MEI 2014 Beste ouders/verzorgers

MEI 2014
Vakanties:
Mei: 28-04 t/m 05-05
Hemelvaart: 29-05 t/m 30-05
Pinksteren: 09-06
Zomer: 07-07 t/m 15-08
Vrije dagen:
Studiedagen: 10-06
Groep 1+2 hele dag vrij:
09-05, 23-05
Groep 3+4 halve dag vrij:
23-05, 20-06
Groep 1 t/m 8 hele dag vrij:
04-07
Koningsspelen:
25-04
Onze jarigen in mei:
06-05 Fleur
2 POOLSTER
08-05 Justin
1 ORION
09-05 Blina
4 PLUTO
09-05 Lena
4 PLUTO
09-05 Milan
1 GROTE BEER
09-05 Risi
4 PLUTO
14-05 Jelle
2 POOLSTER
18-05 Jurriaan
1 GROTE BEER
21-05 Dylan
3 PLUTO
26-05 Tamara-Lynn 1 ORION
Alle jarigen: van harte gefeliciteerd!
Beste ouders/verzorgers
Schoolfotograaf
Op dinsdag 6 mei komt de schoolfotograaf
op school. Vanaf 8.30 uur mogen de
broertjes en zusjes die niet op de Kleine
Planeet zitten ook op de foto. Er kan dan
individueel een foto gemaakt worden, maar
natuurlijk ook met de broer of zus die al
op school zit.
Personeel
Juf Anne Rietberg is nog ziek, we hopen
dat ze na de meivakantie weer aanwezig is.
Ouderbijdrage
De groepen 6-7-8 zijn op kamp geweest,
de overige groepen gaan 8 mei op
schoolreis. Er zijn nog steeds ouders die de
ouderbijdrage niet voldaan hebben. De
school moet alles voorschieten, dus het
zou fijn als als de ouderbijdrage op tijd
betaald wordt.
De ouderbijdrage van groep 6-7-8 is € 60,
de bijdrage van groep 1 t/m 5 is € 35.
U kunt het geld storten op:
IBAN NL16 RABO 0148996035 ten name
van Stichting OPOD inzake de Kleine
Planeet.
Koffieochtend
Op woensdag 14 mei is er weer een
koffieochtend onder leiding van Loes
Groot Lipman. U bent vanaf 8.30 uur van
harte welkom.
Bijlage
Bij deze Nieuwsraket een bijlage over een
activiteit bij de Ulebelt.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de Poolster, de Grote Beer en
Orion
Nieuws uit Orion, Poolster en Grote Beer
Na eerst tijdens thema Tijd afval onderzocht
te hebben, zijn er de laatste weken met afval
nieuwe dingen gemaakt. De kinderen zijn
vooral bezig geweest met het maken en
ontdekken van muziek uit afval. Het muziek
maken is drie woensdagen ook ondersteunt
met het project ‘de liedjeskoffer’. Dit project
is gekozen uit het aanbod van culturele
activiteiten in de gemeente waaruit we als
school een keer per jaar een keuze mogen
maken.
De voorstelling, die donderdag 24 april zou
plaatsvinden, met de muziekinstrumenten, is
helaas uitgesteld tot na de meivakantie. U
krijgt opnieuw een uitnodiging.
Ook dit jaar had iedereen voor het
paasontbijt weer een mooie en lekkere
paasdoos gemaakt en hebben we samen
gezellig ontbeten. Verder is in de groepen
veel ‘lenteleven’ te bekijken: de
zonnebloemzaden doen het goed en de
kikkervisjes hebben inmiddels de eerste
poten. Bij de Grote Beer zijn een paar
kuikentjes op visite geweest.
Vrijdag 25 april zijn de koningspelen op
school en iedereen ontbijt op school: wilt u
uw kind bord en bestek (met naam) in een
tasje meegeven? Om 12.00 uur begint de
meivakantie.
Een week na de meivakantie starten de vier
creatieve weken: per groep wordt een
creatieve techniek aangeleerd en uitgevoerd
binnen het thema ‘tegenstellingen’. Natuurlijk
krijgt u de mogelijkheid om de kunstwerken
te zien: tijdens het eindfeest is de speelzaal
opnieuw een tentoonstellingsruimte.
In Orion is Silke begonnen, welkom op
school!
Adres Rielerweg 174 7416 ZM Deventer Telefoon 0570 62 30 73 Email: [email protected] website: www.dekleineplaneet.nl
Nieuws van Pluto
Tijdens het paasontbijt hebben de kinderen
van Pluto prachtige, grappige en kleurrijke
paasdozen gemaakt! Samen hebben we
genoten van het gezamenlijk ontbijt op
school. Het thema "Maken en Gebruiken"
zorgt voor veel bedrijvigheid bij de
kinderen. De leerlingen zijn druk bezig met
het bouwen van een heuse stad
van…..AFVAL!!! Ook zijn we bezig met een
eigen boek maken. Deze verschillende
activiteiten zorgen voor veel enthousiasme
bij de leerlingen! Op vrijdag 25 april zijn de
Koningsspelen op school, daarna begint om
12 uur de welverdiende meivakantie. Wat
hebben de leerlingen de afgelopen weken
hard gewerkt! Op 6 mei (de eerste
schooldag na de vakantie) komt de
schoolfotograaf en in diezelfde week gaan
we op 8 mei op schoolreisje naar De
Spelerij in Dieren. Op 12 mei gaan we naar
de klassefilm in het Filmhuis. We
vertrekken om 12.30 uur. Verzoek: Wie wil
ons bij het lopen op 12 mei begeleiden?
Graag aanmelden bij Juf Geesje of Juf
Patricia
Koninklijke groeten van Juf Geesje, Juf
Susanne, Juf Patricia en Juf Nienke
Nieuws van Pegasus
Wellicht hebt u al over Randy gehoord, of
hebt u haar al gezien. Zij is onze nieuwe
stagiaire en zal er zijn op de donderdag en
vrijdag tot aan de zomervakantie. Welkom
Randy!
Op het moment dat we dit bericht
schrijven hebben we zojuist genoten van
het paasontbijt. Boterhammen, eitjes –
heerlijk! Alles zo aardig klaargemaakt voor
elkaar in heel mooi versierde paasdozen!
Iedereen heeft er z’n best op gedaan iets
moois te maken. Zelfs de kinderen van
groep 6, die net terug zijn van het
schoolkamp.
Over het schoolkamp gesproken – het was
weer super! Ja, nee, niet het weer op de
heenweg. Wat een stormachtige wind
tegen, wat een regen, hagel, brrrrr, nog net
geen sneeuw. De kinderen zaten op de
fiets en gingen er tegenin. Samen
volhouden, doorzetten, de moed erin
houden, op de fiets blijven, weer en wind
trotseren, op karakter! Dit is een gedeelde
ervaring die ze niet licht zullen vergeten. En
ze hebben getoond dat ze bikkels zijn!
De rest van het schoolkamp was een
gezellig succes. Vandaag, de dag erna, delen
de kinderen de verbondenheid en de
vermoeidheid. De gevonden voorwerpen,
met name kleren (waar uiteraard zeer veel
van mee is gegaan om drie dagen te
kunnen overleven), zijn door diverse
dames geïdentificeerd en weer
terechtgekomen bij de eigenaresses.
Terwijl de paaseieren worden verstopt
door de grotere kinderen en de jongere
kinderen niet kunnen wachten om ze te
zoeken, maken we ons alweer op voor de
komende bijzonderheden. De
Koningsspelen staan op stapel. Het meeste
is al georganiseerd door de werkgroep, de
puntjes worden op de i gezet. We hopen
dat de vrijdag een mooie dag wordt
waarop alle kinderen in groepjes met
elkaar gaan genieten van sport en spel.
We wensen u een fijne meivakantie!
Met een vrolijke groet!
Ingrid & Ingrid
Ps: dank aan alle ouders! Met jullie hulp
slagen de activiteiten! Samen zorgen we
ervoor dat we de schooltijd van uw
kind(eren) rijk aan ervaringen kunnen
maken!
Nieuws van Supernova
Hoi allemaal,
Bij deze weer de nieuwsbrief voor de maand
mei.
Om te beginnen hebben we een heel erg
leuk kamp gehad. Op de eerste dag zat het
weer ons niet mee. We kregen vaak regen
en hagel te verduren en bovendien hadden
we stevige wind tegen. Ook was het koud!
Het was absoluut niet fijn. Maar gelukkig
bleek de sfeer opperbest te zijn. Iedereen
heeft heel erg goed zijn best gedaan en het
was fijn om te zien dat iedereen elkaar
buitengewoon goed hielp. We hebben
mekaar er fantastisch doorheen gesleurd.
Jullie hebben allemaal (dus ook de ouders die
mee fietsten) een héél groot compliment
verdiend, chapeau!!!
Verder hebben we deze dagen op het kamp
leuke activiteiten ondernomen en is alles
goed gegaan.
Het was zeer geslaagd! Bekijk voor een
impressie de foto’s op onze website!
Afgelopen week zijn we met SuperNova de
uiterwaarden in geweest. Hier hebben we
met de Ulebelt diverse veldopdrachten
uitgevoerd zoals; grondboringen, dijken en
dammen bouwen, vogels spotten, sporen
zoeken, waterbeestjes vangen etc. We
hadden er gelukkig mooi weer bij. Ook was
het erg gezellig en leerzaam. Er is goed
gewerkt. Hebben jullie trouwens nog een
kunstwerkje gekregen in de vorm van een
kaartje?
Voor aankomende maand staan er weer een
aantal activiteiten op schema waaronder;
-Schoolvoetbal! Alle voetballers hebben een
overzicht gekregen waar en hoe laat ze zich
moeten verzamelen. Bij deze wensen we
jullie alvast heel veel succes!
-Cito-entree toets. Deze toets is erg
omvangrijk. In de aankomende weken gaan
we hiermee een start maken. We
proberen voor Hemelvaart alles af te
hebben.
-Creatieve workshops. Hiermee gaan we
na de meivakantie aan het werk. We gaan
dit jaar hiermee niet gemixt maar in de klas
mee aan het werk gaan.
-Woensdag 7 mei komt Pablo bij ons in de
klas een workshop ‘gitaar spelen’ geven.
Mocht je thuis een gitaar hebben? Neem
‘m mee (als ’t mag)
-Verder worden de leerlingen uit groep 8
uitgenodigd voor het maken van de I.V.O.
toets op het voortgezet onderwijs. U krijgt
van het V.O. hierover bericht.
-Film! Verder gaan we eind van de maand
langzaamaan een start maken met het
maken van de eindfilm. De leerlingen van
groep 8 bepalen zelf het verhaal waarbij
we samen de rollen verdelen. Ook kan het
zijn dat leerlingen van groep 7 hieraan
zullen deelnemen. Ook dit bepalen de
leerlingen zelf. Het wordt hun eigen
product, de leerkracht helpt alleen mee
met het filmen (gebruik van de camera en
het monteren). Let op! Het afscheid van de
leerlingen van groep 8 waarbij we gaan
kijken naar de eindfilm zal worden
vertoond op maandag 30 juni (aanvang
17:45 uur, einde 20:00 uur bij Filmhuis De
Keizer) U krijgt hiervoor nog een
uitnodiging maar dan kunt u het alvast in
uw agenda noteren.
Ps niet vergeten! Dinsdag 6 mei komt de
schoolfotograaf.
Vriendelijke groetjes,
Juf Susanne, juf Merel en meneer Arnon
Nieuws van de BSO
Lieve kinderen,
Wij wensen jullie een hele fijne vakantie!
Voor de kinderen die komen in de vakantie,
heel veel plezier op de BSO!
Vanaf dinsdag 6 mei zien wij jullie weer op
school.
Lieve groetjes van alle juffen.
Lente
Dag boom,
dag mus.
Dag bloesemstruik,
dag bloempjes in het gras.
Dag eerste vlieg,
dag visjes in de plas.
Ik voel me gek,
zo huppelblij,
zo boterbloem,
zo rijsterbrij.
Ik wilde dat dit duren kon,
die lucht, die kleur, die lentezon!