Voer voor discussie – varianten op vragen

Voer voor discussie – varianten op vragen
Blok 1: begrip zelf oproepen (active recall)
1. Welk proces wordt hieronder omschreven (bron: Wikipedia)?
Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te
zetten in koolhydraten, zoals glucose. Het proces komt voor in planten en sommige bacteriën.
2. Voor welk scheikundig proces is dit de formule?
6CO2 + 6H2O + energie uit licht C6H12O6 + 6O2 = fotosynthese
3. Voor welk chemisch proces is een blad de voornaamste locatie in een plant?
(bron Wikipedia)
fotosynthese
4. Over welke opstand buigen deze leiders zich? (tip: kijk naar de bloem)
Varianten voor tips:
- Deze protesten worden ook
beschouwd als de start van de
Arabische lente.
- Deze protesten vonden plaats
in Tunesië.
Jasmijnrevolutie
Forumdag Taalbeleid – 20 mei 2014 – WS3: Woordenschat gevraagd
1
Voer voor discussie – varianten op vragen
Blok 2: begrip selecteren (active recognition)
5. Hoe wordt in de tekst (zie bijlage) uitgedrukt dat de software die men op de markt zal
brengen nog niet stabiel genoeg is om in productie genomen te worden, maar wel al
(deels) functioneel is?
6. Dit bericht verscheen op de site van voetbalclub Anderlecht
We lieten er één woord uit weg. Welk woord?
Kies het meest geschikte woord uit de volgende mogelijkheden:
□ vermatisatie □ tifo
□ isomerie
□ soma □ axon
ING, sinds juli 2010 één van de hoofdsponsors van de Rode
Duivels, zal bij aanvang van de match België-Duitsland het
Koning Boudewijn Stadion in vuur en vlam zetten. Samen met
de hulp van de aanwezige Belgische supporters zal heel het
stadion gehuld worden in een reuzegroot/reuzegrote
……………… In totaal zullen 35.103 supporters de Rode
Duivels aanvuren.
( http://forum.anderlecht- online.be/phpbb/viewtopic.php?t=7022&start=175 )
7. Hoe heten de drie duidelijk zichtbare groenten die je hieronder ziet? Beantwoord de vraag
door een lijntje te trekken van groente naar de juiste naam. Als de juiste naam niet in het
lijstje staat, verbind je de groente met ‘Het juiste woord staat er niet bij’.






Pastinaak
Snijbiet
Mierikswortel
Oerpeen
Topinamboer
Koolrabi

Rode biet


Haverwortel
Het juiste woord staat er niet bij
Forumdag Taalbeleid – 20 mei 2014 – WS3: Woordenschat gevraagd
2
Voer voor discussie – varianten op vragen
Blok 3: betekenis selecteren (passive recognition)
8. Welke tekening stelt het destillatieproces NIET voor?
(tekening C)
A
B
C
D
Forumdag Taalbeleid – 20 mei 2014 – WS3: Woordenschat gevraagd
3
Voer voor discussie – varianten op vragen
Blok 4: betekenis zelf geven (passive recall)
9. Wat is een (voedings)additief? Beantwoord de vraag door de juiste begrippen te noteren in
de daartoe voorziene ruimte. De indicaties rechts zijn niet exhaustief. In de donkere vakjes
hoef je niets te noteren.
SOORT STOF
FUNCTIE
Kleurstoffen
Conserveermiddelen
(VOEDINGS-)
ADDITIEF
Antioxidant
Emulgatoren
Bewaren van
voeding
Oxidatie
tegengaan
Het mengen van
voedingsstoffen
Indicatie
 E120
 Karmijnrood
 E205
 Anti-schimmel
 E330
 Reservatrol
 HLB-waarde
 Lecithine
bevorderen
Smaakversterkers
 Zout
10. Omschrijf het begrip ‘voedingsadditief’ op niveau van een eerstejaarsstudent van je
opleiding die net het eerste semester achter de rug heeft. Verwerk in je antwoord zeker de
volgende vijf begrippen: reservatrol, stabilisator, voedingswaarde, E-nummer, schimmel
Elke stof met of zonder voedingswaarde, die om welbepaalde redenen bij het vervaardigen
van voedingsmiddelen bewust wordt toegevoegd, wordt een voedingsadditief genoemd. Er
zijn verschillende soorten additieven, nl.
(1) kleurstoffen,
(2) conserveermiddelen, waarmee onder andere schimmelvorming of de groei van bacteriën
wordt tegengegaan,
(3) antioxidanten, zoals reservatrol. Zoals de naam het zegt vooorkomen zij oxidatie,
want dat leidt tot kwaliteitsverlies,
(4) emulgatoren, die helpen om het mengen te bevorderen, en
(5) smaakversterkers.
Elk soort additief krijgt een E-nummer volgens een ingenieus systeem: kleurstoffen
krijgen een nummer tussen 100 en 199, conserveermiddelen tussen 200 en 299, enz.
Forumdag Taalbeleid – 20 mei 2014 – WS3: Woordenschat gevraagd
4
Forumdag Taalbeleid – 20 mei 2014 – WS3: Woordenschat gevraagd
5