Oss, 16 oktober 2001

Femke van der Starre
Margrietstraat 59 – 5643 HG – Eindhoven – 06-26778194
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
E-mail adres:
Rijbewijs:
Nationaliteit:
23 augustus 1978
Amsterdam
[email protected]
B (in bezit van eigen vervoer)
Nederlandse
Persoonlijk Profiel
Mijn streven is een substantiële bijdrage leveren aan de groei en de leefkwaliteit van de medemens.
Dit heb ik bereikt door het uitoefenen van mijn functie als interactiebegeleidster, trainer, pedagogisch
adviseur en manager. De ervaringen in mijn loopbaan hebben me sterk en constructief kritisch
gemaakt waarbij het leveren van kwaliteit in alle opzichten een kernwaarde is geworden in mijn
werkhouding. Het overbrengen van mijn kennis en kunde zie ik als een belangrijke uitdaging in mijn
vakgebied.
Werkervaring
November 2013 – Januari 2014 (ontslag vanwege reorganisatie)
Clustermanager
Kanteel kinderopvang, Rosmalen

Formulering & stimulering betreft de uitvoering van het beleidsplannen;

Verantwoordelijk voor kwaliteit, efficiency en effectiviteit van 4 vestigingen;

Verstevigen van de marktpositie, onderzoek m.b.t. productvernieuwing;

Opbouwen, onderhouwen netwerkrelatie met overheden, scholen en dienstverleners.
Februari 2011 – November 2013 (ontslag vanwege reorganisatie)
Interactiebegeleidster / Pedagogisch Adviseur
Afdeling kwaliteit en processen SKON, Vianen

Verbeteren pedagogisch klimaat door middel van Interactiebegeleiding, pedagogisch advies en
training;

Opvoedinformatie/ ondersteuning bieden aan ouders/verzorgers;

Landelijke meting en beoordelen van het NCKO kwaliteitsmonitor.
Mei 2012 – november 2013
Lid Ondernemingsraad
SKON,Vianen

Instaan voor de belangen van SKON en haar medewerkers.
Oktober 2007 – Augustus 2012
Pedagogisch Medewerkster (0 – 12 jaar)
SKON De Blauwe Koe, Utrecht - SKON De Blauwe Libel,Eindhoven

Begeleiden en stimuleren van ontwikkeling. Mede door aanbieden VVE;


Organiseren en uitvoeren van thema-avonden, ouderavonden;
Begeleiden van stagiaires/vrijwilligers.
December 2005 – December 2006
ChildCareWorker ( 0 – 3 jaar)
Heaven for kids (Sydney Australië)
Februari 2002 – december 2005
Hoofdleidster ( 0 – 4 jaar)
Kinderdagverblijf Dribbel, Engelen (Den Bosch)
Opleidingen
Sept. ’10 – Feb. ‘11
Sept.’09 – Feb. ‘10
Sept. ’96 – Jun. ’00
Sept. ’91 – Jun. ’96
Opleiding Interactiebegeleider, SKON Vianen
Diploma: ja
HBO Manager kinderopvang, NCOI Utrecht
Diploma : ja
MBO 4 Sociaal Pedagogisch Werk, ROC de Leijgraaf Veghel
Diploma: ja
Mavo D, Franciscus College Veghel
Diploma: ja
Overige cursussen / trainingen
Juni
Mei
Apr.
Feb.
Mei
Sept.
Mei
April
Okt
Mei
‘13
’13
‘13
’13
’12
‘11
‘09
’09
’08
’00
Referenties
Op aanvraag.
Training ‘Basic spelen’
Training ‘Beoordelen Leefomgeving’ (SKON)
Training ‘beoordelen NCKO’
Training ‘knap lastig’ (SKON)
Training ‘Medezeggenschap’ & ‘Samen sterk’
Module 3 NCKO-interactievaardigheden
Lekker voelen en lekker voelen in je lijf (SKON)
Training ‘Feedback’
Training ‘Stagebegeleiding’
Kinderwerker