KOKOPUR KOKOS FILTERBED

KOKOPUR KOKOS FILTERBED
voor huishoudelijk afvalwater
Kokopur kokos filterbed is een CE-gekeurd
KENMERKEN EN VOORDELEN:
afvalwaterbehandelingssysteem voor
• Beperkte oppervlakte (2x2 meter bij 5 i.e)
huishoudelijk afvalwater, gebaseerd op de
• Hoog zuiveringsrendement
binding van aërobe bacteriën op kokosvezels.
• Laag energieverbruik
• Niet continue belasting geen probleem, dus
ideaal voor B&B, minicamping, vakantiehuis,
restaurants enz…
• Start onmiddellijk op
• Kan deels ondergronds of geheel
bovengronds geplaatst worden
• Goed in te passen in tuinontwerp.
• Eventueel gebruik bestaande septictank.
• Geen bronnering nodig
• Beperkt onderhoud nodig
• Geen lawaai of geurhinder
De ideale oplossing voor zuivering van
• Wordt ter plaatse gemonteerd
huishoudelijk afvalwater afkomstig van
• Inzetbaar van 2-200 i.e
bedrijven, kantoren, (mini) campings,
restaurants, sportcomplexen, woningen en
• Meer dan 1000 systemen geplaatst
kleine woongemeenschappen van 2 tot 200 i.e.
• Minder grondafvoer bij plaatsing
Ook bij niet continue belasting. Het filterbed
wordt bovengronds of semi-ondergronds
geplaatst.
ZUIVERINGSRENDEMENT EFFLUENT:
Gem.
Gem.
effluent*
efficiëntie*
BZV <10 mg/l
96%
CZV <62 mg/l
90%
Zwevende stof <11 mg/l
96%
*resultaten behaald volgens EN12566-3
Kreeft 13
WERKING:
Het afvalwater (badkamer, keuken, toiletten,
wasmachine enz..)loopt onder vrijverval naar de
voorbezinker(1), deze loost in de pompput(2) met
buffer. Het water wordt vervolgens verpompt naar
de infiltratiebuizen(3) welke net onder de
decoratieve kokoslaag liggen. Het water zakt naar
beneden door het actieve kokos(4). Onderaan
wordt het gezuiverde water via een drainagebuis(5)
opgevangen en afgevoerd naar oppervlaktewater.
Het gehele pakket kokos en decoratief kokos is
ingepakt in een EDPM folie. De buitenomranding
bovengronds wordt afgewerkt met geïmpregneerd
houten planken.
Meer info neem contact op met Yerseke Milieutechniek
4401 NZ Yerseke
0113-576006 [email protected] www.yersekegroup.nl