Deel 1 - ME/cvs Vereniging

6 augustus 2014.
Achtergrond van het onderzoek naar het darmmicrobioom
bij ME/cvs patiënten.
Een diepgaand interview in negen delen van Simon McGrath met prof. Ian Lipkin, Columbia
University, New York
Deel 1 van 9
Dr. Ian Lipkin is directeur van het Centre for Infection and Immunity van de Columbia
Universiteit in New York en zet wereldwijd de toon op het gebied van het ontdekken van
pathogenen. Hij is wel omschreven als ’s werelds meest gevierde virusjager’ en ‘een man voor
wie virussen zich niet kunnen verbergen’.
De website van de Columbia Universiteit vermeldt dat Dr. Lipkin en zijn team ‘meer dan 500
pathogenen hebben ontdekt en getypeerd, waaronder het Bornavirus, het West-Nijlvirus, het
Lujovirus, het humaan rhinovirus C, het van vissen afkomstige reovirus en het van honden
afkomstige hepacivirus.’
Het CFI (Chronisch Vermoeidheids Inititief) is een non-profit organisatie die gefinancierd
wordt door de Hutchins Family Foundation, en heeft samengewerkt met Dr. Lipkin, zijn
collega Dr. Mady Hornig en andere onderzoekers. Men heeft een groot biomedisch onderzoek
opgezet en ten uitvoer gebracht naar het chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS), ook
bekend als Myalgische Encefalomyelitis ( ME), op zoek naar pathogenen en naar de
ontregeling van het immuunsysteem in bloedplasma, witte bloedcellen en het
ruggenmergvocht.
Dr. Lipkin en Dr. Hornig hebben net een onderzoek afgerond van bloedplasma en
ruggenmergvocht. Hun team heeft nog geen pathogenen gevonden die duidelijk verband
houden met de ziekte, maar zij hebben wel enkele intrigerende immunologische biomarkers
ontdekt in het bloedplasma en het ruggenmergvocht, die wijzen op ontregeling van het
immuunsysteem bij ME/cvs patiënten.
De resultaten daarvan zijn nog niet gepubliceerd, maar dr. Lipkin is er heel enthousiast over.
Ze betreffen veranderingen in de niveaus van cytokinen, eiwitten die boodschappers zijn van
het immuunsysteem. Hij zegt: “Ik denk dat de gegevens over cytokinen waar we mee zullen
komen, duidelijk zullen aantonen dat er hier sprake is van een organisch probleem”.
Dr. Lipkin neemt aan dat deze duidelijke ontregeling van het immuunsysteem veroorzaakt of
geactiveerd wordt door een infectueus of een microbieel agens, en hij wil het verantwoordelijke agens vinden. Zijn team onderzoekt nu witte bloedcellen van ME/cvs patiënten en hij is
van plan onderzoek te doen naar het darmmicrobioom, als volgende stap in een uitgebreid
onderzoeks-programma met medewerking van zijn collega Dr. Mady Hornig, die de functie
van hoofdonderzoeker bekleedt bij het onderzoek.
Copyright ME/cvs Vereniging
Dr. Hornig is directeur van Translational Research aan het Center for Infection and Immunity,
en buitengewoon hoogleraar epidemiologie. Zij is internationaal erkend om haar klinisch
onderzoek naar de rol van microben, de immuniteit en xenobiotica in relatie tot
aandoeningen als autisme, schizofrenie, PANDAS, stoornissen met aandachtstekort of
hyperactiviteit (ADHD) en het chronisch vermoeidheidsyndroom.
Dr. Lipkin en Dr. Hornig zijn van plan het microbioom van het darmkanaal van ME/cvs
patiënten te onderzoeken in een breed en diepgaand onderzoeksprogramma naar virussen,
bacteriën en schimmels waarbij zij zoeken naar de oorzaak van de ontregeling van het
immuunsysteem die ze hebben ontdekt bij ME/cvs.
Bron: http://www.microbediscovery.org/blog/2014/05/19/dr-ian-lipkin-blog-part-1-of-9/
***
Verklarende woordenlijst
cytokinen:
ketens aminozuren die biologische signalen van cel tot cel kunnen
doorgeven. Spelen een rol in het afweersysteem. Worden vooral
geproduceerd door monocyten, macrofagen en lymfocyten.
Darmmicrobioom:
de verzameling van micro-organismen die leven in het maagdarmkanaal die bestaat uit bacteriën, virussen en schimmels.
microbioom:
het geheel van microben, hun genetische elementen (genomen), en de
omgevingswisselwerking in een bepaalde omgeving.
PANDAS:
auto-immune neuropsychiatrische aandoeningen bij kinderen die
verband houden met infectie door streptokokken.
translationeel onderzoek: onderzoek naar het proces waarbij mRNA wordt vertaald in
eiwitten.
West-Nijlvirus:
virus dat de West-Nijlziekte veroorzaakt. Dit is een door muggen
overgebrachte virusziekte en maakt vooral onder vogels zijn
slachtoffers, maar kan ook zoogdieren zoals mensen en paarden
aantasten.
Xenobiotica:
lichaamsvreemde factoren.
Copyright ME/cvs Vereniging