Inktvisje 19 - CBS Ichthus

Het
Inktvisje
19
20 juni 2014
Cbs Ichthus
Steenen Dijck 1-2
T 010-5914605 F 010-5910522
E-mail adres:
[email protected]
www.cbsichthusmaassluis.nl
Beste ouders/verzorgers,
MR
In de MR hebben wij afscheid genomen van Ellen Vorstenbosch en hebben wij Jaco Ottevanger mogen
verwelkomen .
Hieronder stelt Jaco Ottevanger zich aan u voor.
Hallo,
Mijn naam is Jaco Ottevanger, 42 jaar en getrouwd met Irma. 3 van
onze 4 kinderen zitten op de Ichthus, Sam (groep 6), Chris (groep 3)
en Jos (groep 1). Daarnaast is er nog onze zoon Sil (3 maanden). Als
ouders zullen wij de komende jaren aan de Ichthus verbonden zijn.
In het dagelijks leven heb ik mijn eigen administratiekantoor, OT
administratie. Ik werk dus veel met cijfers. Door mijn financiële
achtergrond denk ik van toegevoegde waarde voor de MR te kunnen
zijn.
In deze tijd waarin alles maar duurder wordt en bezuinigingen met
grote regelmaat aan de orde zijn, wil ik mij graag inzetten en zo mijn
uiterste best doen om kwalitatief goed onderwijs voor u en mijn kinderen te behouden.
Het e-mailadres van de MR staat op de website. Hebt u vragen, opmerkingen, ideeën dan kunt u deze
via de mail aan de MR kenbaar maken.
COMBINATIEGROEPEN
Net als afgelopen schooljaar gaan wij ook komend schooljaar werken met 2 combinatiegroepen. Door
de kleine leerlingaantallen in de groepen huidige 3 en 4 zijn wij genoodzaakt om deze groepen te gaan
combineren in een groep 4/5 met daarnaast een enkele groep 4 en enkele groep 5.
De huidige groep 7/8 groeit uit naar een enkele groep 8.
Vanaf vrijdag 27 juni 12 uur a.s. hangt de groepsindeling voor de groepen 4, 4/5 en 5 op het prikbord
bij de hoofd ingang. Wij willen u graag t/m 4 juli de gelegenheid geven uw op- en aanmerkingen
kenbaar te maken bij de intern begeleider Ellen Voogt.
GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2014-2015
Na de zomervakantie gaan we met de volgende groepen van start:
Groep 1a
Groep 1b
14 leerlingen In de groepen 1 stromen gedurende het schooljaar nieuwe kleuters in.
16 leerlingen
Groep 2a
Groep 2b
27 leerlingen
29 leerlingen
Groep 3a
Groep 3b
24 leerlingen
25 leerlingen
Groep 4
28 leerlingen
1
Groep 4/5
Groep 5
29 leerlingen
30 leerlingen
Groep 6
Groep 6/7
Groep 7
30 leerlingen
32 leerlingen
33 leerlingen
Groep 8a
Groep 8b
30 leerlingen
18 leerlingen
Personeel
Dit schooljaar nemen we afscheid van juf Tineke van Bodegom, juf Marlies Bergwerf en van juf Tineke
Triemstra. Juf Tineke van Bodegom en juf Tineke Triemstra stoppen met werken. Juf Marlies Bergwerf
heeft een plekje gevonden op de Groene Hoek.
Juf Marleen kan vanwege haar ziekte voorlopig niet werken. Als u haar een kaartje wilt sturen dan kunt
u deze kaart op school bij de administratie afgeven. Dan zorgen wij er voor dat uw kaart bij juf
Marleen komt.
IMPRESSIE VAN ALLERLEI ACTIVITEITEN IN DE GROEPEN
Groep 6 is eerste geworden met de Watergames! Deze kinderen mogen een
keer gratis zwemmen.
Groep 3B bij de Lente les.
Vioolles in groep 4
Rowan en Jesse hebben de 1e en 2e plaats veroverd bij de
spellingswedstrijd georganiseerd door het Revius lyceum.
Van harte gefeliciteerd, wij zijn trots op jullie!
2
400 JAAR MAASSLUIS
MAASSLUISE SPELEN
Vanwege het slechte weer zijn de sport clinics op de middag van 4 juni niet doorgegaan.
Voetbalvereniging Excelsior wil bij voldoende animo het toernooi weer organiseren op
woensdagmiddag 2 juli.
De deelnemers kunnen zich melden om 12.45 uur. Het toernooi begint om 13.00 uur. De prijsuitreiking
is om ongeveer 16.45 uur.
Korfbalvereniging CKC heeft weer een toernooi gepland op woensdag 25 juni. Aanmelden om
13.00 uur start toernooi 13.30 uur. Prijsuitreiking is om ongeveer 17.00 uur.
OUDERAVOND ‘TEACH LIKE A CHAMPION’
De hand out van deze avond ontvangt u per mail van de groepsleerkracht van uw kind.
OUDERAVOND VOOR DE OUDERS VAN DE GROEPEN 7
Op woensdag 25 juni organiseren wij een avond voor de ouders van de kinderen van groep 7. Op deze
avond zullen wij u informeren over de procedure verwijzing voortgezet onderwijs en over de nieuwe
Cito Eindtoets.
De avond begint om 19.30 uur en de voorlichting wordt gegeven door Ellen Voogt (intern
begeleidster). De avond zal ongeveer tot 20.30 uur duren.
RAPPORTEN
De rapporten gaan maandag 14 juli met de kinderen mee naar huis.
VAN ALLES WAT ….
 Als u wilt helpen met het controleren op hoofdluis, dan kunt u dit op school melden.
 Gevonden (fiets)sleutels worden altijd naar het kamertje gebracht. Is een sleutel kwijt? Vraag
dan even in het kamertje.
 Woont u dicht bij school? Breng uw kind(eren) lopend of fietsend naar school. Fietsen graag op
de daarvoor bestemde plekken zetten en niet op het kleuterplein. Komt u met de auto, graag
uw auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeervakken.
 Laat uw kind, voordat het naar school gaat, thuis nog even naar de w.c. gaan.
 Met elkaar letten we op een goede toilethygiëne; wilt u dat ook nogmaals met uw kind
bespreken? (in de wc je behoefte doen, doortrekken, handen wassen met zeep)
Maandkalender juni –juli 2014
23 juni
24 juni
25 juni
Boekensparen
Pauzesport 12.0013.15 uur
Juffendag van
groep 7
30
1 juli
Infoavond 19.3020.30 voor
groepen 7
(Eind CITO en
VO)
2
Boekensparen
Pauzesport 12.0013.15 uur
Juffendag van 3A
en 3B
26 juni
24 juni
3
4
Om 13.30 uur
heeft groep 7 een
les over
brandveiligheid op
school
3
7
8
9
Boekensparen
Pauzesport 12.0013.15 uur
Juffendag van de
groepen 1 en 2
10
11
Wenmiddag groepen
1 t/m 3 ( hele middag)
Afscheid groep 8a Afscheid groep 8b
14
15
16
17
18
Boekensparen
Rapport mee
Wenmiddag groepen
1 t/m 8 van 13.3014.30 uur
Zomervakantie t/m 29 augustus
4