Tools woordenschatverrijking

Tools om de woordenschat van je studenten te verrijken
Naam
Digitale woordentrainer
Type
Doelgroep
Online toepassing, website
Studenten of leerlingen die hun woordenschat willen of moeten
verrijken.
Studenten krijgen in alle facetten van onderwijs met nieuwe termen te
maken. De digitale woordentrainer is een onlinetool om woordenschat
aan te reiken, te verrijken en in te oefenen. Gebruikers houden nieuwe
woorden bij die ze niet begrijpen, nemen woorden op die ze begrijpen
maar niet actief gebruiken, gaan op zoek naar synoniemen of nuances
en specifieke kenmerken van woorden.
De woordentrainer zal de attitude van studenten aanscherpen om alert
te zijn voor nieuwe woorden. De digitale woordentrainer kan ook
ingezet worden als zelfstudie-instrument, als ondersteuning bij lessen,
specifieke opleidingsonderdelen of in het kader van een volledige
opleiding.
Studenten voegen hun eigen woorden toe, vullen naar eigen wens of
volgens de vereisten in de opleiding verschillende parameters in over
die woorden (betekenis, bronzin, bron, synoniem, woordsoort,
bijzondere kenmerken, …). Op basis van hun lijst kunnen ze aan de slag
met de woorden: ze kunnen die inoefenen en/of instuderen via de
oefenmodus in de tool of gebruiken in lesverband en in opdrachten.
Docenten kunnen ook woorden uploaden die voor de studenten nuttig
zijn in het kader van hun opleiding.
Studenten trainen hun attitude om alert te zijn voor (professionele)
woorden in hun (opleidings- en werk-) omgeving en werken hun
actieve woordenschatkennis bij.
www.digitalewoordentrainer.be. Inloggen kan met gebruikersnaam en
wachtwoord. Gastlogin kan worden aangevraagd.
http://educatief.diekeure.be/digitalewoordentrainer
[email protected], g[email protected]
Doel
Werking
Woordenschatcomponent?
Toegankelijkheid
Contact en info
Naam
Type
Doelgroep
Doel
Werking
Woordenschatcomponent?
Toegankelijkheid
Contact en info
Schrijfhulp Nederlands
Online toepassing, website
Alle studenten van de Associatie KU Leuven die teksten moeten
schrijven voor hun opleiding.
- Studenten begeleiden tijdens hun schrijfproces: bewustmaking van
mogelijke foutenpatronen in hun tekst
- Werklast van docenten verminderen
Tekst kan worden gecontroleerd op (1) structuur en samenhang, (2)
stijl en (3) spelling. Daarnaast kan de student de tekst ook verrijken,
bv. door academische woordenschat of betekenisvolle
woordcombinaties toe te voegen.
Via functie tekstverrijking
ilt.kuleuven.be/schrijfhulp. Inloggen kan met gebruikersnaam en
wachtwoord Associatie KU Leuven. Gastlogin kan worden
aangevraagd.
[email protected]
Forumdag Taalbeleid – 20 mei 2014
Met andere woorden. Praktische handvatten voor een heldere vakinhoud
Naam
Type
Doelgroep
Doel
Werking
Woordenschatcomponent?
Aan de slag: Academische woordenschat
Blackboardomgeving
Toekomstige en beginnende studenten hoger onderwijs
 Toekomstige en beginnende studenten hoger onderwijs en hun
lesgevers en begeleiders bewustmaken van het belang van
academische woordenschat
 Toekomstige en beginnende studenten woordleerstrategieën
aanreiken om hun academische woordenschat uit te breiden .
In het informatief document maak je kennis met strategieën om je
woordenschat uit te breiden. Eerst staan we stil bij het doel van
academische woordenschat. Daarna krijg je tips om woordbetekenis te
achterhalen. Ten slotte bekijken we hoe je nieuwe woorden kunt
verankeren in je geheugen. In de oefeningen kun je
woordleerstrategieën toepassen aan de hand van authentiek
studiemateriaal uit de opleidingen.
Aan de slag wordt gebruikt als zelfstudiepakket door toekomstige en
beginnende studenten hoger onderwijs, en als les- of ondersteunend
materiaal in het secundair onderwijs, volwassenenonderwijs NT2 en
het hoger onderwijs.
Zie boven.
Aan de slag: Academische woordenschat maakt deel uit van het
digitaal zelfstudiepakket ‘Academische taalvaardigheid Nederlands’ op
het ontmoetingsplatform “Aan de slag” van de Universiteit Antwerpen.
Naast het onderdeel ‘Academische woordenschat’ bevat het pakket
competentiegerichte leerdocumenten met informatie, tips, checklists
en oefeningen bij specifieke taaltaken die studenten uitvoeren tijdens
hun studieloopbaan.
Toegankelijkheid
Contact en info
Gratis toegankelijk voor iedereen. Aanvraag login via
www.uantwerpen.be/aan-de-slag
[email protected]
Forumdag Taalbeleid – 20 mei 2014
Met andere woorden. Praktische handvatten voor een heldere vakinhoud