Informatie avond 10 en 12 juni 2014

Informatie avond
10 en 12 juni 2014
Brugklassen
Havo , Havo/Vwo, Vwo en
Gymnasium
1
Wie is wie?
José Boschman, rector
Anja Folmer, ortho didactisch expert
Koen Timmermans, mentor 1H1
Ellen Spijker, mentor 1HV1
Martine Bergstra, mentor 1HV2
Stephanie de Jong, mentor 1V
Lisette Veeken, mentor 1G1
Amy Besamusca en Wilco van
Esschoten, mentoren 1G2
Danny Tomassen, domein assistent 1-2 HVG
Marguerite Weller, afdelingsleider 1-2HVG
2
Wat gaan we vanavond doen?
Belangrijke informatie over school en
de start van het schooljaar;
Ø  Kennismaken met mentoren en
klasgenoten;
Ø  De boekenlijst, het device en andere
benodigdheden;
Ø  Informatie over de Brede School Academie
Ø  Informatie over klassenouderschap
Ø 
3
Welke vakken heb ik volgend jaar?
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
Nederlands
Latijn
Engels
Frans
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Wiskunde
Biologie
Onderzoek & Ontwerpen
Levensbeschouwing
K&C (muziek en BV)
LO
Mentoruur
4
2
3
3
2
2
3
2
4
2
2
4
2
/ 3(1G)
(1G)
(½ jaar lang)
(½ jaar lang)
(½ jaar lang)
/ 1 (1G)
4
Theater Kunst Klas
Aanmelden voor de TKK via formulier op
website van school
Voorlichting en afspraken over TKK door Emiel
van Ekert op mentoravond 15 september
Voor vragen over TKK:
[email protected]
5
Brede School Academie
> Vervolg op BSA op PO school alleen in de
brugklas
> Voor talentvolle en ambitieuze leerlingen
> Procedure : voorzichtige inventarisatie nu; op
15 september meer informatie over inhoud en
selectie
Waar heb ik volgend jaar les?
Natuurlijk in het nieuwe gebouw!!!
n Domein 1-2 HVG (foto’s)
n Domein exact : Technasium en
laboratorium
n Domein Kunst & Cultuur: Beeldende
Vorming en Muziek
n Gymzalen op school en sportvelden
Sporting: Lichamelijke Opvoeding
7
8
9
10
11
12
13
Hoe laat zijn mijn lessen?
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
1e uur
2e uur
3e uur
Pauze
4e uur
5e uur
Pauze
6e uur
7e uur
8e uur
8.20 – 8.50 uur steunles
8.50 – 9.40 uur
9.40 – 10.30 uur
10.50 – 11.40 uur
11.40 – 12.30 uur
13.00 – 13.50 uur
13.50 - 14.40 uur
14.40 - 15.30 uur
14
Wie helpt mij?
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Ouders, vakdocenten, klasgenoten
Mentorlessen elke week
Vak steunlessen in de ochtend
Taalsteun
Rekensteun
Steun Engels
Faalangstbegeleiding
Dyslexie faciliteiten
ELO en Magister
15
Wie daagt mij uit?
n 
n 
n 
n 
n 
n 
Gymnasium
Technasium
TheaterKunstKlas
Brede School Academie
Projecten en excursies
Versterkt talenonderwijs
( Engels leren en oefenen
isbn 9044709755 €7,95 Bol.com)
16
De eerste weken
n 
n 
n 
n 
n 
3 en 4 september : introductiedagen
5 september 8.50 uur: eerste lesdag
8 en 9 september: schoolfotograaf
(eventueel)
15 september 19.30 uur: mentor informatie
avond voor ouders
Tot Herfstvakantie: Citovolgtoetsen en
dyslexie screening
17
n 
n 
13-15 oktober (week 42): Brugklaskamp
(verplicht) (op de fiets naar Austerlitz!)
20 – 26 oktober (week 43):
Herfstvakantie
Meer informatie over de start in een brief
in de vakantie!
18
19
20
21
Wat wordt er van mij verwacht
op school?
Afspraken en omgangsregels
Open communicatie
Respect voor elkaar en elkaars
eigendommen
22
PAUZE
Koffie, thee en fris
Leerlingen met mentor
en klas naar domein
Ouders blijven in de aula
LAAT JE MAP BIJ JE OUDERS IN DE AULA!!!
23
KLASSEN OUDERS
en
OUDERRAAD
Mw Petra Ket
24
Boeken
en
Device (tablet / laptop)
Brief met uitleg en toelichting in map;
Verdere informatie volgt in speciale brief.
25
De boekenlijst
Digitaal bestellen via
www.iddink.nl
3 soorten :
Ø  H klas leerlingen
Ø  HV klas leerlingen
Ø  V en G klas leerlingen (Latijn is keuzevak en
verplicht voor Gym leerlingen)
26
Let op!
n 
n 
n 
n 
n 
Alléén bestellen wat door GRC is aangegeven
schoolcode staat ook in brief: 7CJKC4FW
Vóór 21 juli bestellen
Boekenlijst online vanaf 2e week juli
Levering boeken thuis tussen 2 en 30
augustus
27
In map:
Ø 
Ø 
Ø 
Ø 
Power point presentatie
Bijlage bij de boekenlijst + bijkomende
kosten ( via Willibrord Stichting of direct via
docenten)
Bestelinformatie Iddink
Nieuwsbrief over aanschaf tablet/laptop
inclusief brief systeemeisen device
28
Tot slot
Brief over startweek september volgt in
de vakantie.
Vragen:
[email protected]
29
FIJNE
ZOMERVAKANTIE!
30