Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief
Januari 2015
Uiteraard willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u allen een heel
goed en gezegend 2015 te wensen!! Vaak wordt de vraag gesteld: “Hoe lang mag je
iemand een goed Nieuwjaar wensen?” Daar blijken geen officiële regels voor te zijn;
het is meer een “gevoel” van het kan nog of het kan niet meer!
Lang geleden begon het nieuwe jaar bij het begin van de lente, als de natuur weer tot
leven kwam, of begin januari, als de dagen beginnen te lengen. Bij de invoering van
het christendom wilde de Kerk een eind maken aan de heidense gewoonten rond
deze nieuwjaarsviering, en riep 1 januari uit tot bid- en boetedag om de besnijdenis
van Jezus (8 dagen na de geboorte) te vieren. Maar ook daarna vierde men het
nieuwe jaar nog rond de oude heidense data, maar ook op Sint Maarten (11
november); de eerste adventsdag; de zonnewende (rond 21 december); of Maria
Boodschap (25 maart). De Spaanse landvoogd Requesens besloot in 1575 dat het
nieuwe jaar officieel op 1 januari moest
beginnen.
-
U heeft het ongetwijfeld al in de
Scherpenzeelse Krant gelezen. Waar we
al jarenlang voor gepleit hebben gaat nu
toch echt gebeuren. We krijgen een
nieuwe Glashorstschool die gelukkig
op de huidige locatie gebouwd gaat
worden. Ook onze MR heeft er, middesl
het schrijven van een brief, toe
bijgedragen dat deze wens is ingewilligd
door de gemeente Scherpenzeel. Ook al
doen we nog zo onze best om de school
er keurig uit te laten zien, de verborgen
gebreken nemen steeds meer toe en
zullen er toe leiden dat er zeer hoge
kosten gaan komen in de (nabije) toekomst.
Op 18 december heeft de gemeenteraad het sein op groen gezet om aan de
slag te gaan met de voorbereidingen voor de nieuwbouw. Wanneer er gestart
kan worden met de nieuwbouw hangt mede af van de bouw van de andere
nieuwe school van onze vereniging, waarin de Maatjes en de Bruinhorst
gehuisvest zullen worden. Wij zullen tijdelijk in één van die schoolgebouwen
komen zodat onze nieuwe Glashorstschool gebouwd kan worden. Het blijft
allemaal best wel spannend, maar we weten nu tenminste eindelijk waar we
aan toe zijn. We zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.
Begin volgende maand hopen we dat juf Gerlanda weer terug komt van haar
zwangerschapsverlof. Zij komt op 9 februari weer werken op de maandag en
dinsdag in haar vertrouwde groep 1. Inmiddels zijn daar kinderen ingestroomd die
haar nog niet of nauwelijks kennen. We zijn ervan overtuigd dat dit snel zal het geval
zal zijn! Juf Nieske zal dan haar werk weer neerleggen hier op school en zal op
maandag 2 februari voor de laatste keer in groep 1/ 2 zijn. We zullen haar gaan
missen want ze doet haar werk meer dan uitstekend!! Juf Marette gaat dan de plek
van juf Nieske weer innemen in groep 1/ 2 en groep 2. Voor heel de onderbouw gaat
er dus iets veranderen.
Na iedere vakantie controleert de ouderwerkgroep de kinderen op hoofdluis.
Woensdag 7 januari, worden alle hoofden weer door deze ouders nagekeken . Het
blijft wel nodig dat er thuis voortdurend gecontroleerd wordt. Goed kammen is nog
steeds de beste remedie!!
- Op 13 januari hoopt groep 8 een bezoek te brengen aan het C.L.V. in Veenendaal.
Dit als oriënteringsbezoek voor het vervolgonderwijs. De scholen voor voortgezet
onderwijs organiseren ook kennismakingsdagen. Op de site van elke school kunt u
zien wanneer deze georganiseerd worden. U kunt dan ook zelf gaan kennismaken
op deze scholen.
-
Groep 6 krijgt vanaf 20 januari heel bijzondere muzieklessen! Deze zullen
worden verzorgd door de dirigent van de plaatselijke muziekvereniging
“Caecilia”!! De kinderen krijgen de komende maand allemaal een trompet of
bugel mee naar huis. We hopen dat de leerlingen thuis ook gestimuleerd
worden om wat te oefenen. Niets is mooier dan samen muziek te maken……
Het is de bedoeling dat we de serie lessen gaan afsluiten met een concertje.
Alle ouders zijn dan van harte welkom!! U krijgt hiervan nog een bericht.
In de week van 19 t/m 23 januari, is er de jaarlijkse themaweek “kerk en
school”. Het thema van dit jaar is “Jezus vertelt…”. Psalmen, liederen,
bijbelverhalen en verwerkingen zullen op het thema worden aangepast. Ter afsluiting
zal er in de diverse kerken op zondag 25 januari een dienst worden gehouden
waarin aandacht wordt besteed aan het thema. Na afloop zullen de werkstukken die
de kinderen van de verschillende scholen hebben gemaakt worden geëxposeerd. U
krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging.
Op donderdag 22 januari komt een
medewerker van de bibliotheek de leerlingen
van groep 1, 2 en 3 voorlezen.
Dit zal zijn uit het prentenboek van het jaar
“Boer Boris gaat naar zee”. We hopen dat ook
deze activiteit een stimulans is om
voorgelezen te willen worden. En uiteraard
bent u daar onmisbaar bij!! We kunnen niet
vaak genoeg zeggen hoe belangrijk dit is voor
o.a. de ontwikkeling van de woordenschat van
uw kind.
-
Omdat ze volgend jaar op de fiets naar het voortgezet onderwijs moeten is het
goed dat groep 8 zelf een band kan plakken!. De leerlingen van deze groep
gaan het op 29 januari leren bij fietsenmaker den Boer.
Om nu al te noteren: Op dinsdag 10 februari is er weer een inloopavond om
het werk van de leerlingen te bekijken.