Na de verhuizing

Protestantse
Wijkgemeente
Zoetermeer-Noord
Huis van God, thuis voor velen
De Stand
€ 64.256, 04
Top vijf
1. Stoelenactie €14.760,-
6
a p r i l
2 0 1 4
Na de verhuizing
We hebben het waarschijnlijk allemaal wel eens een keer meegemaakt. Drukte
vóór de verhuizing, soms ook de nodige stress (lukt het allemaal op tijd?), blijd3. Midzomermarkt
schap en opluchting als de verhuiswagen leeg is en we 's avonds uitrusten van
€5214,17
een drukke dag, terwijl nagenoeg alles op zijn plek staat...
4. kunst in de kerk €2700,Zo'n gevoel was ook merkbaar op zondag 30 maart, na de eerste dienst in de ver5. Wat schuift de pot
nieuwde Ichthuskerk. Een fijne, betrokken sfeer, een kerkzaal die geheel vol was.
€2575,80
En na afloop een eenvoudige maaltijd waar velen van hebben genoten – in een
vrolijke en hartelijke sfeer.
Na elke verhuizing komt er dan nog een tweede periode van drukte: verder inrichBankrekening
ten, verfijnen, je thuis gaan voelen. In het huis en in de omgeving. Je ontdekt wat
NL31INGB0009431548
er nog moet gebeuren. Het kastje dat toch niet helemaal op de juiste plek staat.
Ten name van
De lamp die niet goed boven de tafel hangt. De spullen in de keuken die wel zijn
Wijkkas PWZN, verbouwing
opgeborgen, maar niet op de handigste manier.
Ook in onze gemeente zal dat de komende weken zo zijn. In het gebruik van het
Contact
gebouw ontdek je wat er nog moet gebeuren. Je hoort hier eens wat, je bedenkt
Financiën:
zelf daar iets. En sommige spullen moeten nog worden gekocht of geplaatst, want
Jos Nouwt, 341 5658
je vermoedde het al: dat kun je pas goed zien als de inrichting er staat.
Inrichting:
Er zal de komende weken nog allerlei werk worden verzet...
Wim Pullen, 342 4710
Wat is het licht in de kerkzaal. Wat een andere sfeer dan in de oude Ichthuskerk.
Verbouwing:
Ik word daar blij van! We denken bij het vele werk dat daarvoor is verricht aan
Gerard Jansen, 352 0464
het klusteam onder leiding van Inge en Gerard, maar ook het goede werk van
Geldwerving:
Henk van Es, 343 3444
aannemer COMeG wil ik niet onvermeld laten.
Het is in de kerkzaal zelfs zo licht dat de beamers niet sterk genoeg zijn. We zoePubliciteit:
Anton v. Dijken, 3517924
ken met spoed naar een oplossing. Sterkere beamers en ietsje minder licht in de
kerkzaal? Door het licht komt ook het kunstwerk van Heleen de Lange op de
ramen van het liturgisch centrum nog niet tot zijn recht. Samen met glaskunMZMarkt zoekt waren
stenaar Michel van den Bosch wordt ook hier naar een oplossing gezocht.
De plannen voor deze actie op Maar er zijn nog meer zaken. We hebben nog even een provisorische geluids21 juni krijgen steeds meer
installatie. Het klusteam zal nog wat schilderwerk verrichten. Op allerlei plaatvorm. Maar wat is een markt
sen in de kerk is opbergruimte gemaakt. Weet u waar het materiaal voor Fozonder waren? We zoeken
cus of voor The Sprinter Singers wordt opgeborgen? Boven de achteringang is
bruikbare, in goede staat vereen vliering aangebracht om de kerstspullen op te bergen, maar er moeten
kerende spullen die we kunnen verkopen; klein huisraad, daar nog een vloer en verlichting komen. Het ‘bouwkantoor’ moet nog worden
schilderijen, e.d. Vorig jaar is opgeruimd zodat de ruimten ook beschikbaar zijn voor de kindernevendienst
en voor vergaderingen. En dat is nog niet alles.
gebleken dat er veel vraag is
naar speelgoed, dit jaar richIn de kleine kerkenraad wordt nagedacht over betekenisvolle namen van de
ten we er een aparte kraam
verschillende ruimten in het gebouw.
voor in! Kinderen zijn eerder
Wim Pullen en ik zien alle facturen van de verbouwing en inrichting. Binnenuitgekeken op speelgoed dan
kort zal ik in deze Nieuwsbrief een overzicht van de financiën geven. Op de
dat het versleten is; bewaar
gemeentebijeenkomst van januari heb ik gezegd dat we zo’n € 90.000 nodig
het dan voor de verkoop en
hebben voor de inrichting. En dan heb ik de bijdrage voor de Voedselbank niet
voor een prikkie kun je iets
meegerekend. Heel veel geld is er binnengekomen, maar we hebben nu meer
anders terugkopen. Ook zijn
uitgegeven dan er in onze portemonnee zit. Daarom gaat de actie ‘Huis van
we op zoek naar taartenbakGod, thuis voor velen’ nog door.
kers, jammakers en andere
culinaire hobbyisten zodat be- Tot slot, veel zaken die nog moeten gebeuren, hebben we in het vizier. Denkt
zoeker iets lekkers kunnen
u dat we iets over het hoofd zien, geef het door aan de ouderling van dienst,
kopen voor bij de koffie. Inle- aan Hilda Drenth of aan mij.
2. Liturgisch meubilair
€6540,-
verprocedure volgt later.
Jos Nouwt voorzitter stuurgroep aanpassing Ichthuskerk
De Stand
Rumah Bersama - gezamenlijk huis
€ 1905,70
6
Streefbedrag 4000,Bankrekening
NL65RABO0387935738
Ten name van
Diaconie Prot. Wijkgemeente
Zoetermeer-Noord,
o.v.v. 40-dagenproject 2014
a p r i l
2 0 1 4
40-dagen project: Yabima
Kerk werkt aan een betere samenleving
Dit jaar sparen we voor het werk van de stichting Yabima in Zuid-Sumatra. Deze
organisatie heeft sterke banden met de GKSBS kerk in Zuid-Sumatra, de kerk
waarvoor ds. Henriëtte Nieuwenhuis namens Kerk in Actie werkt. Yabima komt op
voor de rechten van de boeren die hun land dreigen kwijt te raken of die van hun
Contact
land zijn weggejaagd.
Joost Boogaard, 342 1724
Daarnaast is Yabima is actief op het gebied van vredesopbouw. In Zuid-Sumatra
www.kerkinactie.nl
zijn er als gevolg van etnische spanningen regelmatig conflicten. Yabima probeert
te verzoenen en bruggen te slaan. Een nieuwe taak van Yabima is het voorlichten van de inwoners van Zuid-Sumatra op het gebied van politiek en saWaar het op aan komt
- naar Jesaja 58: 6 – 10 –
menleving. Tevens organiseert Yabima landbouwtrainingen voor rijstboeren.
De boeren leren hoe ze op een milieuvrienvoor de vastentijd,
delijke manier de opbrengst van hun gevan Lise Miedema
wassen kunnen verhogen. Hoe ze met bioIs dit niet de inzet die Ik verkies:
logische bestrijdingsmiddelen en organiboeien van onrecht verbreken,
sche mest een betere oogst kunnen krijknellende banden van onvrijheid
gen. Zo is er een demonstratieveld aangeen onderdrukking aan stukken
legd, waar boeren met eigen ogen kunnen
slaan?
Is dit niet waar het op aankomt: zien hoe je rijst op een ecologisch verantwoorde manier verbouwt.
hongerigen je brood reiken,
vluchtelingen een thuis bieden,
naakten kleden
en je medemens niet verloochenen?
Recept: Nasi goreng speciaal
Ingrediënten (4 personen)
600 gram rijst
3 middelgrote uien
5 teentjes knoflook
1 middelgrote prei
1 bosje selderie
150 gram witte kool
250 gram champignons
4 eieren
4 eetlepels ketjap manis
2 eetlepels Japanse ketjap of kikkoman
1 eetlepel sambal oelek
1 theelepel vetjin
margarine
zout en peper naar smaak
Garnering: 1/4 komkommer en gefruite uitjes
Dan zul je licht zijn, glanzen
als een nieuwe dagenraad;
kracht keert in je terug,
je kunt verder, met gerechtigheid
als zon op je weg.
Als je Hem aanroept,
het Licht, dan antwoordt Hij.
Als je om Hem schreeuwt,
dan zal Hij zeggen: hier ben Ik.
Kook de rijst gaar. Snij intussen de uien, knoflook, prei, selderie en witte kool fijn. Was ze
en fruit ze met margarine. Maak de champignons schoon, halveer ze en fruit die ook even
mee. Voeg de sambal oelek, vetjin, zout en peper toe. Schep de gare rijst er in gedeelten
bij. Roer alles steeds weer goed door elkaar. Voeg dan ketjap manis en Japanse ketjap toe
en roer alles nogmaals goed door elkaar. Bak de eieren als spiegeleieren. Dien de nasi goreng op in een schaal gegarneerd met plakjes komkommer en strooi er gefruite uitjes op.
Serveer de spiegeleieren er apart bij.