Bijlage informatiebrief – Kom ik in aanmerking voor een opvangtarief?

Hoe weet ik nu of ik in aanmerking kom voor de toeslagenregeling
van de Wet Kinderopvang?
Hierbij is uw werksituatie van belang. Om Kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen moeten u en uw
evt. toeslagpartner werken.
Hierbij geldt de volgende definitie:
“U werkt, volgt een opleiding of een traject wat de kans op werk vergroot. Bijvoorbeeld een
re-integratie traject of een inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw evt. partner.”
Is dit het geval? Dan komt u, hoogstwaarschijnlijk, in aanmerking voor de toeslagenregeling
Kinderopvang. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl voor de meest recente info.
Let op! Indien u niet (beiden) werkt, kunt u en uw evt. partner in de volgende situaties toch in
aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.
U moet dan wel recht hebben op een bijdrage in kinderopvang van UWV, de gemeente of via
de toeslagenregeling van de belastingdienst.
-
U hebt bijstand of jongerenbijstand (WIJ) en u werkt.
-
U bent jonger dan 18 jaar, hebt bijstand en studeert.
-
U volgt verplicht een inburgeringscursus op grond van de Wet Inburgering
-
U volgt een re-integratie traject via UWV of de gemeente en krijgt een uitkering.
-
U bent student.
U voldoet aan geen van bovenstaande gevallen? Dan komt u niet in aanmerking voor de
toeslagenregeling van de Wet Kinderopvang. Voor u is deelname aan het peuterprogramma mogelijk
via de subsidieregeling van de gemeente Bernheze.
(nb. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.. Kijk op www.toeslagen.nl voor de
meest actuele informatie.)