindje, wiegekindje, doe je oogjes toe.
Morgen mag je weer buiten spelen, lacht de gouden zon je toe.
ook opgenomen in Over de stroom
uitg. Christofoor, Zeist
De bovenstaande Russische tekst is fonetisch uitgeschreven.
Voor de overige (fonetisch) Russische coupletten zie de liedtekst.
Bayushki bayu heeft in het Russisch geen speciale betekenis;
het zijn de klanken, die een moeder zingt om haar kind in slaap te sussen.
Het is oorspronkelijk een slaaplied van de Kozakken uit Rusland.
Zie ook de Engelse en Duitse versie:
Bayushki bayu (2)/ Sleep, good boy / Schlaf, mein Kind, tweestemmig
Op de melodie van Bayushki bayu is ook een Duits kerstlied gemaakt:
- Lauschet, höret in die Stille (1)/ Bajuschki baju, eenstemmig,
- Lauschet, höret in die Stille (2)/ Bajuschki baju, driestemmig.
gedownload van www.vrijeschoolliederen.nl, het verzamelde liedrepertoire van vrijescholen in Nederland