klik hier

Connect2work
–
mentoring
naar
werk
Toen
de
Griekse
strijder
Odysseus
vocht
in
de
Trojaanse
oorlog,
vertrouwde
hij
de
zorg
van
zijn
zoon
toe
aan
zijn
goede
vriend
Mentor,
adviseur
en
beschermheer
van
het
koninklijk
huis.
Sindsdien
staat
het
woord
synoniem
voor
ervaren
begeleider.
Een
mentor
beheerst
de
kunst
van
het
doorgeven
van
kennis1.
Wat
is
Connect2work?
Connect2work
is
een
ESF‐innovatieproject
uitgevoerd
door
het
HIVA‐KU
Leuven,
Antwerps
integratiecentrum
de8
vzw
en
VDAB.
Het
doel
is
een
nieuw
dienstverleningsconcept
te
ontwikkelen
namelijk
mentoring
naar
werk
voor
hoogopgeleide
anderstaligen
(HOA).
De
uiteindelijke
doelstelling
is
dat
HOA
hun
talenten
en
capaciteiten
ten
volle
kunnen
inzetten
op
de
Belgische
arbeidsmarkt.
Bij
de
ontwikkeling
baseren
we
ons
op
de
noden
van
HOA
en
binnen‐
en
buitenlandse
ervaringen
met
mentoring
(naar
werk).
De
dienstverlening
wordt
in
de
praktijk
getest
en
verfijnd
met
minimaal
30
vrijwillige
mentoren
die
tewerkgesteld
zijn
in
een
bepaalde
sector
of
beroep
en
die
gematcht
worden
met
hoogopgeleide
anderstaligen
mentees
die
interesse
hebben
in
hetzelfde
beroep
of
sector.
De8
vzw
voorziet
coaches
voor
het
vinden,
matchen
en
ondersteunen
van
deze
koppels.
De
dienstverlening
zal
aansluiten
bij
de
trajecten
voor
HOA
onder
regie
van
VDAB
Antwerpen.
Het
project
loopt
van
januari
2014
tot
december
2015.
1
http://hiring.monsterboard.nl/hr/wervings‐tips‐
nieuws/personeelsmanagement/werknemersprestaties/word‐goede‐mentor‐voor‐personeel.aspx
1
Wat
is
mentoring
?
Mentoring
is
een
persoonlijke
ontwikkelingsrelatie
waarin
een
meer
ervaren
of
meer
geïnformeerde
persoon
een
minder
ervaren
of
minder
geïnformeerde
persoon
begeleid.
Mentoring
is
dus
meer
dan
alleen
het
beantwoorden
van
incidentele
vragen
of
het
verstrekken
van
hulp.
Het
gaat
over
een
voortdurende
relatie
van
leren,
dialoog
en
uitdaging2.
Dergelijke
vormen
van
mentoring
zijn
goed
ingeburgerd
in
Canada
en
Scandinavië
(KVINFO,
Cities
of
Migration,
Allies,
MIA
mentorship
program,
...).
In
Canada
zien
we
bijvoorbeeld
een
stimulerend
beleid
naar
personeelsleden
binnen
de
stad
Toronto
om
zich
kandidaat
te
stellen
als
mentor.
Dit
resulteerde
in
het
vormen
van
meer
dan
1
000
koppels
met
ongeveer
500
personeelsleden
van
de
stad
sinds
2004.
Uit
een
recent
overzicht
van
evaluatiestudies3
blijkt
dat
dergelijke
mentoringprogramma’s
een
positieve
impact
hebben
op
taalverwerving,
sociale
participatie
en
arbeidsmarktintegratie.
De
meerwaarde
van
mentoring?
Connect2work
wil
hoogopgeleide
anderstaligen
ondersteunen
in
hun
zoektocht
naar
een
job
op
hun
niveau.
De
mentor
kan
tijdens
deze
zoektocht
een
meerwaarde
betekenen
voor
de
hoogopgeleide
anderstalige
mentee
op
het
vlak
van
diens
professioneel
netwerk,
loopbaancompetenties,
cultureel
kapitaal,
taal
en
motivatie4.
Waar
de
mentor
en
mentee
concreet
rond
werken
hangt
af
van
het
profiel
en
noden
van
de
HOA.
 Professioneel
netwerk:
een
uitbreiding
en
verbreding
van
het
netwerk,
een
netwerk
leren
uitbouwen,
toegang
tot
'verborgen'
vacatures,
actieve
bemiddeling
en
referenties;
 Loopbaancompetenties:
een
realistisch
zelfbeeld,
kennis
van
de
Vlaamse
arbeidsmarkt;
inzicht
in
de
kansen
in
de
gewenste
sector/beroep,
in
de
ontbrekende
en
noodzakelijke
(gecertificeerde)
competenties
en
in
de
verwachtingen
van
een
bepaalde
functie/
functieniveau
in
een
sector;
kennis
van
sector/beroepsspecifieke
werkzoekkanalen,
CV’s
en
motivatiebrieven,
selectie‐
en
rekruteringsprocedures;
 Cultureel
kapitaal:
inzicht
in
relationele
cultuurverschillen,
in
sector/beroepsspecifieke
cultuurverschillen
bij
de
sollicitatie,
in
de
bedrijfscultuur
in
functie
van
de
integratie
op
de
werkvloer;
het
aankaarten
van
cultuurverschillen
(als
tussenpersoon
tussen
werkgever
en
mentee);
 Taal:
een
sector/beroepsspecifieke
inschatting
of
de
kennis
van
het
Nederlands
voldoende
is;
oefening
van
het
Nederlands
en
sector/beroepsspecifieke
woordenschat;
 Motivatie:
zelfvertrouwen,
erkenning,
de
motivatie
om
te
blijven
doorzetten.
2
Naar
het
Nederlandse
Landelijk
Ondersteuningsprogramma
Mentoring
(zie
http://www.mentoringwijzer.nl/C33‐Instrumenten.html).
3
González
Garibay,
M.,
&
De
Cuyper,
P.
(2013b).
The
evaluation
of
integration
policies
across
the
OECD:
a
review.
Antwerpen:
Steunpunt
Inburgering
en
Integratie.
4
Deze
meerwaarde
brachten
we
in
kaart
op
basis
van
interviews
met
experten
(14)
en
HOA
(10)
zelf.
2
Mentees
De
mentee
is
een
hooggeschoolde
anderstalige
die
maximaal
6
jaar
in
het
land
is
en
zich
herkent
in
de
volgende
kenmerken:
 duidelijk
jobdoelwit:
u
wilt
aan
de
slag
in
een
bepaald
beroep
of
sector
in
een
job
op
uw
niveau
 taalvaardig:
u
beheerst
het
Nederlands
voldoende
(minimaal
richtgraad
2.4)
om
aan
de
slag
te
kunnen
in
een
job
op
uw
niveau
 open:
u
staat
open
voor
feedback
en
bent
bereid
om
met
een
andere
bril
te
kijken
 engagement:
u
bent
een
doorzetter,
blijft
zoeken
naar
mogelijkheden
en
houdt
vol
De
voordelen
zijn:
 de
ontwikkeling
van
uw
professioneel
netwerk
 de
ontwikkeling
van
uw
loopbaancompetenties
 inzicht
in
cultuurverschillen
op
de
arbeidsmarkt
en
de
werkvloer
 taaloefenkansen
 een
steunpilaar
die
u
motiveert
en
uw
talenten
erkent
We
verwachten
een
vrijwillig
maar
niet
vrijblijvend
engagement
om
ongeveer
om
de
twee
weken
af
te
spreken
met
de
mentor
gedurende
minimum
3
maanden
en
de
bereidheid
om
mee
te
werken
aan
de
evaluatie
van
het
project.
We
bieden
een
zorgvuldige
matching
met
een
geschikte
mentor,
een
coach
van
de8
voor
ondersteuning
bij
de
mentoring,
een
training
en
mogelijkheden
om
in
contact
te
treden
met
andere
mentees.
Interesse?
Voor
meer
informatie
kan
u
ons
contacteren
via
Nephtalie:
[email protected]
0474
74
14
32
(ma‐woe)
3
Mentoren
De
mentor
herkent
zich
in
de
volgende
kenmerken:
 expertise:
u
hebt
gedurende
een
aantal
jaren
expertise
opgebouwd
in
een
bepaalde
sector
of
vakdomein
en
bent
bereid
deze
te
delen
 coachend:
u
helpt
graag
anderen
hun
doel
bereiken,
maar
neemt
niet
alles
uit
handen.
U
luistert,
begeleidt
met
advies
en
raad
en
ondersteunt
anderen
om
zelfredzaam
te
worden
 discreet:
u
gaat
discreet
om
met
vertrouwelijke
informatie
 empathisch:
u
kan
zich
verplaatsen
in
anderen
 optimistische
realist:
u
(h)erkent
de
kwaliteiten
van
anderen,
u
ziet
kansen
en
kan
een
realistisch
perspectief
bieden
 open
voor
diversiteit:
u
bent
bereid
om
met
een
andere
bril
te
kijken
 engagement:
u
bent
een
doorzetter,
blijft
zoeken
naar
mogelijkheden
en
houdt
vol
De
voordelen
zijn
een
persoonlijke
en
professionele
verrijking
door:
de
ontwikkeling
van
sociale,
communicatieve
en
coachende
vaardigheden
erkenning
voor
uw
expertise
een
uitbreiding
van
uw
netwerk
het
ontdekken
van
andere
culturen
en
de
kans
om
mee
te
werken
aan
diversiteit
in
de
samenleving
 een
bijdrage
te
leveren
aan
de
persoonlijke
en
professionele
groei
van
de
mentee




We
verwachten
een
vrijwillig
maar
niet
vrijblijvend
engagement
om
ongeveer
om
de
twee
weken
af
te
spreken
met
de
mentee
gedurende
minimum
3
maanden,
het
openstellen
van
uw
professioneel
netwerk
en
de
bereidheid
om
mee
te
werken
aan
de
evaluatie
van
het
project.
We
bieden
een
zorgvuldige
matching
met
een
mentee,
een
coach
van
de8
voor
ondersteuning
bij
de
mentoring,
een
training
en
mogelijkheden
om
in
contact
te
treden
met
andere
mentoren.
Interesse?
Voor
meer
informatie
kan
u
ons
contacteren
via
Nephtalie:
[email protected]
0474
74
14
32
(ma‐woe)
Hebt
u
niet
genoeg
tijd
om
mentorschap
op
te
nemen
maar
wilt
u
wel
een
alternatief
engagement
opnemen?
Dat
kan
door
u
aan
te
sluiten
op
www.protalent.be
om
vragen
van
mentees
te
beantwoorden
en
interessante
events
en
vacatures
binnen
uw
sector
te
signaleren,
of
door
een
informatiesessie
te
geven
over
sollicitatieprocedures
of
assessments
binnen
uw
sector.
Hebt
u
zelf
een
idee
om
bij
te
dragen
aan
dit
project
neem
dan
gerust
contact
op.
4
Werkgevers
We
zoeken
werkgevers
die
diversiteit
een
warm
hart
toedragen
en
hun
werknemers
willen
motiveren
om
een
vrijwillig
maar
niet
vrijblijvend
engagement
op
te
nemen
binnen
Connect2work.
De
voordelen
voor
uw
bedrijf
of
organisatie
zijn:
 een
laagdrempelige
manier
om
kennis
te
maken
met
diversiteit
 een
laagdrempelige
manier
om
aan
Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen
te
doen
 kansen
voor
uw
medewerkers
om
vaardigheden
zoals
coaching
en
interculturele
communicatie
aan
te
scherpen
 toegang
tot
een
pool
van
verborgen
hoogopgeleide
talenten
We
bieden
u
de
mogelijkheid
om
uw
bedrijf
of
organisatie
kenbaar
te
maken
op
onze
website
www.protalent.be
en
u
zo
te
profileren
als
maatschappelijk
verantwoord
ondernemer.
Interesse?
Eén
van
onze
coaches
komt
graag
bij
u
langs
om
meer
informatie
te
geven
over
het
project.
Voor
meer
informatie
kan
u
ons
contacteren
via
Nephtalie:
[email protected]
0474
74
14
32
(ma‐woe)
Als
bedrijf
of
organisatie
kan
u
ook
op
een
alternatieve
manier
bijdragen
aan
het
project
door
een
stageplaats
aan
te
bieden,
een
bedrijfsopleiding
open
te
stellen
voor
mentees,
een
informatiesessie
te
geven
over
sollicitatieprocedures
of
assessments
binnen
de
sector
enz.
We
moedigen
u
aan
om
met
uw
eigen
ideeën
contact
op
te
nemen.
5