Overzicht werkzaamheden en prijsspecificatie

Overzicht werkzaamheden en prijsspecificatie
Uitgraven en zand afvoeren
Leveren en heien van 2 buispalen, 8 meter lang
De buispalen worden gevuld met beton en wapening
Betonfundering en PS isolatievloer aanbrengen
Arbeid
€
Prijs
2.850,00
€
3.950,00 a
Stallenbalk HEA 200
Stempels en kanaalen lift
Foamglas (t.b.v. koudebrug)
Lood inmetselen
Arbeid
€
€
€
€
€
580,00
95,00
115,00
128,00
840,00 a
Bestaande kozijnen hergebruiken en overplaatsen
Binnenmuren kalkzandsteen 18 m2
Gevelsteen conform bestaand
Metselzand en cement
Rockwool isolatie 9 cm
Klein materiaal
Arbeid
€
€
€
€
€
€
€
640,00 a
390,00
800,00
125,00
240,00
40,00
2.240,00 a
Balklaag 6x16 cm
Underlaymentplaten
Boeiplanken Redcederhout
Vulhout
Stucplaatjes
Klein materiaal
Arbeid
€
€
€
€
€
€
€
210,00
205,00
244,00
95,00
64,00
45,00
1.435,00 a
Voegwerk conform bestaand
€
480,00 a
Electrawerk bestaand uit: 1 lichtpunt en 2 dubbele wandcontactdozen
Arbeid
€
€
180,00
320,00 a
Loodgieterswerk bestaand uit: dak dichtbranden met APP geminiraliseerd, onderlaag,
7 cm PU isolatie, loden plakstuk, HWA tot maaiveld en zinken afdeklijsten
Arbeid
€
690,00 a
€
730,00 a
Stucwerksausklaar 20 m2 wandwerk en 15 m2 plafond
€
630,00 a
Afwerkvloer aanbrengen
€
420,00 a
Kozijnen en vensterbaken afwerken
€
430,00 a
Bouw en sloopafval afvoeren
Totaal excl. BTW
6% BTW over € 12.805 m.b.t. arbeid
21% BTW over € 6.831 m.b.t. materiaal
€
425,00
€
€ 19.636,00
€
768,30
€ 1.434,51
Totaal incl. BTW
€ 21.838,81