Startformulier Inventarisatie LOB H5 V6

Inventarisatie LOB
Start HAVO5/VWO6
September 2014
Uiterlijk 3 oktober inleveren bij je mentor.
1. Welke vervolgopleiding/beroep leek jou aan het begin van V5/H4 het meest
interessant? Waarom?
2. Welke vervolgopleiding/beroep lijkt jou op dit moment het meest interessant?
Waarom?
3. Welke activiteiten heb je ontplooid m.b.t. LOB? Noem ze op en beschrijf wat je
tijdens deze activiteiten hebt ontdekt. Het gaat hierbij bv om opendagen,
voorlichtingsavonden, audities, masterclasses, beroepenstage, meeloopdagen
etc.
4. Welke problemen kom je tegen bij de verwezenlijking of het maken van je
keuze? Bijvoorbeeld: audities, vak nodig dat je niet in je pakket hebt, loting,
twijfel tussen twee opleidingen, opleiding alleen ver weg beschikbaar, kosten
etc.
5. Wat ga je dit schooljaar ondernemen op LOB-gebied? (Stel een plan op: schrijf
op welke opendagen, voorlichtingen, masterclasses, meeloopdagen etc. je wilt
bezoeken. Bespreek je planning thuis en zet de data in je agenda!!!!!!!
datum Opleiding
plaats Soort activiteit
Beste ouders,
Hopelijk stimuleert dit formulier de leerlingen om thuis weer eens over hun
loopbaanplannen te praten en vooral om tijdig in kaart te brengen welke acties er dit
jaar nog ondernomen moeten worden. Zoals u weet vindt de eerstelijnsbegeleiding
plaats door de mentor. Vanzelfsprekend kan er waar nodig ook een afspraak met mij
gemaakt worden. Op donderdag ben ik de hele dag uitgeroosterd en kunnen de
leerlingen ook heel gemakkelijk binnenlopen op het decanaat met hun vragen.
V.Aussems ([email protected])
decaan
Zou u zo vriendelijk willen zijn het formulier voor gezien te tekenen. Daarna kan uw
zoon/dochter dit bij de mentor inleveren.
Handtekening leerling:
Handtekening ouders: