Presentatie 1 - Catharina Ziekenhuis

Vrouw, 75 jaar, blanco voorgeschiedenis.
Uit bed gevallen, hoofd tegen nachtkastje.
Fors bloedende hoofdwond.
Werd wakker van de val.
Amnesie-, misselijkheid-, braken-, hoofdpijn thv
hoofdwond.
Sinds 10 jaar weduwe, slaapt alleen.
Droomt regelmatig zeer levendig.
Bed is altijd omgewoeld.
6 maanden geleden ook uit bed gevallen, toen
geen letsel.
Nooit geslaapwandeld.
Neurologisch onderzoek:
- Heldere dame
- Georiënteerd in triplo
- Bloedende hoofdwond links occipitaal
- Gering maskergelaat en enige bradykinesie
- Verminderde armswing rechts zonder rigiditeit
- Overig neurologisch onderzoek normaal
CT cerebrum: geen afwijkingen.
1) Licht traumatisch hersenletsel.
2) REM sleep behaviour disorder (RBD),
bij hypokinetisch rigide syndroom (bv ziekte
van
Parkinson).
Steenhoven
Hexham 2014
1/3e deel van het leven
burden of society
Basis voor wakkere periode
Restoratieve functie
Psychologische aspecten
Slaap-waakcyclus
Circadiaan mechanisme
Kwaliteit slaap vs. kwaliteit waak
Spectrum: te weinig
Beïnvloedende factoren
regulatie
te veel
Beïnvloedende factoren
Circadiaan
RLS
Ademhalingsgerelateerd
Begeleidende verschijnselen
andere symptomen
angst/ depressie
Te weinig slaap, niet per sé slechte slaap
Belangrijkste oorzaken:
Primair:
Psychofysiologische insomnie (Too stressed to
sleep)
Secundair:
Medicatie:
o.a. antidepressiva (Too medicated to meet
Morpheus)
Huidig:
(Slaapmedicatie)
Slaaptherapie
Toekomstperspectief:
Medicamenteus:
versterking flip-flop -mechanisme
An Unpleasant Urge to Move
RESTLESS LEGS SYNDROME
Late 17th century Opioid responsiveness
1945 First modern term and description
1968 Association with PLMS
1982 L-Dopa and Dopaminergic
2000 Central Iron Deficiency (MRI & CSF)
Caucasische populaties : ± 10%
Intensiteit gemeten m.b.v. frequentie
iedere nacht
paar dagen week
paar dagen maand
leeftijd < 30 : 3%
geslacht
V ± 6 14%
M: 4 10%
8%
15%
25%
30
65 : 10%
> 65 : 20%
Zwangerschap 23 %
Familie: 1e graads verwante : kans is 3-5 maal groter.
Etniciteit ± Aziatische en Afrikaanse afkomst minder .
A sensori-motor aandoening
- intense drang om de benen te bewegen
- duidelijk gevoel van discomfort /pijn
Uitgelokt door inactiviteit, onderdrukt door
beweging,
circadiaan patroon: avond en begin nacht
Slaap:
Verstoring
Periodic Limb Movements (PLMs).
A.Essentiële criteria
1. onaangenaam gevoel m.n.benen
bewegingsdrang
2. begin of verergering tijdens rust of inactiviteit
(liggen, zitten)
3. (gedeeltelijke) verlichting door beweging
4. begin of verergering in avond of nacht (>overdag)
B. ondersteunende klinische
kenmerken ( oplossen diagnostische
onzekerheid)
1.Periodic limb movements (tijdens waak
en/óf slaap)
2.Family anamnese met RLS
3.Respons to dopaminerge therapie
C. Geassocieerde klinische kenmerken
(additionele informatie).
1.Natuurlijk beloop
2. Verstoring slaap
3. Medische evaluation:
VG/ Medicatie
ALO/ NO
Periodic Limb Movements (PLMs)
Predominant in onderste extremiteiten.
niet altijd aanwezig bij RLS
Kunnen andere oorzaak hebben.
kunnen per dag verschillen.
Predominant in the 1e slaapcyclus
(circadiaan optreden)
Betrokkenheid van dopamine en opioïdepathways
Dopamine pathway dysfunctie
L-dopa/ dopa-agonisten
Effect metoclopramide
Opioïde pathway dysfunctie
Opioïden
Effect naloxon
Dopamine-agonisten
En dan
Dopamine-agonisten
En dan
3 scenario s:
Goed effect
Goed effect, na verloop van tijd toch meer last
Geen effect
Augmentatie :
Augmentatie: rebound klachten na
aanvankelijk succesvolle behandeling RLS
Augmentatie: rebound klachten na
aanvankelijk succesvolle behandeling RLS
2e en 3e lijnsbehandeling:
Opioïden
Nieuwe(re) generatie AEDs
Diagnostiek:
Onvoldoende criteria
Atypische anamnese
Onbegrepen pijn avond/ nacht
Behandeling:
Onvoldoende effect medicatie
augmentatie
REM sleep behaviour disorder
Abnormaal gedrag gedurende REM slaap.
Patiënt of bedpartner kan gewond raken.
Geassocieerd met EMG afwijkingen met
overmaat aan spiertonus tijdens REM slaap.
Meestal mannen.
Niet bewust van omgeving, gebruiken geen
objecten, ogen meestal gesloten.
Personen komen zelden uit bed, gaan niet kamer
uit.
Kortdurende, explosieve bewegingen.
Geweld is ongepland.
Makkelijk patiënten te wekken.
Patiënten kunnen zich vervelende, gewelddadige
dromen herinneren.
Indicatie Polysomnografie:
-klinische twijfel
-slechte respons op medicatie
-mogelijk slaapapneu
Acute RBD:
-Meestal medicatie-gerelateerd.
-Meeste antidepressiva (venlafaxine, mirtazepine).
-Betablokkers?
-Onttrekken chronisch alcohol of hypnotics (??)
-Excessief chocola of koffie gebruik?
Chronisch RBD:
-neurodegeneratieve ziekten (vooral
parkinsonisme)
-narcolepsie (>30% vd narcolepsie)
-hersenstamlaesies, vooral inflammatoir
-limbische encefalitis
-Ziekte van Tourette, autisme, erfelijke ataxieen
Vermijdt bepaalde medicijnen, bv antidepressiva.
Veilige slaapomgeving.
Medicamenteus is voor lange termijn (geen RCT
bewijs).
Melatonine (langdurig preparaat?), circardian ritme
(2-8mg)
Clonazepam effectief.
-0.25-3mg
-let op bij slaap gerelateerde ademhalingsaandoeningen
-onbekend of andere medicijnen werken, bv zoplicon.
Vermijdt bepaalde medicijnen, bv antidepressiva.
Veilige slaapomgeving.
Medicamenteus is voor lange termijn (geen RCT
bewijs).
Melatonine (langdurig preparaat?), circardian ritme
(2-8mg)
Clonazepam effectief.
-0.25-3mg
-let op bij slaap gerelateerde ademhalingsaandoeningen
-onbekend of andere medicijnen werken, bv zoplicon.