vooraankondiging (PDF, 254 kB) - GGD Amsterdam

Bezoekadres
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
Telefoon 020 555 9111
ggd.amsterdam.nl
Retouradres: GGD, secretariaat E&G, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam
Datum
Ons kenmerk
08/10/2014
EDG/0431 /2014u00617
Uw kenmerk
Behandeld door
Doorkiesnummer
Margriet Lenglet
020 555 5495
Bijlage
Onderwerp
Vooraankondiging afsluiting Stille Dilemma's
Geachte heer, mevrouw,
Uitnodiging voor het afsluiten van Stille Dilemma’s
Dit is een vooraankondiging van de afsluiting van het programma ‘Stille Dilemma’s’ op 20 november a.s. U
wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Wat is Stille Dilemma’s?
In de periode 2011 – 2014 heeft de GGD Stille Dilemma’s uitgevoerd in opdracht van de gemeente
Amsterdam. De vraag die afgelopen jaren centraal stond was: hoe kun je zo vroeg mogelijk een Licht
Verstandelijke Beperking (LVB) opsporen? Het tijdig opsporen is van groot belang. Als dat gebeurt, kan er
gericht begeleiding worden gegeven. De kans is dan groot dat de LVB-er zijn/haar talenten beter kan
ontwikkelen en benutten.
De GGD heeft in de achterliggende jaren een instrument laten ontwikkelen voor het basis onderwijs. Met
dat instrument kan LVB, in samenhang met sociale vaardigheden, worden opgespoord. Daarnaast is een
scholingsprogramma ontwikkeld voor leerkrachten. Met daarin elementen als: hoe kun je een LVB-er
herkennen? Hoe ga je met LVB om op school, in de klas? Hoe ga je gesprekken aan met de ouders?
Buiten het onderwijsveld heeft de GGD gewerkt aan het bespreekbaar maken van LVB binnen
migrantengemeenschappen.
Wat kunt u verwachten op 20 november?
Met de participatiewet (passend onderwijs, passend werk) in ons achterhoofd, zetten we het thema
‘werk’ centraal. Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in het gemeentelijk beleid. Wat
betekent dit als je kijkt naar LVB-ers en de setting werk?
De Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam is een onderdeel van de Gemeente Amsterdam
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn
GGD Amsterdam
Datum 26/09/2014
Kenmerk EDG/0431 2014u00617
Pagina 2 van 2
Het voorlopige programma van de dag behelst:
- De première van een film over LVB-ers. Met deze film wordt het programma Stille Dilemma’s
afgesloten.
- Een inleiding door de filosoof, de heer Ad Verbrugge (VU).
- Een reactie daarop door wethouder Eric van der Burg (Zorg).
- Een discussie tussen de heren Verbrugge en van der Burg en de zaal.
Dagvoorzitter is de heer Prof. Dr. A.P. Verhoeff, hoogleraar Grote Stad en Gezondheidszorg (UvA) en
hoofd van de afdeling Epidemiologie en Gezondheidsbevordering van de GGD Amsterdam.
U ontvangt nog een definitief programma.
Waar en hoe laat is het?
Datum: 20 november 2014
Tijd: inloop om 14.30 uur.
Programma: 15.00 – 17.00 uur .
Borrel: 17.00 uur
Locatie: Concern Congres Centrum
Weesperstraat 113
1018 VN Amsterdam
Wegens de verwachte grote opkomst en gebonden zijn aan een beperkt aantal plekken verzoeken wij
u zich z.s.m. aan te melden bij [email protected]
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,
Margriet Lenglet
GGD Amsterdam
Projectleider Stille Dilemma’s
De Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam is een onderdeel van de Gemeente Amsterdam
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn