Bestuursleden Stichting Kaasmuseum Bodegraven Voorzitter

Bestuursleden Stichting Kaasmuseum Bodegraven
Voorzitter: mevrouw J.A. Stolwijk - van Veldhuizen
Vice-voorzitter: mevrouw N. Habben Jansen - de Jong
Secretaris: de heer S. Vergeer
Penningmeester: de heer S.L.G. Slappendel
Algemeen bestuurslid:
•
•
•
Mevrouw W. Ruting
De heer G.J. Rodenburg
De heer G.W. van Veelen