Sta sterk in je schoenen bij een dilemma

Sta sterk in je schoenen
bij een dilemma
W
at doe jij als je ruikt dat
je collega gedronken
heeft?
Is het jou ooit overkomen dat je
door het rode verkeerlicht reed
op weg naar de kazerne? Hebben
je collega’s daar ooit iets van
gezegd?
Wat doe jij bij een dilemma.
Wordt het een blinde gok of een
bewuste keuze. Weet jij waardoor
een dilemma eigenlijk ontstaat?
In deze workshop krijg je
handvatten om een dilemma te
herkennen en in korte tijd een
moeilijk besluit wat makkelijker te
maken.
De workshop wordt gegeven door
Marita Leupen. Zij heeft ervaring
binnen de brandweer als trainer
en coach. Zij heeft gewerkt als
brandweervrouw, voorlichter en
docent. Ook is zij DISC
consultant.
Netwerk Brandweervrouwen