April 2014 - vvnd.nl

g
o
o
l
a
Diialoog
D
Verenigingvoor
voorNierpatiënten
Nierpatiënten
Vereniging
RegioDen
DenHaag
Haag
Regio
Vier uw feest bij “Partycentrum de Rhijenhof”, het adres voor uw bruiloft,
receptie, bedrijfsfeest en vergadering.
Ruime partyzaal, gezellige bar, verschuifbare wand, airconditioning en een
geluidsinstallatie. Wij hebben diverse arrangementen. Wij denken graag met
u mee om deze geheel aan te passen aan uw wensen.
Bij ons Grand Café kunt u voorafgaande aan uw feest of partij uitgebreid
dineren. We hebben een professionele keuken en voeren een uitgebreide
menukaart.
Ook bieden wij u een ruime parkeergelegenheid.
Kortom een toplocatie voor een geslaagd feest, want service en gezelligheid
staan bij ons voorop!
Noordweg 44a – 2548 AC Den Haag (rand Wateringen)
T: 0174-295975 W: www.partycentrumrhijenhof.nl
Vliethof 94
2291 RZ Wateringen
Tel. 0174 - 292961
[email protected]
www.bloemsierkunstveldhoven.nl
2
www.vvnd.nl
Het Bestuur
Voorzitter
:Gerard van der Pol
telefoon: 0174-295004
Secretaris:Diana Gerrits
Alikruikhof 3
2492 SG Den Haag
telefoon: 070-4444200
Penningmeester
:Cees van der Valk
telefoon: 070-3965096
Bestuurslid
:Hetty Henderson - van Delft
telefoon: 070-3212817
Secretariaat
:Ver. voor Nierpatiënten Regio Den Haag
Het Tolland 26
2291 VS Wateringen
telefoon: 0174-295004
[email protected]
Rekeningnummer (IBAN) :NL95INGB0005919966 t.n.v.
Ver. voor Nierpatiënten Regio Den Haag
Lange Dreef 28, 2285 JN Rijswijk
De Redactie
Redactieteam
:Katinka Haasnoot en Fred van der Pol
Roggeakker 12
2642 KK Pijnacker
Mailadres:[email protected]
3
Inhoudsopgave
April 2014 21e jaargang nr. 2
Van het redactieteamBlz.
5
Van de voorzitter6
World Kidney Day 20147
De vieste plekken in de keuken
8
Online werving nierdonoren10
Overzicht vergoeding vakantiedialyse
13
Laat geen geld liggen14
Aantal orgaandonoren blijft stijgen
15
Gevulde champignons17
Agenda18
Recept19
Agenda Wisselwerking20
Aanmeldingsformulier21
Mededelingen22
4
www.vvnd.nl
Van het redactieteam
Dag allemaal,
Jullie hebben de nieuwe Dialoog weer binnen. Vorig jaar
schreven we dat we dit boekje al 20 jaar maken waarin in de
loop van de jaren heel wat is veranderd. Ook deze keer zijn er
weer wat subtiele aanpassingen gemaakt.
In deze Dialoog staat er een artikel over de vieste plekken in
de keuken. Sommige dingen zijn waarschijnlijk al bekend
maar het is altijd handig om te weten. We worden weer even
met onze neus op de feiten gedrukt.
Wist u dat nierpatiënten een deel van de kosten kunnen
terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting? ‘Laat geen
geld liggen’ is een artikel wat u kunt vinden op pagina 14.
Op 13 maart j.l is er een kookworkshop gehouden vanwege
World Kidney Day. Daarom staan er dit keer twee recepten in
die we ook die dag hebben gemaakt. Meer lezen op blz 7.
Ondanks dat het boekje goed wordt gelezen krijgen we nauwelijks inzendingen binnen. Wij zijn blij met uw vakantie(ervarings) verhalen, hobby’s etc. Wanneer u stukjes naar
ons toestuurt (digitaal of via de post) proberen wij deze altijd
te plaatsen. Wij zijn u zeer dankbaar!
Katinka en Fred
De kopij voor het volgende nummer van
“Dialoog” dient uiterlijk vrijdag 20 juni bij de
redactie te zijn ingeleverd. ([email protected])
5
Van de voorzitter
Enige tijd geleden hebben we met de Nierstichting (NSN),
Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) en de andere regionale verenigingen om de tafel gezeten. Hoe gaan we verder
met het beleid in 2015. Zoals u weet gaat het niet goed met
de financiële inkomsten vanwege de recessie. De NSN krijgt
minder inkomsten, zeker uit de gehouden collectes. Wij hebben alle jaren volledige subsidie gehad maar dat zal minder
worden. Vanaf 1 januari 2015 krijgen we maar 75 procent
uitgekeerd en moeten we de andere 25 procent zelf
verdienen. Dit betekent in de praktijk dat we meer voor
elkaar moeten betekenen. Samen werken met de NVN zodat
we geen dubbele themadagen hebben en wat meer reclame
maken voor de NSN. Dit moet geen punt zijn want de NSN
is onze belangrijkste sponsor. Misschien zijn er wel mensen
(familie/vrienden) in uw omgeving die willen collecteren. Of
wilt u dat zelf doen. Zo helpen wij de NSN en uiteindelijk
ook onszelf. U kunt zich bij ons opgeven zodat er geregeld
kan worden dat er in uw eigen omgeving gecollecteerd kan
worden. Alvast bedankt!
Het bovenstaande verhaal heeft ook met onze inkomsten te
maken. De meeste contributie komt redelijk vlot binnen maar
er is een groep mensen die we verschillende malen moeten
aanschrijven om hun contributie over te maken. Wij schieten
ook de contributie van de NVN voor zodat de leden die de
“Wisselwerking” hebben deze kunnen ontvangen. U begrijpt
dat dit alles extra kost terwijl we kosten moeten besparen.
We hebben nu van een aantal leden het lidmaatschap moeten opzeggen vanwege het niet betalen van de contributie.
G.M. van der Pol
P.s. Wanneer u de Dialoog digitaal zou willen ontvangen kunt u uw
emailadres aan de voorzitter doorgeven. Tevens ontvangt u dan de
uitnodigingen digitaal.
6
www.vvnd.nl
World Kidney Day 13 maart 2014
Met World Kidney Day hebben we dit jaar een kookworkshop gehouden in de keuken van The Britisch School in the
Netherlands. Deze keuken was belangeloos ter beschikking
gesteld. De school wil de keuken ook weer graag ter beschikking stellen in 2015. Deze workshop staat in het teken van
‘koken zonder zout’. Dit in samenwerking met NSN en NVN.
We hebben leuke en lekkere recepten gemaakt. Omdat we
volgend jaar ook weer lekkere recepten willen gaan maken op
deze dag willen we u vragen om uw favoriete recept (het liefst
met weinig of geen zout) naar ons toe te sturen. We gaan er
een wedstrijd van maken. Voor de origineelste gerechten is er
een beloning. We zoeken voorgerechten, hoofdgerechten en
nagerechten. U heeft bijna een jaar de tijd. We zien uw reacties graag tegemoet. Succes!
7
De vieste plekken in de keuken
29 mei 2013
Het aanrecht en de kookplaat schoonmaken en af en toe de
koelkast een sopje geven lijkt misschien genoeg om je keuken
schoon te houden, maar wat denk je van het messenblok of
de blikopener? Schadelijke bacteriën komen voor op plekken
waar je het niet zo snel verwacht. De Amerikaanse National Sanitation Foundation onderzocht
veertien plekken in de keuken op de aanwezigheid van
schadelijke bacteriën zoals salmonella, E.coli en listeria. De meest vieze plekken waren: 
de groentela in de koelkast

messen en toebehoren van blenders en mixers 
blikopeners 
rubberen spatels 
bakjes om eten in te bewaren met rubberen ringen 
messenblokken Zo houd je het veilig Heb je voedsel bereid? Doe pannen, bestek, spatels en losse
onderdelen van blenders en mixers in de vaatwasser. Zet de
vaatwasmachine op minimaal 60°C bij een sterk vervuilde
vaat of keukengerei wat in contact is geweest met rauw vlees,
vis of gevogelte. Zo dood je alle schadelijke bacteriën. Als je
geen vaatwasser hebt is een sopje met heet water ook goed. Vergeet ook deksels en rubberen ringen van potjes, spatels,
blikopeners, raspen en ander keukengerei niet. Is het
moeilijk schoon te maken, laat het dan enige tijd weken in
warm water. En vervang ook je vaatdoekje en theedoeken,
als het kan elke dag. Was ze op 60 graden in de wasmachine,
dat doodt de meeste bacteriën. 8
www.vvnd.nl
Koelkast schoonmaken Vorming van bacteriën ga je tegen door je koelkast regelmatig
schoon te maken. Vergeet niet de lades, de rubbers van de
deur en losse onderdelen en dingen als ijsblokjesmaker mee
te nemen. Gebruik een sopje met heet water en maak alles
daarna droog met een schone doek. Een keer per maand een
goede schoonmaakbeurt is genoeg. Risicogroepen Niet iedereen wordt even snel ziek van schadelijke bacteriën,
ook al kom je ermee in aanraking. Ouderen, zwangere
vrouwen, zieke mensen en kleine kinderen zijn gevoeliger:
zij hebben een grotere kans om ziek te worden en als ze ziek
worden, kunnen de symptomen erger zijn en langer duren.
Voor hen is een goede hygiëne extra belangrijk.
Uit: www.voedingscentrum.nl
9
- Persbericht -
NIERSTICHTING IS VOOR ONLINE
WERVING NIERDONOREN MITS
GECOÖRDINEERD OPGEZET
Bussum, 6 maart 2014 - De Nierstichting is blij met de recente
aandacht voor nierdonatie bij leven, naar aanleiding van de
Facebookoproep van nierpatiënt Erardo Kea voor een
nierdonor. De oproep maakt tastbaar hoe groot de impact is
van nierfalen en het tekort aan donornieren op nierpatiënten in
Nederland. Het online werven van nierdonoren kan het aantal
niertransplantaties verhogen. De Nierstichting pleit al enige tijd
voor een online platform in een gecoördineerde opzet om de
nierpatiënt en de potentiële nierdonor te beschermen.
Vanwege het tekort aan donornieren is het belang van donatie bij leven
groot. Transplantatie voorkomt dat nierpatiënten dood gaan en maakt het
leven draaglijker ten opzichte van dialyse. De online werving van
donornieren vraagt om een gecoördineerde aanpak én begeleiding van de
patiënt en potentiële donor vanaf het eerste moment. “Het doneren van je
nier is een besluit dat je niet in een opwelling van medeleven moet nemen.
Een nierdonatie is lichamelijk en emotioneel ingrijpend. Bovendien is het
onzeker of de transplantatie slaagt. Aan online werving van nierdonoren
kleven medische en ethische risico’s”, aldus Tom Oostrom, directeur van de
Nierstichting.
Medische en sociaal-ethische kwesties
De keuze die een Facebookgebruiker maakt is niet gebaseerd op medische
randvoorwaarden (zoals bloedgroep en weefseltypering), die wel het succes
van een transplantatie bepalen. Daarnaast spelen er sociaal-ethische
kwesties. Een potentiële donor moet altijd kunnen heroverwegen na
aanmelding en kennismaking met de nierpatiënt. Maar na een publieke
bekendmaking online kunnen schuldgevoel, gewetensbezwaren of sociale
druk hem hiervan weerhouden.
www.vvnd.nl
10
De laagdrempeligheid van online werving kan mensen aantrekken met
financiële motieven voor donatie. Dit is in Nederland bij wet verboden en
om ethische redenen zeer onwenselijk.
Ook om de nierpatiënt te beschermen is een gecoördineerde aanpak van
online werving nodig. De teleurstelling is groot als potentiële donoren zich
terugtrekken omdat hun besluit te impulsief was of gebaseerd op emotie en
medeleven. Goede coördinatie zorgt ervoor dat zoveel mogelijk
donornieren terechtkomen bij de beste match: de nierpatiënt die deze het
meest nodig heeft én op medische gronden de grootste kans heeft op een
lange levensduur van de donornier.
Gecoördineerd online platform
De Nierstichting ziet de potentiële winst van online werving van
nierdonoren en werkt hier al enige tijd aan. Het streven is dat er nog dit
jaar een gecoördineerd online platform komt, gedragen door alle
Nederlandse transplantatiecentra. De Nierstichting coördineert en
stimuleert deze ontwikkeling.
Orgaandonatie: speerpunt
Het stimuleren van orgaandonatie - zowel na overlijden als bij leven - is al
jaren een speerpunt van de Nierstichting. We werken daarvoor op diverse
niveaus samen met patiënten, transplantatiecentra, patiëntenorganisaties
en professionals. We lobbyen voor wijziging van de Wet op
Orgaandonatie in 2014, die leidt tot een nieuw registratiesysteem zonder
vrijblijvendheid: volwassenen zijn na overlijden orgaandonor, tenzij ze
anders hebben aangegeven. En we werken succesvol aan meer nierdonaties
bij leven. Voorlichting aan nierpatiënten en hun familie en vrienden door
het Nierteam aan huis verviervoudigde het aantal donaties bij leven uit de
sociale omgeving van de patiënt. Daarnaast werken we gericht mee aan
donorwerving onder de Nederlandse bevolking. En we subsidiëren
wetenschappelijk onderzoek dat de match van donornier en ontvanger verbetert én de werkwijze uniformeert voor alle transplantatiecentra
(PROCARE). Zulke projecten leiden tot minder afstoting van de donornier,
waardoor minder nierpatiënten herhaaldelijk getransplanteerd moeten
worden, de wachtlijst korter wordt en hopelijk minder mensen sterven
terwijl ze wachten op een nier.
11
Inzet voor alle nierpatiënten
De Nierstichting zet zich in voor patiënten van nu en van de toekomst. Het
stimuleren van nierdonatie is maar één van onze activiteiten. De Nierstichting stimuleert ook wetenschappelijk onderzoek, zet zich in voor preventie,
stimuleert (zorg)innovatie en ondersteunt patiënten in hun dagelijks leven.
Verder streven we ernaar om uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek
en innovaties, zoals de draagbare kunstnier, zo snel mogelijk bij de patiënt
te krijgen.
Meer informatie: www.nierstichting.nl
12
www.vvnd.nl
Overzicht vergoeding vakantiedialyse
U bent dialysepatiënt en gaat in Nederland of het buitenland op vakantie. Dan hoort u natuurlijk graag vooraf wat
uw vakantiedialyse u gaat kosten. Sommige zorgverzekeraars
vergoeden immers het volledige bedrag, andere slechts een
gedeelte. Helaas blijkt het vaak erg lastig te achterhalen welk
bedrag u vergoed krijgt.
De NVN en Zorgweb hebben gezamenlijk gewerkt aan een
overzicht met de bedragen die de verschillende verzekeringsmaatschappijen voor vakantiedialyse vergoeden. Ook
voor ons was het niet gemakkelijk om achter de bedragen te
komen. Sommige verzekeraars reageerden ook na herhaaldelijk vragen niet op ons verzoek. Anderen hebben simpelweg
geen duidelijke richtlijnen tot welk bedrag zij de dialyse vergoeden. Uiteindelijk is het gelukt een overzicht samen te stellen dat zo goed mogelijk inzicht geeft in de vergoeding voor
vakantiedialyse in binnen- of buitenland.
Gecontracteerd, ja of nee?
Het belangrijkste criterium voor de hoogte van de vergoeding
is of een dialysecentrum of -afdeling gecontracteerd is door
uw verzekeraar.
In Nederland zijn vrijwel alle dialysecentra gecontracteerd.
In het buitenland zijn dialysecentra (vrijwel) nooit
gecontracteerd. De vergoeding die u ontvangt, hangt dan af
van het tarief van het dialysecentrum op uw bestemming in
vergelijking met een gemiddelde of referentietarief dat de
verzekeraar in Nederland hanteert.
Sommige verzekeraars echter hebben een aparte regeling
voor vakantiedialyse, en sommige verzekeraars
onderhandelen namens u met het dialysecentrum om
bijbetaling te beperken of voorkomen.
13
Neem contact op met uw verzekeraar voor u de vakantie gaat
plannen zodat u niet voor onaangename verrassingen komt
te staan. Het is de bedoeling dat u zelf het contact met uw
verzekeraar aangaat, het medisch maatschappelijk werk of
de nierpatiëntenvereniging kan hier geen rol in spelen.
Op www.nvn.nl is een Overzicht vergoeding vakantiedialyse
2013 te vinden.
Laat geen geld liggen
Wist u dat nierpatiënten een deel van de volgende kosten
kunnen terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting?
-
Reiskosten naar medische behandelingen of dialyse
Dieetkosten
Uitgaven woningaanpassingen
Speciaal vervoer
De aangifte kan u honderden euro's belastingteruggave
opleveren.
Handig hulpmiddel bij uw aangifte is de folder
‘Voordeel via de belastingaangifte voor nierpatiënten’.
Vanaf begin februari wordt deze folder door de NVN en de
Nierstichting verspreid via de dialysecentra.
Aanvullende informatie staat verder op www.meerkosten.nl.
De NVN biedt specifiek voor nierpatiënten, in samenwerking
met de ANGO, hulp bij belastingaangifte (HUBA project). Als
u geen lid bent van de ANGO betaalt u hiervoor een bijdrage
van € 35,-.
Wilt u hulp? Neem dan contact op met het NVN Steun- en
advies Punt (STAP): 035-6937799 of mail naar [email protected]
14
Uit:www.nvn.nl
www.vvnd.nl
Aantal orgaandonoren blijft stijgen
Januari 2014
Steeds meer mensen staan bij leven of na hun dood organen
af voor transplantatie. In 2013 geven 521 mensen bij leven
een (deel van een) orgaan (2012: 490). Daarnaast zijn er 255
overleden (postmortale) orgaandonoren (2012: 252). Ondanks de toename van donoren is het aantal transplantaties
in 2013 ongeveer gelijk gebleven. Er werden in 2013 totaal
1224 transplantaties uitgevoerd (2012:1236), waarvan 521
met een orgaan van een levende donor en 703 orgaantransplantaties met organen van overleden donoren.
De wachtlijst voor een orgaantransplantatie is met 11 procent gedaald. Op 1 januari 2014 staan er 1146 mensen op de
wachtlijst voor een donororgaan. Op 1 januari 2013 waren
dat er 1286. Met name de wachtlijsten voor nier- en levertransplantatie nemen af: respectievelijk met -14 en -16 procent. Ondanks een gelijkblijvend aantal harttransplantaties,
is de wachtlijst voor een harttransplantatie gegroeid. Hoewel
er minder weefseldonoren zijn (-6 procent) dalen in 2013 de
wachtlijsten voor een hoornvlies- en bottransplantatie.
Deze voorlopige jaarcijfers zijn bekend gemaakt door de
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). ‘Voor het zesde jaar op rij is er sprake van een stijging van het aantal
orgaandonoren. Je ziet dat er veel gebeurt in de ziekenhuizen. Men is zeer alert en er worden veel donoren aangemeld. Maar om van een echte trendbreuk te spreken is nog
wel een jaar nodig’, aldus NTS-directeur Bernadette Haase.
Haase benadrukt dat ondanks de toename van het aantal
donoren de problemen voor de mensen op de wachtlijst niet
zijn opgelost: ‘De wachtlijsten voor een orgaantransplantatie zijn lang, ongeveer 150 mensen overlijden jaarlijks in
die wachttijd. Daar leggen we ons niet bij neer. We blijven
zoeken naar nieuwe wegen’.
15
In 2009 is gestart met de uitvoering van een aantal aanbevelingen uit het Masterplan Orgaandonatie om het aantal
orgaantransplantaties (bij gelijkblijvend potentieel) te vergroten. Dit heeft ondermeer geleid tot de landelijke invoering
van de zogeheten Zelfstandige Uitname Teams en een wijziging in de organisatie van donatie in de ziekenhuizen. Dit jaar
worden de resultaten van het Masterplan geëvalueerd.
De Nederlandse Transplantatie Stichting is - in opdracht van
de minister van VWS - verantwoordelijk voor het objectief
toewijzen van organen en weefsel aan geschikte ontvangers
en het bijhouden van de wachtlijst voor organen en weefsel.
Daarnaast is de NTS verantwoordelijk voor de bemiddeling bij
het ontvangen, typeren en vervoeren van organen en weefsel
van donoren. Een aantal van de taken op het gebied van orgaandonatie worden onder verantwoordelijkheid van de NTS
uitgevoerd door Eurotransplant.
uit: www.transplantatiestichting.nl
16
www.vvnd.nl
Gevulde Champignons 32 stuks
Benodigdheden:
32 Champignons
400 gr. Blauwe kaas (minder zout)
8 eetlepels crème fraiche
Peper
Klein beetje boter
Bereiding:
Verwarm de oven voor op ca. 180-200 graden.
Wrijf de champignons schoon, en haal de stelen eruit.
Bestrooi de hoeden aan de binnenkant met peper.
Leg er dan een klein klontje boter in.
Verhit wat boter of olijfolie in een koekenpan en bak de
Champignons in 5 minuten.
Verkruimel de kaas en roer er de crème fraiche door.
Verdeel het kaasmengsel over de champignonhoeden.
En schuif ze de laatste 5 min. in de oven tot de blauwe kaas
is gesmolten.
17
Agenda 2014
13 April
Ledenvergadering
30 en 31 Mei
Dagje uit
Let op!!!!!
Wanneer u onze site wilt bezoeken, dan moet u twee maal een v
(van Victor) gebruiken en niet een w (van Willem).
Dus: h t t p : / / v v n d . n l of h t t p : / / w w w . v v n d . n l en
niet w n d . n l
18
www.vvnd.nl
Recept
Cla­fou­tis Li­mou­sin (ker­sen­ge­bak)
Ingrediënten
500 g kersen (vers ontpit of uit pot)
2 1/2 dl melk
75 g bloem
3 eieren (M)
75 g suiker
1 zakje vanillesuiker
snufje zout (eventueel)
poedersuiker
boter om in te vetten
Bereiden
Oven voorverwarmen op 190 °C. Taartvorm invetten met
boter.
Kersen over bodem van taartvorm verdelen (kersen uit pot
eerst goed laten uitlekken). In kom melk, bloem, eieren,
suiker, vanillesuiker en snufje zout tot luchtig beslag
kloppen. Beslag over kersen schenken en schaal in midden
van oven schuiven.
Clafoutis in 40 à 45 minuten gaar en goudbruin bakken.
Vorm uit oven halen en clafoutis bestrooien met
poedersuiker.
Warm serveren.
19
Agenda Wisselwerking
Climb your challenge (17 - 20 jaar)
Eifelgebergte, Duitsland 16-05-2014 tot 18-05-2014
Themadag voor getransplanteerden Zuid-Nederland
Tilburg 17-05-2014
Training ‘ beoordelen van onderzoeks- en projectvoorstellen
vanuit patiëntenperspectief’
Omgeving Utrecht 17-05-2014
Vrijwilligers-BBQ
Bussum 23-05-2014
Themadag voor getransplanteerden Zuidoost-Nederland
Heelsum 24-05-2014
Themadag dialyse: keuzes waarvoor je komt te staan
N.N.B. 14-06-2014
Weekend jongvolwassenen
N.N.B. 20-06-2014
Climb your challenge (12 - 16 jaar)
Eifelgebergte, Duitsland 20-06-2014
Weekend voor jonge nierpatiënten (14 - 17 jaar)
Heemstede 27-06-2014 tot 29-06-2014
Rood is activiteit
Blauw is plaats van activiteit
Zwart is tijdstip van activiteit
Let op! Deze activiteiten zijn georganiseerd door de
NVN (Nierpatiënten Vereniging Nederland).
Waarschijnlijk is het nodig om u aan te melden voor deze
activiteiten en is er mogelijk ook entreegeld nodig. Neem
gerust contact op.
Telefoonnummer: 035 - 691 21 28, of www.nvn.nl.
20
www.vvnd.nl
Vereniging voor Nierpatiënten regio Den Haag
Secretariaat:
Het Tolland 26
2291 VS Wateringen
Telefoon : 0174-295004
e-mail : [email protected]
Website: www.vvnd.nl
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP/ DONATIE
De contributie bedraagt per jaar voor :
Ledenminimaal € 10,00
Partners
minimaal € 6,00
Donateurs/ouderleden
minimaal € 7,50
Wanneer u collectief lid wilt worden van de NVN en het blad “de
Wisselwerking” van de NVN wilt ontvangen, kunt u collectief lid worden bij
ons en betaalt u € 9,50 extra, partners die ook lid willen zijn van de NVN,
betalen € 4,75 extra.
Leden ontvangen viermaal per jaar het verenigingsblad de “ Dialoog ”,
Donateurs zijn ook van harte welkom.
Bij een donatie van minimaal € 7,50 per jaar ontvangt u de “ Dialoog ”gratis.
GAARNE VOLLEDIG INVULLEN IN BLOKLETTERS
Hierlangs afknippen
………………………………………………………………………..............
April 2014
Ik geef mij hierbij op als :
O Gewoon lid O Partnerlid
O Ouderlid
O Donateur
OCollectief lidmaatschap NVN O Partner collectief lid NVN*
Naam Dhr./ Mevr.*
:…………………………………………............
Straat:………………………………………………...
Postcode:………………………………………………...
Woonplaats:…………………………………………............
Geboortedatum:…………………………………………............
Telefoon:……………………………………………........
Bank-/Giro-nummer :…………………………………………............
E-Mail:…………………………………………............
Dialysecentrum:…………………………………………............
Transplantatiecentrum
:…………………………………………............
Pré-dialyse/Heamodialyse /CAPD/ CCPD/ Getransplanteerd *
Opsturen naar de ledenadministratie/ secretariaat te Wateringen
*s.v.p. Doorhalen wat niet van toepassing is.
21
Mededelingen
Wij zouden u er op attent willen maken wanneer er iemand
wordt opgenomen in het ziekenhuis, dat u ons hiervan op de
hoogte brengt. Dit kan door een telefoontje naar de voorzitter
of secretaris, wij kunnen dan zorgen voor een kaartje of een
bloemetje.
Ook wanneer u van dialyse verandert of getransplanteerd
wordt, willen wij dat weten i.v.m. de juiste administratie.
Wanneer er iemand overleden is willen wij dit ook vernemen.
Dit voorkomt onnodig leed bij nabestaanden door
communicatieproblemen.
Ook als u gaat verhuizen of verhuisd bent, geef dit door!!!
Wij moeten namelijk ook wijzigingen doorgeven aan
de N.V.N., dit in verband met het bezorgen van de
Wisselwerking.
Al deze veranderingen / wijzigingen kunt u doorgeven aan
het secretariaat: Het Tolland 26, 2291 VS Wateringen,
01742-95004, [email protected]
22
www.vvnd.nl
Noordweg 46, Wateringen
Tel: 0174-293834
23