***Uit het team:

Goejanverwelle
Express
Chopinstraat 10,
t. 0182-580075
Middenmolenlaan 68a, t. 0182-526388
www.goejanverwelleschool.nl
26-06-2014
Bij de verhalen:
Wat heb ik gedaan. David wordt koning. Op een dag ziet hij zijn buurvrouw Batseba, de vrouw van Uria. David
doet iets waar hij spijt van krijgt. Hoe kon hij dat nou doen? 2 Samuel 1/11/12.
Sing in:
Donderdagmiddag 3 juli houden we voor alle groepen een Singin, een moment waar we zingen, luisteren en
dankbaar stilstaan bij alle bijzondere dingen die we afgelopen jubileumjaar met elkaar beleefd hebben. Want wat
waren er veel mooie momenten om nog even op terug te kijken.....we danken God daarvoor.
Het thema van deze dienst: God is erbij!
De groepen 1 t/m 4 worden om 13.00 uur op de Chopin verwacht, de groepen 5 t/m 8 om 14.00 uur. Gezien de
volle zaal, kunnen er geen ouders bij...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jarig:
Jarigen komende week zijn Koen Jansen, Megan Fikenscher, Melvin Kraan, Oualid
Laâguili, Elise Spee, Marten Fleuren, Mees Goossens, Romaissa Mataich, Amber
Beerta, Freek Landman, Laurens Offringa, Davey Vlaanderen, Gioia Blonk, Sander
Oomens, juf Alie en juf Marja. Allemaal van harte gefeliciteerd!
OTV (onderwijstijd verlenging):
Vrijdag 27 juni is er geen OTV voor de groepen 7 in verband met de Vliegende Speeldoos.
Op vrijdag 4 juli worden de laatste OTV lessen van dit schooljaar gegeven.
Wenmiddag:
Donderdagmiddag 26 juni ontvangt u de nieuwe groepsindeling voor het schooljaar 2014-2015.
Alle leerlingen die volgend schooljaar in de groepen 1 t/m 3 zitten, mogen dinsdagmiddag 8 juli wennen met de
hele groep bij de nieuwe juf of meester.
TSO rekeningen:
Door een administratieve fout is er een onvolledig rekeningnummer op uw TSO rekening terecht gekomen. Het
juiste rekeningnummer moet zijn NL60Rabo0128954558. Met excuus voor het ongemak.
Ouders en Coo:
Ouders die zich hiervoor hebben aangemeld, ontvangen volgende week de laatste Ouders en Coo.
Deze school maakt deel uit van de Stichting PCPO ‘De Vier Windstreken’
DA COSTASCHOOL - DE EENDRAGT - DE GOEDE HERDERSCHOOL - DE MORGENSTER - DE NESSEVLIET
DE REGENBOOG - DE WEGWIJZER - GOEJANVERWELLESCHOOL - IMMANUELSCHOOL
KON. WILHELMINASCHOOL - PARK EN DIJK - PLASWIJCKSCHOOL - PRINSES BEATRIXSCHOOL - SJALOOMSCHOOL
SMDB PRINS WILLEM-ALEXANDER - SMDB DE RANK - WESTERSCHOOL - WWW.D4W.NL