Omschrijving Jaarvermelding 2014 € 125,- BTW 21

!
Onderwijsplanet
Binckhorstlaan !"!
#$!% BA DEN HAAG
Postbus ""&
#&'( AH Waddinxveen
The Netherlands
E [email protected]
I www.onderwijsplanet.nl
!
Datum
Factuur
Onderwerp
!
08/12/2014
OWP2014-101
XXX Factuur OWP
Omschrijving
Jaarvermelding 2014
! 125,-
BTW 21%
! 26,25,-
Totaal incl. BTW
! 151,25
Wij verzoeken u vriendelijk het totaalbedrag binnen de gestelde betalingstermijn
(14 dagen) te voldoen op rekening NL65RABO0146408454 van Educational Media
o.v.v. het factuurnummer.
!
ING-bank NL%$ RABO (!'.%'.().'$'
KvK #'"!*$$"
BTW NL)!*!.&(."!)B(!!