dit formulier

VERKLARING VAN OVERGANG NAAR DE VRIJSTELLINGSREGELING OP 1 APRIL 2014
TERUG TE STUREN
CONTROLEKANTOOR
VOOR
21
MAART 2014
NAAR
HET BEVOEGD
BTW-
TOEPASSING VAN DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING IN HET VOORDEEL
VAN KLEINE ONDERNEMINGEN
Verhoging van de drempel op 1 april 2014
Ik, ondergetekende:
Naam:
Voornaam:
Adres:
Btw-nummer:
verklaar:
-
dat ik vanaf 1 april 2014 wens over te gaan naar de vrijstellingsregeling van belasting
in het voordeel van kleine ondernemingen, gelet op het feit dat ik, rekening houdend
met mijn gedurende het jaar 2013 gerealiseerd omzetcijfer en de handelingen die ik
verricht, voldoe aan alle voorwaarden om deze regeling te kunnen genieten
EN
-
dat ik heb kennis genomen van alle rechten en verplichtingen verbonden aan deze
regeling en in het bijzonder van de volgende gevolgen:
 ik moet geen periodieke btw-aangiften meer indienen;
 ik mag geen btw meer in rekening brengen aan mijn klanten;
 ik moet geen belasting meer doorstorten aan de Schatkist;
 ik mag de voorbelasting niet meer in aftrek brengen;
 ik moet overgaan tot de herziening van de reeds in aftrek gebrachte btw
tijdens de periode waarin ik onderworpen was aan de normale of forfaitaire
belastingregeling.
Datum:
Handtekening: