Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer
Admi Account is een Full service administratiekantoor voor het MKB. Full Service houdt in
dat u bij ons alle diensten met betrekking tot de administratie onder 1 dak vindt.
Zo bieden wij naast de administratieve diensten tevens, Salaris administraties, Financieel- en
Belastingadvies, Strategisch advies, Business Consulting en Debiteurenbeheer.
Wat houdt deze dienst in:
Met debiteurenbeheer van Admi-Account krijgt u een snellere Cashflow met behoud van
tevreden klanten.
Admi-Account neemt voor de klant het gehele traject na de facturatie over. Indien gewenst is
het zelfs mogelijk de facturatie door Admi-Account te laten verzorgen.
In veel gevallen zien wij dat het stukje debiteurenbeheer bij bedrijven en vooral in het MKB
een beetje verwaarloosd is. Facturen staan lang open en het overzicht is soms totaal zoek.
Het na bellen van debiteuren is vervelend werk, maar ook het opbouwen van een dossier
voor eventuele vervolgstappen is van groot belang. Vaak is er zelfs een oorzaak te noemen
voor het uit blijven van betalingen en een goede communicatie lost deze oorzaken vaak op.
Hierdoor blijven klanten tevreden en zal de cashflow tevens toenemen.
Bij lang openstaande facturen wordt er geregeld een incasso bureau ingeschakeld, welke
vaak kosten met zich meebrengt en tevens ergernis bij de klant op kan leveren, welke
schadelijk is voor de relatie. Een incasso bureau is vaak ook geen oplossing en weer een
extra stap tot de deurwaarder. Het incasso bureau is een tussenstap welke het totale traject
30 tot 90 dagen kan verlengen.
Wat bieden wij:
Wij bieden een complete procedure debiteurenbeheer, waarbij we vanaf de facturatie de
openstaande posten in onze debiteurenbewaking plaatsen. Dit kan door het inboeken van
uw verzonden facturen, alsmede door een interface tussen uw systeem en het systeem bij
Admi-Account op kantoor. Zo hebben wij altijd de Debiteurengegevens en courante facturen
bij ons in het systeem. Zodra een factuur komt te vervallen, wordt deze klaargezet voor een
eerste herinnering.
Naar keuze van de klant sturen wij deze herinnering 3 tot 10 dagen na vervaldatum. Direct
na het versturen van de herinnering (welke van uw logo wordt voorzien) zal een medewerker
van ons (met uw bedrijfsnaam) telefonisch contact opnemen met uw debiteur. Indien
mogelijk worden er direct betalingsafspraken gemaakt, of wordt de oorzaak voor het niet
betalen besproken en opgelost.
Mocht de betaling uitblijven dan sturen wij na 7 dagen de volgende herinnering en wordt er
tevens weer telefonisch contact opgenomen. In vele gevallen worden de facturen op dit
moment betaald.
A : Pascallaan 86, 8218 NJ Lelystad T: +31 320 714 520 F : +31 320 714 519 E : [email protected] I : www.admi-account.nl
B : Rabobank 33.77.06.050 OB : NL1296.65.666.B.01 KvK : 39.06.57.79 Gooi-, Eem- en Flevoland BECON : 438108
Blijft betaling alsnog uit, dan wordt wederom 7 dagen later de laatste aanmaning verzonden.
Op deze aanmaning wordt ook duidelijk gemaakt dat bij geen betaling de vordering uit
handen wordt gegeven aan de deurwaarder.
Alle contactmomenten worden geregistreerd en alle afspraken worden per email aan zowel u
als de debiteur bevestigd. De manier waarop wij met uw debiteuren bellen is overigens zeer
vriendelijk en klant gericht. Alles is erop gespitst om uw Cashflow toe te laten nemen, maar
wel een gezonde relatie met uw debiteur te behouden.
Wekelijks rapporteert Admi-Account de stand van zaken.
Via de Wet Incassokosten is het mogelijk om vorderingen te verhogen met een bedrag aan
incassokosten. Hieronder ziet u de staffel welke het wettelijk maximum weergeeft.
Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage
Maximum
€ 375,--
€ 2.500,--
15% over de hoofdsom
(min. € 40,--)
€ 5.000,--
€ 375,-- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,--)
€ 625,--
€ 10.000,--
€ 625,-- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,--_
€ 875,--
€ 200.000,--
€ 875,-- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,--)
€ 2.775,--
Boven de € 200.000,-- € 2.775,-- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,--) € 6.775,--
Deurwaarder:
Indien het nodig is dat er dossiers naar de deurwaarder gaan, bouwt Admi-Account een
volledig dossier op. Dit bevat zowel de facturen, herinneringen, aanmaningen als de
communicatie met de betreffende debiteur. Admi-Account heeft samenwerkingen met
deurwaarders en kan ook dit traject voor u begeleiden.
Ons aanbod:
Wij voeren debiteurenbeheer op basis van een uurtarief. De uren worden van te voren
vastgesteld, zodat daar nooit een verassing over kan ontstaan. Het uurtarief voor deze dienst
telt € 40,- per uur. Dit is inclusief telefoon, portokosten en rapportages.
A : Pascallaan 86, 8218 NJ Lelystad T: +31 320 714 520 F : +31 320 714 519 E : [email protected] I : www.admi-account.nl
B : Rabobank 33.77.06.050 OB : NL1296.65.666.B.01 KvK : 39.06.57.79 Gooi-, Eem- en Flevoland BECON : 438108