Vacature pedagogisch medewerkers BehandelGroep Plus Zwolle

Trias biedt met ruim 300 medewerkers én 400 pleegouders ondersteuning bij opgroeien en
opvoeden in Overijssel. Wij bieden onze hulp bij voorkeur thuis, of in de directe omgeving
van de cliënt. Voor meer informatie: www.trias-groep.nl
Binnen Trias ontstaan per direct op de Behandel Groep Plus, vacatures voor de functie van:
Pedagogisch medewerkers B m/v
(24 - 32 uur in de week)
Het betreft in eerste instantie een vacature voor de duur van een jaar
Beschrijving:
De BGP is een specialistische behandelgroep waar normaal begaafde jongeren met ernstige
gedragsstoornissen worden behandeld. De jongeren die op de BGP groep verblijven hebben
ondersteuning nodig waarbij wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding in de nabije
omgeving plaatsvindt. Ook zal aan de jongeren een intensief inhoudelijk individueel
behandelprogramma worden geboden. Behandeling richt zich niet op overname van taken
van jongere en ouders, maar op ondersteuning zodat het gezinssysteem de taken
uiteindelijk weer geheel zelfstandig uit kan voeren. Vanuit deze achterliggende visie werken
pedagogisch medewerkers als coaches in dit proces.
De eerste behandelgroep van 4 jongeren is in januari 2015 gestart. Ook op de tweede zullen
4 jongeren (max. 5) op deze behandelgroep verblijven. Het betreffen jongeren in de leeftijd
van 12-18 jaar. Op de locatie in Zwolle zijn dan twee groepen van 2x4 jongeren. Het eerste
team BGP wat al draait zal in tweeën worden geknipt en zij vormen de basis voor beide
groepen. Daarnaast zullen er een aantal teamtrainingen georganiseerd worden voorafgaand
aan de start, gericht op teamsamenwerking en het werken met de doelgroep.
Beknopt functieprofiel:
De pedagogisch medewerker B zal onder andere belast worden met de dagelijkse
begeleiding en zorg voor de jongeren en het onderhouden van zowel interne als externe
contacten. Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van rapportages, het organiseren van
activiteiten ten behoeve van de jongeren en neemt actief deel aan teambesprekingen.
Daarnaast kan de medewerker worden gevraagd om op de problematiek aangepaste leer/trainingsmodules te helpen ontwikkelen, dan wel een bijdrage te leveren om bestaande
modules/trainingen te verbeteren op basis van binnen dit project opgedane praktijkervaring.
De basis van de behandeling wordt gevormd door het behandelend opvoeden. Naast
specifieke behandeltaken zijn verzorging en opvoeding onderdeel van de taak van
pedagogisch medewerker.
In de basishouding van alle betrokken professionals met een pedagogische taak, dient het
bieden van kansen en het stellen van grenzen verankerd te zijn. De professional is
doelbewust en doelgericht bezig, is aanwezig en beschikbaar, staat in dialoog met de
jongere en biedt situaties aan waarin de jongere kan leren.
Profiel functionaris:
Als pedagogisch medewerker B ben je in het bezit van een MBO-SPW of een daarmee gelijk
gestelde
beroepsgerichte
diploma.
Je
hebt
ruime
ervaring
in
het
werken
met
gedragsgestoorde jongeren en hun ouders/verzorgers en bent bereid om te werken in een
multidisciplinair teamverband. Je hebt het vermogen om vaardigheidsgericht, zowel in
teamverband als zelfstandig te werken. Je hebt kennis van de doelgroep en beschikt over de
benodigde competenties.
Wij bieden:
Een zelfstandig tijdelijke functie in een aantrekkelijke en informele werksfeer. Goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO-jeugdzorg, salarisschaal 7.
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met teamleider Johan van Aalderen,
bereikbaar via telefoonnummer 06-54715802.
Sollicitaties:
Heb je interesse, dan kun jij je sollicitatie, bij voorkeur via e-mail, vóór 21 februari 2015
onder vermelding van vacaturenummer 003-2015, sturen naar [email protected] je
ontvangt een automatisch bericht van ontvangst. Als je dit bericht niet ontvangen hebt, is de
sollicitatie niet bij ons binnengekomen. T.a.v. Marie van der Vegte, personeelszaken.
Medewerkers van Trias hebben voorrang in de procedure op externe sollicitanten.
Telefonische acquisitie wordt niet op prijs gesteld.