Bestuurskosten ministerie van VWS juli en

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten
Departement
VWS
Functionaris
DGCZ
Datum
Juli en augustus 2014
Type bestuurskosten
hotel
Bedrag
162,81
Toelichting
[genop:
Hampshire
1
Team Financiën
HOTEL
-
BABYLON DEN HAAG
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 Ei ‘S-GRAVENHAGE
30-6-2014
14-7-2014
305416006
DBA-F 12899 /8
Factuur datum
Te betalen voor
Factuurriummer
Eo ho
Debiteur
Factuur
Datum
Omschrijving
Gast
Aankomst
26-6-2014
26-6-2014
De heer Das van den Oungen
26-6-2014
Vertrek
Flexibel tarief ex ontbijt cit
City Tax
Aantal
27-6-2014
Prijs
Kamer 908
1
1
159,00
3,81
6,0O%Ooductable
BTW
0,0O%Cityïax
Totaal
tnJ, BTW
BTW
ExçI. BTW
159.99
9.00
150.00
3.81
0.00
3.81
162.81
9.00
153.81
-
159,00
3,81
Totaal factuur
162,81
Totaal betaald
0,00
Te betalen
In EUR
81W
Totaal (EUR
162,81
162,81
Handtekening:
Wij verzoeken u bovenstaand factuurbedrag o,v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 14 dagen na factuurdatum te
voldoen.
Bczuidenhouseweg 53, 2594 AC Den Haag, The Netherlands
Tcl. +3 (0)7038 14 901, hax +31 (0)7038 25 927, e-mail: nfo.baby1onhaanpshire-hotels.com
www.hampshire-hotels.com
Bankrehee, / Bxnk,, Rabobink An,e,nd,n. Rckcninr. / Arcoune n. Il9 5.X)IO. DIC: MBONLZU. ISAN NL9P-ABO01Z905601 0. lnschzijvin ICuK Ameterdan, 1 Rcozicion Cbambcr ofCommcrcu
nou ckomxunxoijrr do Uniforme Voonzowkn Hoexea (IJVH)
Anwterdm, Haeupzhire oplozutv 1 B. t’ eer, 32135977. BTW.rt. 1 VAT.ot. t’1L3194.SÇLfl4,B.tJt. Op alle door one a
van eoepaexing ex, wij mogen vcmndernorIlo the non deze ,oor,axarde,, °p de ioogee beni. Dr UVH zijn bindor,d voor iedereen xlivn onze diensten ebrulk ,nakz. The ,earvdazd rcrms andcovdkionz For iha
Hotel and Csteringlndusay (STCI1) are xppliczbtnro all tro,vsanzox,, and romevuziona end reveepece rIta you are lxm.he ith th, STCH, Tito STCH are hindegfor xnyonr who ,ixcs our rervice*.