leerjaar 1 - Sondervick College

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen
Vmbo KB leerjaar 1
DATUM
14 juli 2014
REFERENTIE
26.4/14072014/BZL/vlm/1415 introductie
BETREFT
Introductie eerste schoolweek
Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,
Maandag 25 augustus aanstaande wordt je eerste schooldag op het Sondervick
College. Zoals je al in een eerdere brief hebt kunnen lezen beginnen we dan om
13.30 uur. Het is fijn wanneer je al iets eerder aanwezig kunt zijn zodat de conciërge
je meteen kan wijzen waar je jouw fiets kunt stallen.
De eerste weken staan in het teken van het leren kennen en wennen aan elkaar, de
school en de mensen die er werken maar ook de omgeving.
Het programma van de eerste schoolweek ziet er als volgt uit:
Maandag 25 augustus
13.30 - 15.30 uur
Vandaag word je door je mentor ontvangen in de aula. Van je mentor krijg je je
planner, je lesrooster en uitleg daarover en vervolgens informatie over de rest van de
introductieweek.
Breng je etui en een tussendoortje mee want je gaat ook een onderdeel van een test
maken.
Dinsdag 26 augustus
08.30 - 13.00 uur
De eerste twee lesuren heb je mentorlessen.
Ook vandaag maak je een onderdeel van een test.
Deze dag staat in het teken van het verkennen van gebouw F en het zorgplein in
gebouw D.
Breng een pen of potlood en een lunchpakketje mee.
Graag willen wij u uitnodigen voor de informatieavond voor de ouders.
18.45 uur ontvangst met koffie/thee in gebouw D
19.00 uur openingswoord door de heer R. Van Lierop, opleidingsdirecteur
vmbo
U krijgt daar algemene informatie. Daarnaast kunt u kennismaken met de
mentor van uw kind en die u het een en ander vertelt over het komende
schooljaar. Wij willen deze avond van harte aanbevelen.
Woensdag 27 augustus
08.30 – 13.00 uur
Vandaag begin je weer bij je mentor.
Ook deze dag een test maar dat is de laatste.
We gaan ook de omgeving van de school verkennen.
Op deze dag heb je de planner, etui en een lunchpakketje bij je en natuurlijk een
goede speurneus!
Donderdag 22 augustus
08.45 – 14.30 uur
Vandaag gaan we actief ontspannen in de natuur. Dit vindt plaats bij SBP Outdoor
(adres: Witrijtseweg 15 5571 XJ Bergeijk 0497 514698). Omdat het te ver is om te
fietsen willen we de ouders om hulp vragen: wie wil er een groepje kinderen
brengen en/of ophalen? De mentor is hiervoor het aanspreekpunt.
We verzamelen ons om 08.45 uur en willen om 09.00 uur vertrekken zodat we rond
09.30 uur met de activiteiten kunnen starten. Rond 14.30 uur verwachten we dan
terug op school te zijn.
Zorg dat je makkelijke kleding (met daaronder zwemkleding) aan hebt en eventueel
waterschoenen. Breng ook een handdoek en eventueel douchespullen mee. Ook
reservekleding is heel gewenst. Laat sieraden thuis en ook je GSM want die heb je
niet nodig. Een lunchpakketje heb je wel nodig want actief buiten zijn maakt
hongerig.
Vrijdag 23 augustus
09.00 – 13.00 uur
Vandaag is de afsluitende dag van de eerste schoolweek. Een dag vol muziek.
We beginnen weer in de klas met een mentorles.
Breng deze dag je planner, je etui en een lunchpakketje mee.
Als afsluiting nog een korte weekevaluatie met je mentor in je mentorlokaal.
Daarna gaan we muziek maken onder van Djembée agogó. Natuurlijk is iedereen
(ook de ouders) hartelijk welkom om te komen kijken en luisteren naar ons optreden
rond 12.00 uur.
De kosten voor de introductieactiviteiten bedragen € 25,- per leerling. Hiervoor
ontvangt u een nota. Deze nota dient voldaan te zijn voor aanvang van het nieuwe
schooljaar.
We wensen je een hele fijne introductieweek toe.
Na deze week beginnen de lessen volgens rooster.
Vriendelijke groet,
Kernteam KB1