Klik hier - Ons Huis

WIJ ZOEKEN EEN COMMISSARIS
met financiële expertise en kennis van de volkshuisvesting.
De raad van commissarissen van Ons Huis bestaat uit 5 personen. Wegens het bereiken van
de maximale zittingstermijn ontstaat er per 1 januari 2015 een vacature. De vacature wordt
ingevuld op basis van een voordracht van stichting Klantenraad De Wönners.
Als lid van de raad van commissarissen houdt u toezicht op het bestuur en op de algemene
gang van zaken van de corporatie en bent u op hoofdlijnen een belangrijk klankbord voor de
directeurbestuurder. In verband met de gewenste brede deskundigheid binnen de raad zoeken
wij voor de vacante zetel een lid met aantoonbare financiële expertise en kennis van de
volkshuisvesting.
Daarnaast verwachten wij van u:
Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
Onafhankelijkheid;
Kritisch vermogen;
Openstaan voor de mening van anderen;
Moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid;
Integriteit;
Ervaring;
(Bestuurlijke) intelligentie gekoppeld aan een academisch werk- en denkniveau;
(Bestuurlijke) intuïtie.
U draagt bij aan een open cultuur binnen de raad en bent zich bewust van de onderscheiden
rollen van rvc en bestuurder.
De raad vergadert ca 6 keer per jaar. Van u wordt verwacht dat u voldoende tijd heeft om actief
aanwezig te zijn en om de vergaderingen goed voor te bereiden. U bent bereid om na
benoeming een introductieprogramma te volgen.
Wij bieden een maatschappelijk relevante functie bij een dynamische organisatie. U ontvangt
een passende onkostenvergoeding.
Interesse
Richt dan uw sollicitatie vóór 1 oktober aanstaande aan Ons Huis, Postbus 1305, 7500 BH
ENSCHEDE o.v.v. “sollicitatie commissaris”. Voor meer informatie kunt u, vanaf 15 september
2014, contact opnemen met de voorzitter van de raad van commissarissen,
de heer mr. G.H.B. Andriol, via telefoonnummer 053-4840010.