Btw nieuwsbrief oktober 2014

De fiscalist
naast de
ondernemer
Btw nieuwsbrief oktober 2014
www.SchipperGroep.nl
Geactualiseerd besluit 6%-tarief
Onlangs is het besluit inzake het lage btw-tarief geactualiseerd.
De volgende diensten worden ook aan het lage btw tarief
onderworpen:
- Fotoalbums met door de fotograaf ingeplakte foto’s. Indien het
album een reportage weergeeft (bijvoorbeeld van een bruiloft),
gaan de kosten van de reportage op in de prijs van het album;
- Boekbollen: een boek in de vorm van een 3D-bol, bevestigd op
een standaard en draaiend te lezen;
- Alle trippelstoelen en sta-opstoelen, ongeacht de wijze waarop
ze verstelbaar zijn.
- Denksporten, zoals schaken en bridge, zumba, streetdance, nia,
polefitness, capoeira en sledehondensport, mits beoefend in een
accommodatie;
- Reparatie van elektrische fietsen. Reparatie van snor- en
bromfietsen en bromscooters echter niet;
- Schilderen en stukadoren van woonboten en woonwagens. De
bij een woning behorende tuin valt voortaan onder het begrip
woning;
- Spuiten van keukens en binnendeuren, ook als dit plaatsvindt in
de werkplaats van de schilder;
- De prestaties van een thuiskok;
- Het melken van koeien en loonvoeren, mits er sprake is van
aanneming van werk.
Verder is expliciet opgenomen dat de verhuur van strandhuisjes
niet onder het lage btw-tarief valt. Het besluit is in werking
getreden met ingang van 16 september 2014.
Acupunctuur door arts btw-vrijgesteld
Sinds 1 januari 2013 is de medische vrijstelling beperkt tot BIGberoepsbeoefenaars voor handelingen die vallen binnen hun
deskundigheid en opleiding. Dit heeft tot veel verzet binnen de
medische wereld geleid. Diverse (proef)procedures zijn inmiddels
opgestart. Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft geoordeeld
dat een arts die een postacademische acupunctuuropleiding
bij de NAAV heeft gevolgd de btw-vrijstelling mag toepassen
op zijn acupunctuurbehandelingen. De handelingen betreffen
de gezondheidskundige verzorging van de mens. Enkele
universiteiten bieden acupunctuur aan als keuzevak in de
artsenopleiding. Verder was de rechtbank van mening dat de
postacademische opleiding een verdieping vormt van de BIGopleiding. Een gewonnen eerste slag voor de tegenstanders van
de beperking van de medische vrijstelling!
Incidentele levering jacht door BV btw-belast
Een van de onderdelen van een fiscale eenheid, waarvan de
bedrijfsactiviteiten bestaan uit de exploitatie van horecabedrijven,
heeft van een zakenrelatie een motorjacht gekocht. Enige
tijd later verkoopt deze bv het jacht aan de DGA. Over deze
levering heeft de bv geen btw in rekening gebracht en evenmin
afgedragen op aangifte. De inspecteur legt een naheffingsaanslag
op met een boete van € 4.920. De naheffingsaanslag is volgens
de rechtbank terecht. De incidentele verkoop van het jacht
behoort weliswaar niet tot de normale bedrijfsactiviteiten van
de fiscale eenheid, maar het Hof van Justitie EU heeft beslist dat
ook incidentele economische activiteiten van een ondernemer
btw-belast zijn. Omdat de verkoop van jachten niet tot de
normale bedrijfsactiviteiten van de fiscale eenheid behoort, is de
margeregeling niet van toepassing. De rechtbank vernietigt wel
de boete, aangezien sprake is van een verdedigbaar standpunt.
Verleggingsregeling ook bij vrijgestelde
ondernemers
Een bv liet schilderwerk aan een pand verrichten door
een Belgische onderneming. Er werd geen btw in rekening
gebracht. Het pand werd vrijgesteld van btw verhuurd. Hof
Den Bosch besliste dat de prestatie met toepassing van
de verleggingsregeling bij de bv was belast. De door de bv
verschuldigde btw kwam volgens het Hof niet in aanmerking
voor aftrek omdat het buitenschilderwerk was verricht aan een
vrijgesteld van btw verhuurde onroerende zaak in Nederland.
Verder had de bv volgens het Hof ook niet aannemelijk gemaakt
dat de door haar bepleite aftrek van voorbelasting verband hield
met belaste prestaties.
Wilt u onze btw nieuwsbrief direct per e-mail ontvangen? Meld u
dan aan via [email protected].
Btw-scan
Onze btw specialisten kunnen een btw- scan bij u uitvoeren
waarbij risico’s en mogelijkheden in kaart worden gebracht.
Heeft u vragen over deze onderwerpen of andere vragen over de btw neem dan contact op met één
van onze btw specialisten Jos Maaskant of Peter Raats. Te bereiken via telefoonnummer 0113- 23 94 00