Gun kinderen hun eigen label.indd

Verwar een kind
l!
e
b
la
n
ij
z
t
e
m
t
nie
www.gunkinderenhuneigenlabel.nl
De afgelopen jaren zijn in Nederland meer kinderen opgezadeld met een psychiatrisch label
dan ooit tevoren. De vraag is alleen; ligt dat aan deze kinderen of aan onze maatschappij?
Laten wij meer aandacht hebben voor de diversiteit en eigenheid van kinderen! Onze focus
moet liggen op wat ieder kind nodig heeft om optimaal te kunnen participeren in onze
samenleving en niet op welke stoornis een kind heeft. Wat kunnen wij doen om te zorgen
dat zij tot hun recht komen? Ga naar www.gunkinderenhuneigenlabel.nl
Deze campagne is een initiatief van de
Nationale Academie voor Media & Maatschappij
www.mediaenmaatschappij.nl