No Slide Title

UITDAGING:
Hoe senioren overtuigen van innovatie in hun
woning?
Drs. Charlotte Brys
Prof. Dr. Ellen Gorus
Prof. Dr. Patricia De Vriendt
Kennisplatform Innovatie
Ouderenzorg (KIO)
Vakgroep gerontologie VUB
UITDAGING!
Iedere situatie :
• is anders
• kent andere uitdagingen
• vraagt om andere
oplossingen
Evidence Based Pratice
Beste
wetenschappelijke
bewijzen
EBP
Expertise praktijk /
professionals
Persoonlijke
waarden doelgroep
Expertise praktijk / professionals
“Hoe senioren overtuigen van innovatie (in hun woning)?”
Expertise praktijk / professionals
Tips & tricks:
Vraag- en behoeftegestuurd
Implementatie strategie
Niet stigmatiseren
Duidelijke woonvisie en consequent beleid van de gemeenten
Integrale visie op relatie tussen wonen, welzijn en zorg in de
buurt
• Rekening houden met financiële draagkracht ouderen
• Komt de persoon in aanmerking voor een premie? Bv. Vlaamse
aanpassingspremie wonen voor ouderen:
www.premiezoeker.be
•
•
•
•
•
Expertise praktijk / professionals
Tips & tricks:
Belang van vertrouwenspersoon
Veranderingen in kleine stapjes aanbrengen
Werken met voorbeelden: de ouderen het laten ‘proeven’
Voortbouwen op iets wat vertrouwd is
Nood aan gepast advies, op maat van de gebruiker
De reden waarom men eventueel geen aanpassingen wilt
aanbrengen achterhalen
• Geen moeilijke woorden gebruiken
• Andere ouderen als voorbeeldfunctie
•
•
•
•
•
•
Expertise praktijk / professionals
Tips & tricks:
• Benader de persoon vanuit een opportuniteit i.p.v.
een beperking
• Hulpmiddelen aantrekkelijk maken
• Belang van kanaal waarlangs het product wordt
aangeboden: stigma?
Persoonlijke waarden doelgroep
“Iedereen
behandelt mij als een oude man. Ik lach erom omdat
een oude man zich nooit een oude man voelt. Oud zijn is iets
wat anderen van je vinden.” (Sartre)
Persoonlijke waarden doelgroep: dé ouderen
“Wat spreekt 65+ aan?”
•
•
•
•
‘De’ oudere bestaat niet
Levensfase
Levensstijl
Bevraag het
Persoonlijke waarden doelgroep: dé ouderen
Persoonlijke waarden doelgroep: dé ouderen
“Hoe bereiken we deze doelgroep?”
Hoe bereiken we deze doelgroep?
Direct benaderen
- Persoonlijk contact
- Advertenties / reclame
•
Wat lezen de mensen die deel uitmaken van de doelgroep?
•
Waar komen de mensen die deel uitmaken van de doelgroep?
Bv. tijdschriften,
bewonersblaadjes, nieuwsbrieven,…
huisarts, bib, kerk, Alzheimercafé, apotheek, seniorenwebsite,…
Bv. wachtkamer
Hoe bereiken we deze doelgroep?
Indirect benaderen
- Mond-tot-mondreclame
- Belang van (zorg)netwerk rondom de ouderen:
mantelzorgers, vrijwilligers, formele zorg,
vertrouwenspersonen,…
•
Wie zijn de mensen in hun omgeving waarlangs ze te bereiken zijn? Wat
lezen deze mensen? Waar komen deze mensen?
Hoe bereiken we deze doelgroep?
Waar informatie verspreiden (mondeling en/of met stand)?
• Infobord of –kiosk op centrale plaats: bibliotheek,
dienstencentrum, gemeentehuis, OCMW, het cultureel centrum,
ontmoetingslokaal, buurthuis, de markt
• Groepsactiviteiten voor senioren: beurzen, lentefeest,
seniorenfeest
• Woonzorgcentrum
• Via verenigingen: fanfare, toneelgroep, zangkoor, ziekenzorg,
wielerclub, cultuurraad, wandelclub
• Jaarlijkse nationale seniorenweek= derde week van november
Beste wetenschappelijke bewijzen
O.a.
Product/dienst is
• Doelmatig
• Doeltreffend / werkzaam
Rekening houden met informatie uit
wetenschappelijke studies, bv.:
Algemene tips
Samenwerking tussen profit en non-profit rond
innovaties in de gezondheidszorg:
VOKA health community
Mediaspeler in de zorgsector:
ZorgAndersTv.be