brief over de nieuwe vereisten

Zeist, 28 november 2014
Geachte leden van de Biowinkelvereniging en CWA,
Op 13 december wordt de nieuwe Europese wetgeving 1169/2011 van kracht, die nieuwe
eisen stelt aan de informatie die u als winkel moet leveren aan consumenten.
De nieuwe EU verordening 1169/2011 “Verstrekking van voedselinformatie aan
consumenten” beschrijft de vereisten aan de informatie op etiketten van levensmiddelen.
Tevens moeten ook alle webwinkels de betreffende etiketinformatie aan de bezoekers
tonen. De weegschalen in de winkels moeten de wettelijk vereiste allergenen op een
onderscheidende manier kunnen printen, op het weegschaaletiket.
Het gaat om producten die in de winkel worden verpakt, en voorzien van een
weegschaaletiket, en die langer dan 24 uur in de winkel liggen. Voorbeelden zijn kaas en
banket.
Het niet voldoen aan de nieuwe eisen brengt risico mee voor u. De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA), die controles zal uitvoeren op de naleving van de nieuwe
wetgeving, zal bij het constateren van gebreken boetes uitschrijven aan de
winkelondernemer.
Mogelijk zult u zelf aanpassingen moeten laten uitvoeren aan winkelautomatisering,
weegschalen, of webwinkel.
Tevens heeft u inhoudelijke kennis nodig over de eisen gesteld aan een etiket. Hiervoor
hebben wij de etiketwijzer van het Voedingscentrum op de website onder Nieuws
(www.biowinkelvereniging.nl) gezet.
Omdat u afhankelijk bent van uw leveranciers voor de juiste informatie op de verpakkingen
en de juiste informatie die leveranciers leveren via het CWA (voor weegschalen en
webshops) , adviseren wij u bijgaande modelbrief van het Vakcentrum Levensmiddelen op
uw eigen briefpapier en getekend te versturen naar uw leveranciers.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Arjan Nijdam
Voorzitter BWV