AANVRAAGFORMULIER E-STATEMENTS

Aanvraagformulier e-statements
Fax dit formulier, ingevuld en ondertekend, naar 02 205 81 95
Gegevens van de Handelaar
Firma / Naam :
Naam van de verantwoordelijke :
Functie : Adres :
Postcode :
Nr. :
Gemeente : BTW Nr. :
RPR :
Telefoon :
Fax :
Aansluitingsnr. :
Bankrekeningnummer :
-
-
e-statement info
E-mail adres :
Dit e-mail adres is van toepassing op volgende “81 nr.” :
Contactpersoon in geval van problemen :
Telefoon :
Het terugsturen van dit formulier impliceert dat de handelaar
1. kennis heeft genomen van het e-statement informatiedocument,
2. beschikt over een e-mail software die de S-MIME standaard ondersteunt en
3. dat de PC waarop de e-statements worden ontvangen de volledige certificatieweg (“certification root”) van
GlobalSign herneemt.
Vous souhaitez recevoir notre correspondance en français
Naam :
Handtekening :
Datum :
-
-
Atos Worldline NV - Haachtsesteenweg 1442 - B-1130 Brussel - Tel. +32 (0)2 727 61 11 - Fax +32 (0)2 727 67 67 - http://be.worldline.com - RPR Brussel - TVA BE 0418.547.872