UAF meets Partners Event: Wat is de meerwaarde van mentoring

UAF meets Partners Event: Wat is de meerwaarde van mentoring?
11 december 2014 – Host: Accenture Amsterdam
Wat is de meerwaarde van mentoring? Deze vraag staat centraal bij het derde UAF meets
Partners Event bij Accenture in Amsterdam. Voorzitter van de dag Rajae El Mouhandiz (via
dagvoorzitter.nl) heet ons welkom.
Toespraken
Manon van Beek
Manon van Beek, Country Managing
Director Accenture en lid van het
ambassadeursnetwerk van het UAF:
‘Waarom zou een internationaal
georiënteerde organisatie als Accenture
geïnteresseerd zijn in het mentoren van
vluchtelingstudenten? Accenture is altijd
op zoek naar talent. Via de klassieke weg
kan Accenture onvoldoende nieuwe
getalenteerde medewerkers vinden, dus
boren we nieuwe doelgroepen aan.’
Op dit moment werkt Accenture met zo’n 50 mentoren. Accenture-consultant Thierry
Habonimana (tevens UAF-alumnus Bedrijfskundige Informatica) vertelde tijdens een
meeting over zijn levenservaring. Zijn collega’s ontvingen zijn verhaal met een lach, traan en
kippenvel. Zijn persoonlijke verhaal was voor Thierry’s collega’s een eye opener. Nu is
Habonimana mentor van Cherif Haidra, UAF-student Informatica. Haidra: ‘Thierry neemt mij
op sleeptouw en geeft me tips en adviezen voor sollicitaties. Je weet van alles een beetje als
je bent afgestudeerd, als je aan het werk gaat dan kun je een richting kiezen. Je mentor is
dan als een soort kompas voor je.’
Mentoring werkt twee kanten op. De mentee wordt geholpen, echter ook de mentors
denkwereld wordt verrijkt. Op deze manier kan mentoring ook gezien worden als
leiderschapsontwikkeling voor de mentor.
Reinier van Zutphen, voorzitter College van Beroep voor het Bedrijfsleven
De tweede spreker is Reinier van Zutphen. Hij is voormalig voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor de Rechtspraak, huidig voorzitter van het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven en lid van het ambassadeursnetwerk van het UAF. Van Zutphen:
‘Nieuwsgierigheid is een goede drijfveer om positief met mentoring om te gaan.’ Door zijn
eigen carrière binnen de juridische sector en het werken in diverse culturen is Van Zutphen
gefascineerd door diverse culturen.
De fascinatie begon toen Van Zutphen
kennismaakte met Sander Terphuis en het
jaarlijkse afstudeerfeest van het UAF
bezocht. Dit was een inspirerende
bijeenkomst met jonge en enthousiaste
mensen. ‘Persoonlijke kracht en
leiderschap zijn belangrijk. In mijn
werkveld is er wel een enorme uitdaging,
omdat dit nog verre van divers is.’
In zijn mentorschappen gaat Van Zutphen het gesprek aan, face to face, hij wijst de weg. Hij
wil dezelfde kansen geven aan de UAF mentees als Nederlandse studenten. Ook begeleidt
hij hen bij het maken van keuzes.
Van Zutphen: ‘Vluchtelingen zijn slimme mensen met een enorme drive, geef ze hier en
daar richting, dan komen ze er. Het juridische werkveld kenmerkt zich door kiezen voor
veilig en vertrouwd. Het is een uitdaging om juist in deze omgeving een vluchteling op te
nemen, die juist alle veiligheid heeft opgegeven. Daar wil ik me voor inzetten.’
Paneldiscussie ‘De meerwaarde
van mentoring’
In de discussie gaan de professionals met
elkaar in gesprek aan de hand van
stellingen over de meerwaarde van
mentoring.
Hoe vergroot je door middel van
mentoring het netwerk van
vluchtelingen?
Carina Benninga, algemeen directeur Van
Ede & Partners: ‘Met tientallen trajecten voor vluchtelingstudenten heeft Van Ede ervaring
opgebouwd in de begeleiding. De werkwijze is maatwerk. Je stopt ze in een warm bad zodat
in een vertrouwde omgeving onzekerheden ontrafeld worden, vervolgens maak je het bad
steeds kouder en laat je ze los…’
Het vergroten van netwerk van vluchtelingen werkt twee kanten op volgens Henry
Greenfield (coördinator Toegankelijkheid & Diversiteit aan de Erasmus Universiteit): ‘Het is
belangrijk dat de mentee nieuwsgierig is, op onderzoek uitgaat en zijn schroom en
bescheidenheid opzij zet. Zodra je de arbeidsmarkt opgaat, heb je ineens een heel andere
DNA nodig dan tijdens je studie. Begrip voor deze situatie bij het bedrijfsleven is ook
noodzakelijk. Dit is mogelijk om medewerkers te trainen en de beeldvorming te vergroten.
Daarnaast is het ook belangrijk dat jij als mentee weet wat je wilt, een open houding hebt,
nieuwsgierig bent en dicht bij jezelf blijft.’
Benninga: ‘Het is van belang om niet op te voeden, maar te coachen. Zoom in op talent. Bij
Van Ede kan dit bijvoorbeeld door een training personal branding. Welke belemmerende
overtuiging zit erachter dat je denkt dat je niet goed genoeg bent?’
Vragen
In hoeverre zijn gelijkwaardigheid en verwachtingsmanagement bepalend voor het succes
van een mentoringtraject tussen een vluchteling en professional?
Joris Hekelaar (senior manager Accenture Strategy) geeft in een mooi schema aan wat het
doel is van mentoring:
coaching
mentoring
Vertellen
training
instructie
Macht/hiërarchie
Mate van invloed
Hekelaar: ‘Mentoring is een combinatie van training, mentoring en coaching. Door goede
mentoring krijg je duurzame participatie. Soms moet je ze even aan de hand nemen en dan
gaan ze zelfstandig verder. In het bedrijfsleven zijn zelfstandige mensen nodig. Daarom bied
je in je mentorschap maatwerk aan. Wat heeft deze mentee nodig om straks zelfstandig en
zelfbewust te zijn?’
Hekelaar citeert mentoring-goeroe David Clutterbuck: ‘Mentoring involves primarily
listening with empathy, sharing experience (usually mutually), professional friendship,
developing insight through reflection, being a sounding board, encouraging (…). A mentor is
a more experienced individual willing to share knowledge with someone less experienced in
a relationship of mutual trust.’
Belangrijk in een mentorrelatie is daarmee vertrouwen en veiligheid. Iedereen in het panel
is het ermee eens dat mentee en mentor beide winst hebben bij een mentorschap. Beiden
leren van elkaar.
Miniworkshop
Na deze sprekers en de pauze geeft Arjen Verdooren, trainer Culturele Diversiteit van het
Koninklijk Instituut voor de Tropen, een miniworkshop. Eerst krijgt de zaal een opdracht om
een lijstje te maken van 10 persoonlijke kenmerken: Ik ben… Daarna krijgen de aanwezigen
de opdracht om iemand te zoeken met de meeste gelijkenissen (allebei vrouw, werkend en
moeder bijvoorbeeld).
De tweede opdracht is om mensen om je
heen te verzamelen met zoveel mogelijk
diversiteit. Deze opdracht is wat lastiger,
je moet namelijk goed op zoek gaan. De
achterliggende boodschap: als je contact
maakt, krijg je meer informatie.
In de derde ronde moeten we met de
mensen uit de tweede ronde een business
case bedenken waarin alle talenten goed
naar voren komen. Eén van de suggesties:
richt een reisbureau op waarbij de volgende talenten worden ingezet: reislustig, diverse
talen sprekend en goed met cijfers. De conclusie: maak van diversiteit je voordeel en een
combinatie van talent is succesvol.
Mentoring werkt twee kanten op
Mardjan Seighali, directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, stipt in haar
afsluitende woord het nut van mentoring aan. Het werkt twee kanten op: de mentee leert
hoe het Nederlandse bedrijfsleven werkt en de mentor leert kijken naar andere culturen.
Het UAF is altijd op zoek naar nieuwe partners om deze belangrijke schakel tussen
vluchteling en bedrijfsleven te maken.
Helena Klakokar, tekenares bij
kunstenaarscollectief De Werkelijkheid, is
aanwezig om mooie sfeerportretten van
de sprekers en toehoorders te maken.
Daarnaast maakt Soraya Ebrahimi foto’s.
Ebrahimi is professioneel fotograaf en
eigenaar van het bedrijf Didstudio. Soraya
is van origine Iraans en heeft via UAF het
startende ondernemerstraject gevolgd.
Geïnspireerd door de mooie verhalen, tekeningen en kansen sluiten de aanwezigen de dag
af met een netwerkborrel.
Tekst: Stannie Maessen
Foto’s: Soraya Ebrahimi
December 2014
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF