Bronwater-140914-website

BRONWATER
tekst
Exodus 12, 24-27a
Schriftlezing
Exodus 12, 21-28
datum
14 september 2014, viering avondmaal
Als kinderen vragen…
– tweede preek in de serie Samen één
Hoe voed je je kinderen op in het geloof? Hoe geven we
in de gemeente van Christus goede vorm aan de geloofsoverdracht aan volgende generaties? Wat willen
we eigenlijk doorgeven?
Vragen
Een gezin is aan het eten. Het is het jaarlijkse pesachmaal: er wordt lamsvlees gegeten, met ongedesemd
brood en bittere kruiden. Het hele gezin is aanwezig;
ook de kinderen zijn erbij. Het is een bijzondere maaltijd.
Het lam is eerder die avond geslacht, als offer. Bloed
van het dier is door de vader van het gezin aan de bovendorpel van de voordeur van het huis gestreken en
ook aan de beide deurposten. Het geheel roept vragen
op.
Een van de kinderen vraagt dan ook: ‘Waarom eten
we dit brood en deze kruiden? En wat betekent dat
bloed aan de deur?’
Bloed
En dan gaat vader vertellen. Hij neemt zijn kinderen
mee terug naar Egypte, toen de HEER rondging en alle
eerstgeborenen doodde, zowel van de mensen als van
het vee. God trof de Egyptenaren in de opvolging van
generaties: hun toekomst ging dicht.
Maar aan de huizen waar bloed aan de deur gestreken
was, ging de doodsengel voorbij. God spaarde de Israëlieten: voor hen was er léven. In diezelfde nacht vertrok
het volk uit Egypte; het was vrij!
Het bloed van het lam redde hun leven. En dat werd
vanaf dat moment elk jaar gevierd. De ouders gaven het
door aan hun kinderen: ‘God ging aan ons voorbij. Hij
gaf ons het leven.’
Jezus
Dit is de kern: God spaarde zijn volk. De Israëlieten
waren geen haar beter dan de Egyptenaren; zij dienden
ook andere goden (zie Exodus 12, 12; vergelijk Jozua
24, 14; Ezechiël 20, 7-9). Toch bleven zíj in leven. Het
was alleen dankzij het teken van het bloed.
Wij worden ook alleen gered door
bloed van een lam, hét lam: Jezus.
Er loopt een duidelijke lijn van het
pesachmaal naar het avondmaal.
Jezus is het lam; Hij gaf zijn leven
om ons te bevrijden van de dood.
Het is pure genade. Besef je dat
wel genoeg? De doodsengel straft
niet, maar gaat ons voorbij, dankzij
het bloed van Jezus. De wijn bij het avondmaal wijst
daarop: drink ervan en wees gered!
Vertellen
Het bloed redt ons. Dát mag je aan je kinderen vertellen. Doe je dat wel? Het is de kern van het geloof: God
redt ons, niet omdat wij zo goed zijn, maar uit genade.
Het is alles te danken aan Jezus.
Geef dát door. Het avondmaal helpt daarbij. Want het
is een bijzondere maaltijd; brood en wijn roepen vragen
op. Kinderen en jongeren, vraag dan ook! Wacht niet
tot ze bij jullie komen, maar vraag je ouders en de ouderen in de gemeente om uitleg.
En dan gaan we samen Jezus aanbidden. We zijn zo
blij met Hem, dat zijn bloed ons redt van de zonde en
de dood. De toekomst gaat open!
Slot
Als kinderen vragen… Wat geven wij de komende generatie mee? Laat het dit zijn: God gaat ons in zijn
toorn voorbij, dankzij het bloed van Jezus!
OM OVER NA TE DENKEN:
1 Stellen jouw kinderen wel eens vragen over God?
Hoe vindt u het, als ouder gemeentelid, wanneer
jongeren vragen? Lukt het om bij het antwoorden
de kern van het geloof door te geven?
2 Wat heb je van je ouders meegekregen op het ge-
bied van het geloof? Hoe kijk je daar op terug?
3 Het is belangrijk scherp voor ogen houden wat we
de volgende generatie moeten vertellen. Hoe kun je
in de kring elkaar daarbij helpen?