VACATURE - Woonstichting Gendt

VACATURE
Woonstichting Gendt is een pragmatisch ondernemende corporatie met ca. 850 woningen en een
ambitieniveau passend bij de lokale opgave in Gendt.
Zorgcentrum St. Jozef is een integere maatschappelijke onderneming, die zich betekenisvol verbindt met
de lokale samenleving en naast zorg- en verpleegplaatsen ruimte biedt voor extramurale zorg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Raad van Commissarissen van Woonstichting Gendt en Zorgcentrum St. Jozef bestaat uit vijf
personen. Per januari 2015 ontstaat er één vacature volgens het rooster van aftreden.
Daarom zoekt de Raad van Commissarissen van Woonstichting Gendt en Zorgcentrum St. Jozef een
Lid van de Raad van Commissarissen
Profiel
Een lid van de Raad van Commissarissen:
 Heeft een helikopterview, analytisch vermogen en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden;
 Heeft een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 Functioneert in hoofdlijnen als een klankbord voor de directeur-bestuurder voor diverse
(deel)terreinen van beleid;
 Heeft kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormings- en strategische afwegingsprocessen;
 Kan in teamverband werken;
 Heeft interesse voor de samenleving in het algemeen en maatschappelijke ontwikkelingen;
 Heeft affiniteit met de belangenbehartiging van huurders en cliënten in het bijzonder.
Procedure
Een selectiecommissie, bestaande uit leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur,
zal op basis van een brievenselectie en gesprekken tot een voordracht van kandidaten komen.
Alvorens tot benoeming over te gaan zullen zowel de zittende leden Raad van Commissarissen
per 1 januari 2015, de directeur-bestuurder, een afvaardiging van de huurders een gesprek hebben
met de voorgedragen kandidaten.
Meer informatie
Voor meer informatie over de rol van de Raad van Commissarissen in het algemeen en de vacature in het
bijzonder, kunt u contact opnemen met de heer A.W.G. Otemann (vice) voorzitter van de
Raad van Commissarissen via telefoonnummer 06 - 51204122. Bij het directiesecretariaat kan ook de
profielschets van de Raad van Commissarissen worden opgevraagd.
Interesse?
Wij ontvangen uw reactie voorzien van uw curriculum vitae graag voor 13 oktober 2014.
U kunt uw schriftelijke reactie richten aan Woonstichting Gendt / Zorgcentrum St. Jozef t.a.v.
mevrouw E. Lakerveld, Secretariaat Raad van Commissarissen, Kloosterplein 4, 6691 CX te Gendt of
mailen naar het directiesecretariaat naar [email protected]
Gelieve op de envelop te vermelden: “Vacature RvC”.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.