Programma Dier en Gezondheid 2.0

Programma Dier en Gezondheid 2.0
WOENSDAG 5 november 2014
Ontvangst, lunch en rondleiding | 12.00 - 13.00
Opening, welkom en toelichting op het programma l 13.00 - 13.15
Ronde 1 l 13.15 - 14.15
Groep A splitst op.
Juist gebruik biociden in de veehouderij
Dr. Anton Rietveld
Werkgroep biociden & RIVM
Emerging zoönotic diseases
Drs. Tineke Kramer
Veterinairy Public Health RUU & GGD
Groep B
Nieuwe wet- en regelgeving
Besluit houders van
dieren/positieflijst
m.m.v. Aequor
Pauze l 14.15 - 14.30
Ronde 2 l 14.30 - 15.30
Groep A
Groep B splitst op.
Nieuwe wet- en regelgeving
Besluit houders van dieren/positieflijst
m.m.v. Aequor
Juist gebruik biociden in de veehouderij
Dr. Anton Rietveld
Werkgroep biociden & RIVM
Emerging zoönotic diseases
Drs. Tineke Kramer
Veterinairy Public Health RUU &
GGD
Pauze l 15.30 - 15.45
Ronde 3 l 15.45 - 16.45
Ideeën delen over wat paraveterinairen in het onderwijs
aan dierenwelzijn nodig hebben (Bogo-Project)
door Marko Ruis, Dierenwelzijnsweb
Deeltaak 2 voert publieksgericht taken uit
Pascale Fuchs, Vitaux
Ideeën delen over Dierverzorging
2.0 over de toekomst van het NKD
en/of andere kennisdeelplatforms
door Chantal (Ontwikkelcentrum)
en Roelof de Jong (NKD)
Plenair - terugkoppeling & afsluiting | 16.45 - 17.15
Lopend buffet/ diner voor hen die zich daarvoor hebben aangemeld l 17.30
http://ontwikkelcentrum.nl/bijeenkomst-dier-en-gezondheid-2.0