Bestrijding van ongedierte

V O O R J E S TA R T
Bestrijding van ongedierte
Zorg dat het ongedierte geen toegang heeft tot de ruimtes waar levensmiddelen
aanwezig zijn
•
sluit openingen en mogelijke toegangen af (bvb. opening voor kabels, …)
•
gebruik horren indien vensters geopend worden
•
laat de buitendeur niet onnodig open
Creëer geen schuilplaatsen en zorg dat er geen aantrekkingsbronnen zijn voor ongedierte
•
vermijd de aanwezigheid van open verpakkingen bij de opslag van levensmiddelen
•
verwijder regelmatig het afval uit de verwerkingsruimten en verkooplokalen
Laat huisdieren niet toe in ruimten waar levensmiddelen aanwezig zijn, behalve in
verbruikszalen. Blindengeleidehonden zijn toegelaten in alle ruimtes toegankelijk
voor het publiek.
Leg op een bedrijfsplan vast waar de lokazen en/of andere bestrijdingssystemen
(vb. insectenlampen, muizenvallen, …) aanwezig zijn
Zorg ervoor dat de plaatsing van bestrijdingssystemen geen risico vormt op
verontreiniging van producten (levensmiddelen, verpakkingen,…)
Volg bij het gebruik van ongediertebestrijdingsmiddelen de voorschriften van de
producent
Gebruik enkel biociden die toegelaten zijn door de FOD Volksgezondheid
Stockeer de biociden in een aparte ruimte of afsluitbare kast
Voer regelmatig controles uit op de aanwezigheid van ongedierte