de vacaturetekst - Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek

VACATURE BELEIDSMEDEWERKER
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIË
VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN
De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding op haar secretariaat te Brussel een
beleidsmedewerker voor een voltijds contract van onbepaalde duur.
Wat is de Academie:
De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
is een onafhankelijk instituut voor de bevordering van wetenschap en cultuur.
Enkele van haar activiteiten zijn het stimuleren en organiseren van
wetenschappelijke en culturele activiteiten, het formuleren van adviezen, de
vertegenwoordiging in nationale en internationale organisaties, het uitreiken
van prijzen en het publiceren van boeken. De Academie heeft 280 leden,
waaronder hoofdzakelijk professoren uit vele wetenschappelijke disciplines,
maar ook bedrijfsleiders en kunstenaars. Zij is gehuisvest in het Paleis der
Academiën te Brussel. Voor meer informatie kan u steeds terecht op
www.kvab.be .
Functie:
Verantwoordelijke voor:
de verdere uitbouw van de website, als webmaster
de wetenschapscommunicatie-activiteiten van de Academie
de opvolging van allerlei dossiers en activiteiten, vnl. voor de domeinen
Natuur- en Technische wetenschappen.
Vereisten:
Masterdiploma
Affiniteit met natuur- of technische wetenschappen
Interesse voor ICT en communicatie
Een vlotte pen, zowel voor wervende als administratieve tekst
De nodige wetenschappelijke en communicatieve bagage om
wetenschappelijk-technische werkgroepen te ondersteunen
Zeer goede kennis van Nederlands en een goede kennis van Engels en
Frans
In staat tot zelfstandig werken en werken in teamverband
Sterk met Excel, Word en werken met databases.
Beschikken over de nodige bagage om aan de slag te gaan met een
website, zowel wat betreft development als content management.
Pluspunten hierbij zijn: kennis van web development, web design en/of
een Content Management-systeem en bijhorende programmatie.
Contract en werkomstandigheden:
Bediendencontract van onbepaalde duur (met stageperiode van 6
maand)
Voltijdse tewerkstelling
Boeiende en aangename werksfeer
Aantrekkelijke werkplek in het Paleis der Academiën
Goede bereikbaarheid en terugbetaling openbaar vervoer
Grote autonomie in uitvoering van taken
Flexibele werkuren
35 dagen verlof
Privé-statuut volgens barema's van het Ministerie van de Vlaamse
regering
Groepsverzekering
Maaltijdcheques
Hospitalisatieverzekering.
Plaats tewerkstelling:
PALEIS DER ACADEMIËN
HERTOGSSTRAAT 1
1000 BRUSSEL
Solliciteren kan tot en met vrijdag 6 juni 2014:
- schriftelijk met CV
KVAB
T.a.v. Professor Freddy Dumortier
Algemeen Beheerder
HERTOGSSTRAAT 1
1000 BRUSSEL
BELGIE
- elektronisch met CV naar [email protected] .