Nieuws uit groep 3/4, We hebben de afgelo

Nieuws uit groep 3/4,
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt
in groep 3.
We lezen woorden met aai, -ooi, -oei en kunnen
die woorden ook al heel
goed schrijven. We oefenen het automatiseren
van de sommen tot de
10 iedere dag. We gaan
nu leren om te werken
zonder rekenrek. En dat is best lastig hoor. Tijdens de schrijflessen
leren we al keurig aan elkaar schrijven. Tussen de lijntjes blijven is
soms nog lastig.
Ook in groep 4 hebben we niet stil gezeten. Bij rekenen zijn we druk
bezig met sommen als 34+17 en 87-29. Sommige kinderen weten
het antwoord uit hun hoofd, anderen gebruiken de getallenlijn erbij.
De meeste kinderen beheersen de tafel van 1,2,3,5 en 10. Nu zijn
we de tafel van 4 aan het automatiseren. Er zijn al kinderen die een
tafeldiploma hebben. Zelfstandig werken valt ook goed in de smaak.
Een keer in de week werken we na de pauze zelfstandig aan de takenkaart.
Op 3 april hadden we een leuke activiteit voor verkeer: Streetwise!
We leerden, hoe we goed over moeten steken op een zebrapad en
tussen twee auto’s. Ook reden we met een ‘echte’ auto mee, om te
kijken wat er gebeurt als je de gordel niet om doet. Gelukkig gebeurde dit bij een pop.
Nummer 4
Schooljaar 2013-2014
Wij wensen iedereen een fijne vakantie
en tot D.V. dinsdag 6 mei!
Groeten van groep 3, 3/4, juf Marleen, juf Conny en juf Eline
Beste ouders van groep 4,
Voor het eerst hebben de leerlingen van groep 4 een meester. Na een paar weken zijn we al goed aan elkaar gewend. Maar de leerlingen zijn hun juf zeker
niet vergeten! Juf Leona heeft aan alle kinderen een kaartje gestuurd. Op hun
beurt schreven de leerlingen een brief terug en maakten er een mooie tekening
bij. We hebben hiervan een mooi boek gemaakt om aan juf Leona te geven.
Bij rekenen zijn we nu al bezig met de tafel van zes en we oefenen ook met digitaal klokkijken.
Bij het buitenspelen zijn de meeste kinderen van groep 4 op het speelveld te
vinden. We verzinnen allerlei tikspelletjes of we doen een potje voetbal. Anderen spelen op de klimtoestellen.
Na de pauze genieten
we van het voorlezen,
terwijl we wat eten en
drinken.
Hartelijke groet van
alle kinderen van groep
4, juf Ella en meester
Duynkerke. Een fijne
vakantie en tot D.V. 6
mei!
Beste ouders en andere lezers,
Zoals jullie op de volgende bladzijde kunnen zien, is onze high-tea erg
geslaagd geweest. We hebben er erg van genoten. Het was gezellig om
iedereen zijn of haar lekkernijen en hapjes te proeven en thee te drinken. Intussen hebben we een Engels boek gelezen en een Engels kwartet gedaan.
Wat hadden sommige moeders er een werk van gemaakt! Zoals jullie
op de foto’s kunnen zien is de moeite wel beloond in ieder geval. Maar
alle moeders bedankt die thuis een poos in de keuken hebben gestaan
om iets lekkers klaar te maken voor de high tea!
Intussen is het alweer bijna meivakantie. Dat klinkt al heel erg dicht bij
de zomervakantie, maar er valt in de laatste werken ook nog erg veel
te doen. We zijn in de klas op het moment bezig om extra aandacht te
besteden aan de tafels. De meeste kinderen vinden die nog erg moeilijk en daarom oefenen we op school extra op de computer en hebben
we elke week op maandag een tafelles. Door een tip van een moeder
bleek er thuis op een leuke manier geoefend te kunnen worden, zonder
tijdsdruk op www.tafelsoefenen.nl, en met tijdsdruk www.tafelsoefenen.nl. En verder werkt het oefenen met Ambrasoft natuurlijk ook
heel goed. Elke dag even 10 minuten kan al heel veel helpen om de tafels sneller te beheersen. Helpt u mee om ook thuis te oefenen?
Tenslotte wensen we iedereen een fijne vakantie toe en hopen we tot
de dinsdag na de meivakantie!
Groep 5 en meester Stout.