Active Living Health Check

Active Living
Health Check
Bezoek onze website op
www.activeliving.nl
Twitter mee via @Activeliving93
Linken?
Linkedin.com/company/active-living-b.v.
Bezoekadres
Delta 40
6825 NS Arnhem
www.activeliving.nl
Altijd
~
Overal
~ In beweging
Health Check
Active Living begeleidt alle stappen in het proces van de Health Check, vanaf de planning
tot de administratieve afhandeling. In overleg met u plannen wij de uitvoering van de
Health Check bij u op locatie. U kiest zelf of een leefstijlcoach de terugkoppeling van de
resultaten verzorgt of dat een arts dit doet.
Vragenlijstonderzoek
Om op effectieve wijze met deelnemers in gesprek te gaan over hun (mentale)
gezondheid bieden we hen de gelegenheid voorafgaand aan het fysieke onderzoek een
vragenlijst in te vullen.
Active Living werkt met verschillende (wetenschappelijk ontwikkelde) vragenlijsten die
onze deskundigen ,in overleg met u als opdrachtgever ,inzetten. De vragenlijsten van
Active Living zijn modulair opgebouwd en kunnen geheel naar uw wensen worden
aangepast. Wij adviseren u de inzet van de volgende onderdelen:
Bevlogenheid
Met een korte vragenlijst krijgen deelnemers en werkgevers inzicht in (werkstressoren en
energiebronnen) werkomstandigheden die tot bevlogenheid leiden of voor een risico op
burn-out zorgen.
Leefstijl en klachten
Deze module faciliteert op laagdrempelige wijze het contact met de deelnemers om hen,
indien nodig, door te verwijzen naar professionals als bedrijfsarts, diëtist, fysiotherapeut,
etc.
Voel je Vitaal!
Fysieke onderzoeken en vervolg
De deelnemers worden bij binnenkomst op de testlocatie ontvangen door medewerkers van
Active Living. In een aantal stations worden de testen uitgevoerd. Aansluitend kan een arts
en/of leefstijlcoach met de deelnemer in gesprek gaan over zijn of haar persoonlijke risico’s en
leefstijlthema’s. Eventueel kan de arts doorverwijzen naar interventiepartners waar u al mee
samenwerkt of naar de huisarts.
Health Checks
Risico Hart&Vaat
Lengte
Gewicht
BMI
Vetpercentage
Buikomvang
Bloeddruk
Bloedonderzoek
Inspanning&Ontspanning
Lengte
Gewicht
BMI
Vetpercentage
Buikomvang
Bloeddruk
Bloedonderzoek
Uithoudingsvermogen
Mate van balans (Cardioscan)
Duur Health Check
30 minuten
60 minuten
Functioneel
Lengte
Gewicht
BMI
Vetpercentage
Buikomvang
Bloeddruk
Bloedonderzoek
Gezichtsvermogen
Spirometrie (Longfunctie)
Audiometrie (Gehoortest)
45 minuten
Vitaliteit/Leefstijl
Lengte
Gewicht
BMI
Vetpercentage
Buikomvang
Bloeddruk
Bloedonderzoek
Gezichtsvermogen
Spirometrie
Audiometrie
Mate van balans
Uithoudingsverm.
70 minuten
Rapportage
Binnen 4 weken na de laatste testdag leveren we desgewenst een rapportage op over de
groepsresultaten.
www.activeliving.nl