Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de 3-havo

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van 3 vwo
Kenmerk: 100/14/HPK
Enschede, 27 augustus 2014
Geachte ouders/verzorgers,
Wij willen u uitnodigen voor een informatieavond voor alle ouders/verzorgers van
de leerlingen in 3 vwo. Zoals u misschien al wel bekend is, krijgt uw zoon of dochter
komend jaar te maken met de Tweede Fase. Op deze avond willen wij u onder
andere nader kennis laten maken met de inhoud van de profielen in de Tweede
Fase. In de loop van dit schooljaar zal er door uw zoon of dochter een keuze
gemaakt moeten worden die mede bepalend is voor zijn/haar toekomst. De
leerlingen van 3-vwo kiezen uit de vier mogelijke profielen waarin ze in 6-vwo
eindexamen kunnen doen.
Dit onderdeel zal worden verzorgd door onze decaan.
Het spreekt vanzelf dat bij het maken van een verantwoorde keuze een goede
begeleiding erg belangrijk is. Hierbij willen wij u ook graag betrekken.
Na de pauze bestaat er voor u gelegenheid nader kennis te maken met de mentor
van uw zoon of dochter.
De ouderavond wordt gehouden in de aula van onze school op donderdag 4
september 2014. Vanaf 19.15 staat de koffie of thee klaar. We willen graag om
19.30 beginnen.
Op deze avond zullen namens de school aanwezig zijn:
dhr. Richard Weierink, mentor 3A1
mevr. Marijke Bruckwilder, mentor 3A2/3G2
dhr. Koen Krabbe, mentor 3AP1/3GP1 (de Plusklas)
mevr. L. Allersma, schooldecaan en mentor van 3G1
Gezien het grote belang van een goede keuze voor uw kind hopen wij te kunnen
rekenen op uw aanwezigheid op deze voorlichtingsavond. De leerlingen krijgen de
informatie over de profielen in de mentorlessen en hoeven deze avond dus niet
aanwezig te zijn.
Met vriendelijke groet,
namens het vwo-team,
dhr. Hans Hampsink,
afdelingsleider vwo